Three Treasures / Womens Treasure

door Giovanni Maciocia.

Giovanni Maciocia is one of the most highly respected practitioners of acupuncture and Chinese herbal medicine in Europe. Originally from a medical family in Italy, he trained in England at the International College of Oriental medicine graduating in acupuncture in 1974 after a three-year course. He has been in practice since then.

giovanni_maciocia
Giovanni Maciocia

The Three Treasures en Women’s Treasure

Klik hier het formularium te downloaden als PDF,  rechtermuisknop, opslaan als…

en voor de tongdiagnose: ThreeTreasures

Om het formularium te kunnen bekijken heeft u Adobe PDF reader nodig.

Zoekt u meer inhoudelijke informatie over hoe om te gaan met Giovanni’s formules, zoek dan eens in zijn nieuwsbrieven :

KLIK HIER om naar Maciocia’s newsletters te gaan !

 

In 1995, Giovanni Maciocia formulated 38 formulae for the treatment of various common complaints (called Three Treasures) and 26 formulae for the treatment of gynaecological complaints (called Women’s Treasure). These represent the culmination of Giovanni’s 24-years research and clinical experience.

About half of the formulae from the Three Treasures are variations of classical prescriptions, while the other half are entirely new, formulated by Giovanni to fill in what he perceived to be gaps in the existing range of remedies from China or from the West. The Women’s Treasure formulae are all variations of classical prescriptions with the exception of one.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.