SI WU TANG

Vier Ingrediënten Decoct

Andere BenamingenSì Wù Wán (Vier Ingrediënten Pil)

Szu Wu Tang/Wan (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

Tang-Kuei Four Combination/Formula

Four Agents

Herkomst

Tài-Píng Huì-Mín Hé-Jì-Jú Fāng, (Voorschriften van het Bureau van

Volksgezondheid, 11de eeuw)

Samenstelling

Radix Rehmanniae praeparata, Shú Dì Huáng ……………………..12 g

Radix Angelicae sinensis, Dāng Guī ……………………………………..9 gRadix Paeoniae albae,

Bái Sháo Yào ……………………………………9 g

Rhizoma Ligustici chuanxiong, Chuān-Xiōng…………………………..6 g

Hoofdwerking

Voedt de Lever (Yăng Gān) en tonifieert het Bloed (Bŭ Xuè), activeert de circulatie van het Bloed (Huó Xuè) en heft de blokkades op (Xíng Zhì ).

N.B.: Dit laatste houdt in dat de formule naast het Bloed, in mindere mate ook de

Qì helpt circuleren en zo een eventuele stagnatiepijn door blokkade van Qì en

Bloed kan bestrijden.

Hoofdindicaties

Deficiëntie en Stagnatie van Bloed, vooral in de Lever. Regeling van de

menstruatie.

Sleutelsymptomen

Duizeligheid, wazig zicht en/of vermoeide ogen, vaalbleke matte gelaatskleur,

schaarse of onregelmatige menstruatie.

Algemene Symptomen

Abdominale pijn (periumbilicaal of laag abdominaal), pijn en/of gespannen gevoel

in het hypochondrium (onder de ribben), veralgemeende spanning in de spieren;

maandstonden: onregelmatig (met weinig en bleek bloed) of afwezig

(amenorree), soms pijnlijk door de Bloed-Stagnatie (dysmenorree) ; bleke lippen;

nagels: bleek, broos en zonder glans; hartkloppingen; tendens naar depressie,

neiging tot angst, vermoeidheid.

N.B.: Met de nodige modificaties kan deze formule nuttig zijn om harde massa’s

in het abdomen (door Stagnatie van Bloed) te helpen bestrijden.

Tong

Bleke tong.

Stichting Dong Xi Oost West –

Traditionele Chinese Fyotherapie – Courante Remedies

28

Pols

Fijn (Xì ) wijzend op Leegte van Bloed, en/of koordvormig (Xián ), wijzend op Stagnatie in de Lever. Hij kan ook fijn en zwak (Ruò ) zijn, wijzend op Leegte, of

fijn en ruw (Sè ), wijzend op Leegte samen met Stagnatie van Bloed.

Moderne Geneeskunde

Asthenie, anemie van diverse oorsprong, menstruatiestoornissen (amenorree,

dysmenorree), dreigende abortus, puerperale zwakte, levercirrose, goedaardige

abdominale gezwellen, fibromyoom (vleesboom).

Voorzorgsmaatrelen en tegenaanwijzingen

Deze formule is vooral aangewezen bij chronische en milde toestanden van

Bloed-Deficiëntie en Lever-Bloed Stagnatie. Ze is niet geschikt tegen de ernstige

gevallen, noch tegen acuut of zeer profuus bloedverlies (zoals b.v. te frequente

en overvloedige maandstonden). Een steeds bloedend fibromyoom zal zelden

door deze formule verholpen worden. Maligne tumoren in het abdomen zijn een

formele tegenaanwijzing.

Bij Deficiënt Bloed ten gevolge van Milt-Qì Deficiëntie dient de formule aangevuld

met kruiden die de Middelste Verwarmer versterken.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 35 druppels/dag, kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

Granulaat : 3 x 2 gram per dag.

Modificaties

1/ In aanwezigheid van Hitte-verschijnselen, kan men de Radix Rehmanniae

praeparata, Shú Dì Huáng vervangen door:+ Radix Rehmanniae recens, Shēng Dì Huáng ………………………… 15 g

om de warmte af te koelen.

2/ Bij overwegende Bloed-Stagnatie, kan men de Radix Paeoniae albae, BáiSháo

vervangen door:Radix Paeoniae rubrae, Chì Sháo ……………………………………………. 9 g

om het Bloed nog beter te laten circuleren.

