ZAN YU DAN

Pil om de Vruchtbaarheid te Bevorderen – Originele Versie

Herkomst

Jĭng-Yuè Quán-Shū,‘Het Volledige Werk van Jĭng-Yuè’ gepubliceerd in +1624

door Zhāng Jiè-Bīn, alias Zhāng Jĭng-Yuè.

Samenstelling

Radix Rehmanniae praeparata, Shú Dì Huáng………………………12 g

Rhizoma Atractylodis macrocephalae, Bái Zhú ……………………..12 gRadix Angelicae sinensis,

Dāng Guī…………………………………….10 g

Fructus Lycii, Gŏu Qĭ Zĭ ……………………………………………………..10 gCortex Eucommiae,

Dù Zhòng…………………………………………….10 g

Rhizoma Curculiginis, Xiān Máo………………………………………….10 gRadix Morindae officinalis,

Bā Jĭ Tiān …………………………………..10 g

Herba Epimedii, Yín Yáng Huò……………………………………………10 gHerba Cistanchis,

Ròu Cōng Róng………………………………………10 g

Fructus Cnidii, Shé Chuáng Zĭ…………………………………………….10 gSemen Allii tuberosi,

Jiŭ Zĭ …………………………………………………10 g

Fructus Corni, Shān Zhū Yú ……………………………………………….10 gRadix Aconiti carmichaeli praeparata,

Fù Zĭ …………………………..3 g

Cortex Cinnamomi, Ròu Guì…………………………………………………3 gN.B.: Indien Radix Aconiti praeparata,

Fù Zĭ niet voorhanden is, kan hij eventueel

vervangen worden door:

+ Herba Cynomorii, Suŏ Yáng ……………………………………………. 10 g

+ Fructus Psoraleae, Bŭ Gŭ Zhī …………………………………………. 10 g

Hoofdwerking

Verwarmt en tonifieert Nier-Yáng (Wēn-Bŭ Shèn-Yáng); versterkt het Yáng

(Zhuàng Yáng ).

Hoofdindicaties

Impotentie, steriliteit, gedaalde sexuele functie door verminderd Mìng-Mén Vuur

(Mìng-Mén Huŏ-Shuāi ) en Deficiëntie-Koude van Jīng en Qì (Jīng-Qì Xū-Hán).

Secundaire Indicaties

Qì- en Bloed Deficiëntie (Qì Xuè Xū Ruò ). Ook bij gevallen van Lever- en Nier Deficiëntie (Gān Shèn Kuī Xū ) en van

Afwaartse Afvloei van Koude-Vochtigheid (Hán Shī Xià Zhù )

Sleutelsymptomen

Verminderde libido, impotentie, vroegtijdige ejaculatie, oligospermie, steriliteit,

lage rugpijn, zwakte van de onderste ledematen.

Algemene Symptomen

Afkeer van koude, koude ledematen, slappe en atrofische onderste ledematen,

lumbago, inspanningsdyspnoe, asthenie, apathie, vaalbleke gelaatskleur, slappe

smakeloze smaak, verminderd geheugen, troebel zicht, draaiingen (vertigo),

duizeligheid, oorsuizingen (tinnitus), haaruitval, vroegtijdig vergrijzen van het

haar, frequent urineren ’s nachts (nycturie), oedemen van de onderste

ledematen, onregelmatige maandstonden, menorragie, dun en helder vaginaal

verlies (leukorree), minder gebonden stoelgang.

Tong

Dikke en bleke tong met tandmarkeringen op de tongboorden (Shé Pàng Dàn

Chĭ Xíng) en een wit-grijs, vettig tongbeslag (Tāi Bái Nì).

Pols

Fijn (Xì), Diep (Chén ) en Traag (Chí ) of Zwak (Ruò ), Diep (Chén ) en Traag

(Chí ).

Moderne Geneeskunde

Impotentie, steriliteit, verminderde libido, frigiditeit, hypogonadisme,

neurasthenie, debilitas, zwakte en atrofie van de onderste ledematen, oedemen

van de onderste ledematen, tuberculose van het kniegewricht, anemie,

osteomalacie (ten gevolge van vitamine D deficiëntie), hypothyreosis,

menopauzaal syndroom, endometritis, menorragie, leukorree.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag.

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van koude handen en voeten, voeg toe :

+ Ramulus Cinnamomi, Guì Zhī…………………………………………….6 g+ Caulis Akebiae, Mù Tōng…………………………………………………..6 g

om de Meridianen op te warmen en ze te doen circuleren.

2/ In geval van Qì-Deficiëntie met dyspnoe, vermoeidheid, bleke gelaatskleur

enz., voeg toe :

+ Radix Astragali membranacei, Huáng Qí……………………………12 g+ Rhizoma Dioscoreae oppositae,

Shān Yào ………………………..12 gom de Qì te versterken en de Milt te activeren.

3/ In geval van abdominale pijn met koudegevoel door Interne Koude-

Accumulatie, voeg toe:

+ Radix Aucklandiae seu Saussureae seu Vladimiriae, Mù Xiāng..10 g

+ Fructus Meliae toosendan, Chuān Liàn Zĭ ………………………….10 g+ Fructus Foeniculi,

Xiăo Huí Xiāng ………………………………………6 g

om de Koude te verdrijven, de Qì te doen circuleren en de pijn te verlichten.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.