YIN YANG BU JI

YIN/YANG Tonicum

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België)

Samenstelling

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………… 15 g (8.0%)

Radix Ginseng, REN SHEN………………………………………. 6 g (3.2%)

Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG……….. 12 g (6.5%)

Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO…………….. 12 g (6.5%)

Fructus Corni, SHAN ZHU YU…………………………………. 10 g (5.4%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING …………………………… 10 g (5.4%)

Fructus Amomi Villosi, SHA REN ………………………………. 6 g (3.3%)

Fructus Lycii, GOU QI ZI ………………………………………… 10 g (5.4%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI………………………. 10 g (5.4%)

Radix Polygoni Multiflori, HE SHOU WU …………………… 10 g (5.4%)

Semen Cuscutae, TU SI ZI……………………………………… 10 g (5.4%)

Herba Epimedii, YIN YANG HUO …………………………….. 12 g (6.5%)

Os Draconis, LONG GU …………………………………………. 15 g (8.0%)

Concha Ostreae, MU LI ………………………………………….. 15 g (8.0%)

Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN ………………. 15 g (8.0%)

Cornu Cervi Pantotrichum, LU RONG ………………………… 3 g (1.6%)

Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN ………………….. 15 g (8.0%)

Hoofdwerking

Tonifieert YIN en YANG, QI en Bloed, tonifieert YIN en YANG van de Nier,

versterkt Nier-JING, voorkomt vroegtijdige ouderdom.

Secundaire Werking

Bevordert de sexuele functies, het geheugen en de ontwikkeling bij kinderen,

bedaart de Geest.

Hoofdindicaties

Insufficiëntie van YIN, YANG, Bloed, Energie en Nier-JING.

Sleutelsymptomen

Algemene zwakte, vermoeidheid, duizeligheid, vervroegde ouderdom, debilitas,

verminderde sexuele functie, impotentie, steriliteit, lumbago, geheugen- en

concentratiestoornissen, vertraagde groei bij kinderen, geestelijke achterstand.

Algemene Symptomen

Bleke en vale gelaatskleur, dyspnoe, voorkeur voor warmte en afkeer van koude

OF – daarentegen – voorkeur voor koude en afkeer van warmte,

warmteopwellingen, hartkloppingen, slapeloosheid, spontane transpiratie,

vroegtijdig grijze haren, haarverlies, doofheid, tinnitus, gebrekkige eetlust.

Tong

Bleke tong met tandindrukken en een dun en wit beslag, indien de YANGInsufficiëntie

overheerst; rode, gebarsten tong, wanneer de YIN-Insufficiëntie

overheerst.

Pols

Diep, Fijn en Zwak (CHEN-XI-RUO).

Moderne Geneeskunde

Asthenie, neurasthenie, menopauzaal syndroom, anemie, steriliteit, impotentie,

arteriosclerosis cerebralis, constitutieziekten, vervroegde ouderdom, seniliteit,

chronische lage rugpijn.

Contra-indicaties

Accumulatie van Flegma-Vochtigheid.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van overwegende QI-Insufficiëntie, gekenmerkt door kortademigheid,

zwakke stem, bleke gelaatskleur enz., voeg toe :

+ Rhizoma Polygonati Sibirici, HUANG JING ………………………..10 g

+ Semen Coicis, YI YI REN ………………………………………………..10 g

teneinde de QI te tonifiëren.

2/ In geval van overwegende YANG-Insufficiëntie, gekenmerkt door koude

handen en voeten, afkeer van koude, bleke gelaatskleur, impotentie enz., voeg

toe :

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….5 g

+ Radix Aconiti Lateralis Praeparata, FU ZI…………………………….6 g

teneinde het YANG te tonifiëren en de Koude te verdrijven.

3/ In geval van overwegende Bloed-Insufficiëntie, gekenmerkt door

onregelmatige of schaarse menstruatie, vale gelaatskleur, palpitaties,

duizeligheid enz., voeg toe :

+ Fructus Mori, SANG SHEN ……………………………………………..10 g

+ Semen Sesami, HEI ZHI MA ……………………………………………10 g

teneinde het Bloed te voeden.

4/ In geval van overwegende YIN-Insufficiëntie, gekenmerkt door warme

handpalmen en voetzolen, nachtelijke transpiratie, rode tong met schaars beslag,

warmteopwellingen enz., voeg toe :

+ Fructus Schizandrae, WU WEI ZI……………………………………..10 g

+ Herba Ecliptae, HAN LIAN CAO……………………………………….10 g

teneinde het YIN te voeden.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.