Weight Manager

door Harriet Beinfield en Efrem Korngold

In de westerse fysiologie wordt de primaire stofwisseling geregeld door klieren als de hypothalamus, de hypofyse, de schildklier en de bijnieren, alsmede door organen als de lever, de alvleesklier, de galblaas en de dunne darm. De spijsvertering, de assimilatie, de vetafzetting en de opslag van voedingsstoffen en vocht worden gereguleerd door een complex samenspel van enzymen, hormonen, zuren en neuro-musculaire activiteit. Deze processen kunnen verstoord raken door erfelijke of aangeboren aandoeningen (zoals een tekort aan schildklierhormoon, hypothyreoïdie) of door de gevolgen van ongezonde eetgewoonten (te veel vet, te veel koolhydraten, onregelmatig eten, teveel lijnen), door ziekte (hyperthyreoïdie of een teveel aan schildklierhormoon, hepatitis of geelzucht, nephritis of nierontsteking, diabetes of suikerziekte), of ook door de negatieve effecten van chemische stoffen (chemotherapie, diëetpillen, anticonceptiemiddelen, alcohol): al deze dingen kunnen leiden tot een abnormaal hoog, laag of instabiel lichaamsgewicht. In de Chinee geneeskunst zijn het de Orgaannetwerken van de Milt en Nier die de primaire stofwisseling regelen, waaronder de lichaamstemperatuur, de ademhaling, de spijsvertering en assimilatie, de vochtbalans, en de distributie en dichtheid van spierweefsel en vetweefsel. Het fundamentele mechanisme dat ten grondslag ligt aan de stabiliteit en continuïteit van al deze lichaamsfuncties is het Levensvuur (Ming huo), ook wel het Originele Yang genoemd (Yuan yang) of het Nier-yang (Shen yang). Het is dit Oer-yang dat, zoals de waakvlam van een geiser, verantwoordelijk is voor het in werking zetten en gaande houden van alle omzettingsprocessen die Qi, Vocht en Bloed genereren, de Orgaannetwerken verversen en de geest (Shen) verkwikken. Meer specifiek: als het Nier-yang of het Milt-yang onderdrukt wordt, of juist teveel aangewakkerd, of onvoldoende is, dan ondermijnt dit het vermogen om een stabiel energieniveau te handhaven, en een stabiele balans van vet, vocht en vlees. Een overactief Yang veroorzaakt een verhoogde activiteit van de stofwisseling, zoals bij hyperthyreoïdie of diabetes, en dit leidt tot onbeheersbaar verlies van vet- en spiermassa. Omgekeerd leidt een overbelast of afgenomen Yang tot een vertraging of verstoring van de stofwisseling, zodat te veel vet wordt afgezet, te veel vocht vastgehouden, en de magere spiermassa afneemt.

Vet kan dus worden opgevat als het opgeslagen teveel aan digestaat (het product van vertering) in de vorm van Slijm en Vochtigheid, een mechanisme dat compenseert voor de overconsumptie en ontoereikende omzetting van voedsel en vocht. Door de toegenomen behoefte aan Yang —de behoefte om buitensporige hoeveelheden voedsel om te zetten, te transporteren en elimineren— kan ook een Hittepatroon optreden, als gevolg van verstopping en overbelasting van Hart, Maag en Lever. Verstopping leidt tot wrijving, en veroorzaakt Hitte; overbelasting leidt tot hyperactiviteit, en veroorzaakt nog meer Hitte. Door de te hoge belasting en de voortdurende activiteit raakt het lichaam verzwakt en raken reserves uitgeput. Bovenop de overdaad (teveel eten en drinken) komt dus nog de complicatie van een tekort (aan energie). Dit verklaart waarom te veel eten en te zwaar zijn vaak samengaan met vermoeidheid en een gebrek aan uithoudingsvermogen, waardoor omgekeerd de behoefte aan eten weer toeneemt. De meeste gewichtsproblemen in onze cultuur betreffen overgewicht. Wat de oorzaak ook is, in de meeste gevallen zal het reguleren van het Yang en het verbeteren van de functie van de Nier en Milt helpen om verstoringen in het stofwisselingsevenwicht in de hand te houden en te corrigeren. Daarom ondersteunt en reguleert Weight Manager het Yang, verbetert het de functie van Nier en Milt, en helpt het om opgehoopt en onverteerd voedsel, te veel vocht, Vochtige Hitte en Slijm te elimineren.

Ingrediëntenwortelstok van Aziatische waterweegbree (ze xie)vrucht van gardenia (zhi zi)poria (fu ling kuai)zhu ling sclerotium (zhu ling)vrucht van de quisqualis (shi jun zi)zaad van Jobstranen (yi yi ren)schil van de waspompoen (dong gua pi)wortelstok van witte atractylodes (bai zhu)Chinese kweepeer (mu gua)onrijpe vrucht van de evodia (wu zhu yu)gedroogde gemberschors (gan jiang pi)onrijpe zure sinaasappel (zhi shi)Chinees zoethout (gan cao)

VerklaringDeze formule is een aanpassing van twee klassieke recepten, Poeder van Vijf Ingrediënten met Poria (Wu Ling San) en Pil om het Centrum te Reguleren (Li Zhong Wan). Beide zijn creaties van de 3e eeuwse arts Zhang Zhong Jing. Deze combinatie stimuleert de eliminatie van vastgehouden digestaat, Hitte en Slijm, en versterkt het Qi en Yang van de Nier en de Milt. Zhu ling, waterweegbree, pompoenschil en gemberschors zetten vloeistoffen in beweging en elimineren Vochtigheid door de vochthuishouding van de Drievoudige Verwarmer te laten samenwerken met die van de Nier en Milt. Poria, zure sinaasappel, quisqualis en gardenia doen slijm oplossen, spoelen opgehoopte materie weg, verspreiden opeengehoopt Qi, en elimineren Vochtige Hitte. Kweepeer en Jobstranen verdrijven ook Vochtigheid, en in combinatie met atractylodes en zoethout beschermen ze de Milt en versterken het Qi. Evodia geeft het Yang van zowel Nier als Milt nieuwe kracht; het helpt de Milt vloeistoffen om te zetten en de Nier ze te elimineren.

Klinische indicatiesVetzucht, moeite om gewicht vast te houden, vocht vasthouden (oedeem), verstopping, moeite met urinerenVoorzichtigheid in geval van:Overmatig urineren of incontinentie, diarree of droogte

Contra-indicatiesgeen

Vergelijking met Klassieke en moderne recepten:Poeder van Vijf Ingrediënten met Poria (Wu Ling San), Pil om het Centrum te Reguleren (Li Zhong Wan), Mooie Schat Krachtige en Sierlijke Pil (Mei Bao Jian Mei Wan), Vetzuchtverminderend Tablet (Qing Shen Jian Fei Pian), Aplotaxis windverdrijvende Pil (Mu Xiang Shun Qi Wang)

P.P. 30 ml € 18,13; 60 ml € 30,71

Gebruik: 1 tot 2 pipetten 2 tot 3x daags, dus 3 tot 6 ml per dag

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.