3/ In geval van samengaande Deficiëntie en Stagnatie van het Bloed,

gekenmerkt door onregelmatige of schaarse menstruatie (oligomenorree,

amenorre), of een verkorte cyclus met veel menstrueel verlies dat

donkergekleurde, purperen stolsels bevat (metrorragie door Stagnatie van

Bloed), vaak met stekende onderbuikpijn gepaard (dysmenorree), een fijne en

ruwe pols, of een fijne en koordvormige pols, voeg toe:

+ Semen Persicae, Táo Rén…………………………………………….6-10 g

+ Flos Carthami, Hóng Huā ………………………………………………3-5 g

Stichting Dong Xi Oost West –

Traditionele Chinese Fyotherapie – Courante Remedies

29

Het aldus bekomen zes-ingrediënten-voorschrift heet Táo Hóng Sì Wù Tāng,

‘Het Vier Ingrediënten Decoct met Saffloerbloesem en Perzikpit’. (Bron:Yī-ZōngJīn-Jiàn

‘De Gouden Spiegel van de Geneeskunde’, geschreven door een stafvan 80 auteurs onder de leiding van Wú Qiān, in +1742). Dit voorschrift tonifieert

het Bloed, heft de Bloed-Stagnatie op en regelt de menstruatie.

Deze formule kan ook aangewend worden bij bloedingen van de retina met

plotselinge vertroebeling van het zicht, te wijten aan Stagnatie van Bloed

(thrombose). In dergelijk geval kan men best de Radix Rehmanniae praeparata,

Shú Dì Huáng en de Radix Paeoniae albae, Bái Sháo Yào weglaten, en

vervangen door:

Radix Rehmanniae recens, Shēng Dì Huáng …………………………… 15 g

en: Radix Paeoniae rubrae, Chì Sháo ……………………………………………. 9 g4/ In geval van samengaande

Qì-Deficiëntie, gekenmerkt door een bleek

aangezicht, moeheid, een onverschillige en teruggetrokken houding, constante

pijn in de onderbuik tijdens of na de maandstonden, een pijn die verbetert door

druk (wijzend op een Leegte-syndroom), te vroege maandstonden met schaars

en bleek, helderrood bloedverlies, een bleke tong met een dun beslag, een fijne

en zwakke pols, verhoog de dosis Radix Angelicae sinensis, Dāng Guī tot 15 g,

verwijder Radix Paeoniae albae, Bái Sháo Yào, en voeg toe:+ Radix Ginseng,

Rén Shēn …………………………………………………9 g

+ Radix Astragali membranacei, Huáng Qì……………………………15 g+ Radix Rehmanniae recens,

Shēng Dì Huáng ……………………..12 g

Het aldus bekomen zes-ingrediënten-voorschrift heet Shèng Yù Tāng, ‘HetDecoct dat wijselijk geneest’ ( Bron:

Lán-Shì Mì-Cáng, ‘De Geheimen uit de

Orchideeën Kamer’, door Lĭ Găo, gepubliceerd in + 1276 ). Deze formuletonifieert de

Qì en het Bloed, en beschermt het Bloed.

N.B.: De brontekst beveelt deze formule aan bij kwetsuren die hevig bloeden en

met prikkelbaarheid en slapeloosheid gepaard gaan.

5/ In geval van samengaande algemene Qì-Deficiëntie, gekenmerkt door

asthenie (vermoeide ledematen), duizeligheid (leeg hoofd), vaalbleke schijn van

het gezicht (anemie), kortademigheid, zwakke stem, geringe spraakzaamheid,

hartkloppingen (met of zonder angst), eetlustgebrek, bleke tong met een dun en

wit beslag, een fijne ( Xì ) of kleine (Wēi ) en zwakke ( Ruò ) pols, of een grote ( Dà ) en lege ( Xū ) pols, zonder kracht ( Wú Lì ), voeg toe :

+ Sì Jūn Zĭ Tāng, Het Decoct van Vier Edele Ingrediënten

Het aldus bekomen acht-ingrediënten-voorschrift heet Bā Zhēn Tāng, ‘Het

Decoct van Acht Kostbare Ingrediënten’ ( Bron: Zhèng Tĭ Lèi Yào, Classificatieen Behandeling van Traumatische Ziekten, door

Xuē Jĭ +1529 ). Bijkomend

kunnen worden toegevoegd :

+ Rhizoma Zingiberis recens, Shēng Jiāng ……………………………. 6 g + Fructus Ziziphi jujubae, Dà Zăo …………………………………………. 6 g

om de verteerbaarheid van de bereiding te bevorderen.

