Vademecum voor de phytotherapie

Een beschrijving van ca. 170 geneeskrachtige kruiden met vermelding van hun werkzame bestanddelen, farmacologische eigenschappen en therapeutische toepassingen in de geneeskunde en in de volksgeneeskunde. Hieraan zijn toegevoegd : vele aanwijzingen voor de receptuur in de dagelijkse praktijk

Verleden en heden

Het begon met de kruidenkennis en recepturen van Broeder Aloysius uit Heerlen. De eerste uitgave van zijn boek “De troost der zieken” dateert uit 1901 en is nog meermalen herdrukt en vertaald.
In 1960 werd het “Vademecum voor de phytotherapie” van H.J. van der Schaaf (Lumen Naturae) uitgegeven. De Zonnegoud lijn werd ontwikkeld door Lumen Naturae.
Nu wordt Zonnegoud al weer enkele jaren geproduceerd door Novo Lumen. De klassieke formules worden volgens moderne inzichten bereid. Zonnegoud is een uitgebreid kruidenassortiment van simplex- en complex tincturen, siropen, theeën, tabletten en capsules, al meer dan 50 jaar in de praktijk gewaardeerd. Zonnegoud kruidenproducten zijn nog steeds actueel. Met wortels die teruggaan in de geschiedenis naar het begin van de vorige eeuw mogen we Zonnegoud met recht ”Old School” Fytotherapie noemen.

Klik hier voor de uitgebreide PDF met informatie over Vademecum

 

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.