Giovanni Maciocia

Giovanni Maciocia, CAc. is een wereldwijd bekend acupuncturist and herbalist tegenwoordig werkzaam in Santa Barbara (VS). Hij voert praktijk sinds 1973. Hij studeerde acupunctuur aan het ‘International College of Oriental Medicine’ in Engeland en aan het ‘Nanjing College of Traditional Chinese Medicine’ in Nanjing, China.

Giovanni studeerde ook westerse fytotherapie en studeerde af aan de National Institute of Medicinal Herbalists in 1977; sedertdien praktizeert hij ook fytotherapie.

Als gerespecteerd auteur and spreker, heeft hij zeer bekwaam de traditionele disciplines van de Chinese geneeskunde beschreven en het draagvlak voor deze geneeswijze in het westen enorm vergroot. Studenten en patiënten in Europa en Amerika hebben zeer veel baat gehad van zijn kennis en klinische ervaring. Zijn boeken gelden vaak als basisboek bij opleidingen over de hele wereld.

In 1995 formuleerde Giovanni Maciocia de 38 Three Treasures voor algemeen gebruik. In 1996 volgden de 26 Womens Treasures specifiek bedoeld voor vrouwen. Beide series zijn door ons leverbaar. Sinds Evergreen Herbals bij ons is ingetrokken zelfs direct uit voorraad.

Meer weten over Evergreen Herbals? Klik hier

Klik hier om de website van Giovanni Maciocia te bekijken.

 

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.