Diverse artikelen

ADAPTOFLEX

Als eerbetoon aan de russische onderzoekers, die de term “adaptogeen” creëerden, werd de formule Adaptoflex genoemd. Het is een antistress formule die een flexibele aanpassing aan onze stresserende maatschappij beoogt. Uit respect voor de chinese traditie gaven wij de formule ook een chinese naam. Hao-neng Shi-ying betekent “vlotte aanpassing”. Pian betekent “tablet”. Dus dat werd : HAO NENG SHI YING PIAN.

Voor een download van dit artikel klik hier.

 

NEW JADE SCREEN

Uit het voorafgaande mag blijken dat de oude Jade Screen Formula nog steeds perspectieven biedt voor onze tegenwoordige tijd. Met de concrete doelstelling voor ogen: een goed ver­teerbaar en niet-toxisch middel ter behandeling en ter preven­tie van griep en verkoudheid te ontwerpen op basis van de oude receptuur, stelt zich de vraag naar nodige en zinnige modifi­caties. Het is namelijk zinloos om bestaande goede producten te imiteren.

De nieuwe formule zal dus slechts die modificaties bevat­ten, die enerzijds congruent zijn met haar doel en anderzijds haar aanpassen aan moderne behoeften volgens recente weten­schappelijke inzichten. Zo onstond een ontwerp, waarvan de rationale in wat volgt zal gemotiveerd worden:

NEW JADE SCREEN TABLETS

Voor een download van dit artikel klik hier.

 

MEXIGRIEP

Er bestaat niet zoiets als een specifiek middel voor de mexicaanse griep in de natuurgeneeskunde. Ook niet in de TCM. Dus of die aandoening nou precies griep is en/of ook nog eens uit Mexico komt, doet niet erg terzake. Maar bij griep kan je wel degelijk maatregelen treffen.

Debbie de Haas heeft een protocol opgesteld (binnenkort in de Huang Ti). Dank je wel, Debbie.

Voor een download van het artikel/protocol klik hier.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.