Stichting Dong Xi Oost West –

Traditionele Chinese Fyotherapie – Courante Remedies

30

6/ In geval van Qì- en Bloed-Deficiëntie met tendens naar Inwendige Koude,

gekenmerkt door moeheid, uitputting, koude ledematen, voorkeur voor warmte,

zwakte van lenden en knieën, spermatorree, gebrekkige eetlust, zwakke

vertering, chronische hoest met uitmergeling, een bleke tong, een lege ( Xū ) en zwakke ( Ruò ) pols, voeg toe:

+ Sì Jūn Zĭ Tāng, Het Decoct van Vier Edele Ingrediënten

evenals :

+ Radix Astragali membranacei, Huáng Qì …………………………..15 g

+ Cortex Cinnamomi, Ròu Guì………………………………………………6 gHet aldus bekomen tien-ingrediënten-voorschrift heet

Shí Quán Dà Bŭ Tāng,

‘Het Allesomvattende Groot Tonisch Decoct van Tien Ingrediënten’ ( Bron: Tài-Píng Huì-Mín Hé-Jì-Jú Fāng

, ‘Voorschriften van het Bureau van

Volksgezondheid’, 11de eeuw ). Hieraan kunnen worden toegevoegd :

+ Rhizoma Zingiberis recens, Shēng Jiāng ……………………………. 6 g+ Fructus Ziziphi jujubae, Dà Zăo …………………………………………. 6 g

om de verteerbaarheid van de bereiding te bevorderen.

Dit voorschrift wordt frequent aangewend bij algemene Qì en Bloed Deficiëntie

met bijkomende Koude-verschijnselen. Vaak ten gevolge van een chronische

ziekte, een heelkundige ingreep, een bevalling of een uitputtende toestand

(chemotherapie, radiotherapie, enz…). Ook tegen wonden die slecht genezen en

permanente druppelsgewijze metrorragie ( spotting ).

7/ In geval van samengaande Qì -Stagnatie, gekenmerkt door dysmenorree of

amenorree ten gevolge van Deficiëntie en Stagnatie van Bloed, voeg toe:

+ Rhizoma Cyperi rotundi, Xiāng Fù…………………………………….10 g

+ Rhizoma Corydalis, Yán Hú Suŏ ………………………………………10 g+ Herba Leonuri,

Yì Mŭ Căo……………………………………………….10 g

teneinde de Lever-Qì Stagnatie op te heffen en de circulatie van Qí en Bloed teactiveren. Een andere mogelijkheid associeert

Sì Wù Tāng met:

+ Rhizoma Cyperi rotundi, Xiāng Fù……………………………………. 10 g+ Radix Notoginseng,

Sān Qī …………………………………………….. 10 g

voor een gelijkaardige werking.

8/ In geval van zwangerschap met ‘hyperactieve of rusteloze fetus’ (Tāi Dòng

Bù Ān ) en vaginale bloedingen (dreigende abortus), veroorzaakt door DeficiëntBloed met aanwezigheid van Hitte, verwijder Radix Rehmanniae praeparata,

Shú

Dì Huáng, en voeg toe:+ Radix Scutellariae,

Huáng Qín………………………………………….. 9 g+ Rhizoma Atractylodis macrocephalae, Bái Zhú ……………………. 5 g

om de Hitte weg te klaren en de fetus te kalmeren. Dit voorschrift staat bekend

als Dāng Guī Săn, ‘Het poeder met Angelica sinensis’ (Bron: Jīn-Kuì Yào-Lüè,‘Synopsis van Voorschriften uit de Gouden Kamer’, door

Zhāng Zhòng-Jĭng,begin 3de eeuw na onze tijdrekening). Dit voorschrift tonifieert het Bloed, versterkt

de Milt, klaart de Hitte en kalmeert de vrucht. Het werd destijds aanbevolen bij

tengere vrouwen met chronische Bloed- en Yīn-Deficiëntie die tijdens de

zwangerschap bedreigd werden met de zogenaamde ‘rusteloze fetus’ (dreigende

abortus). De brontekst adviseert het voorschrift regelmatig te nemen tijdens de

zwangerschap, als preventieve maatregel.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.