Kan crossroads

De Amerikaanse firma K’an brengt ongeregeld een nieuwsbrief uit. Ze noemen die Herbal Crossroads. Belangrijke medewerkers mogen hier in alle vrijheid “hun ding doen”.

Voor zover wij deze crossroads als digitaal bestand krijgen aangereikt, publiceren wij ze op deze webstek. De crossroads worden langzaamaan allemaal gedigitaliseerd. Er zal dus op deze pagina regelmatig iets nieuws te beleven.

De documenten zijn te downloaden door ze aan te klikken.

(P.S. de aanbiedingen, die gedaan worden, zijn voor ons technisch niet haalbaar)

 

Herbal Crossroads 2005, februari
(Harriet Beinfield & Efrem Korngold)

Herbal Crossroads 2005, september
(Ted Kaptchuk)

Herbal Crossroads 2007, januari
(Giovanni Maciocia)

Herbal Crossroads 2007, maart
(Judith Tognetti)

Herbal Crossroads 2007, mei
(Steve Marsden)

Herbal Crossroads 2007, juli
(Harriet Beinfield & Efrem Korngold)

Herbal Crossroads 2007, september
(Ted Kaptchuk)

Herbal Crossroads 2008, januari
(Harriet Beinfield & Efrem Korngold)

Herbal Crossroads 2008, september
(Beverly Bakken)

Herbal Crossroads 2009, mei
(Steve Marsden)

Herbal Crossroads 2009, juli
(Z’ev Rosenberg)

Herbal Crossroads 2009, sept
(Z’ev Rosenberg)

Herbal Crossroads 2010, januari

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.