SI JUN ZI TANG

Decoct der Vier Edellieden

Andere Benamingen

SZU CHUN TZU TANG (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

JIAN PI YI QI TANG (Decoct om de Milt te Sterken en de QI te Verrijken)

MAJOR FOUR HERB COMBINATION/FOUR MAJOR HERB COMBINATION

FOUR GENTLEMEN FORMULA

Herkomst

TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG (11de eeuw)

Samenstelling

Radix Ginseng, REN SHEN…………………………………….. 9 g (27.3%)

of :

Radix Codonopsis, DANG SHEN …………………………… 12 g (33.4%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU.. 9 g (27.3%/25.0%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING …………………. 9 g (27.3%/25.0%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO.. 6 g (18.1%/16.6%)

Opmerking : Codonopsis heeft een analoge, maar minder sterke werking

dan Ginseng.

Hoofdwerking

Tonifieert de QI, activeert de Milt.

Secundaire Werking

Harmoniseert de Middenste Verwarmer (ZHONG JIAO), droogt Vochtigheid.

Hoofdindicaties

Insufficiëntie van de QI in het algemeen, van Milt- en Maag-QI in het bijzonder.

Secundaire Indicaties

Milt/Maag Disharmonie, Accumulatie van Flegma in de Milt.

Sleutelsymptomen

Vermoeidheid, asthenie, koude ledematen, bleke gelaatskleur, gebrekkige

eetlust, slappe stoelgang of diarree.

Algemene Symptomen

Epigastrische en abdominale volheid, gebrekkige spijsvertering, nausea,

borborygmi, zwakte van de ledematen, spontane transpiratie, duizeligheid,

geheugenstoornissen.

Tong

Bleke tong met tandindrukken en een wit en vettig of wit en dun beslag.

Pols

Fijn en Glad (XI-HUA), Fijn en Mals (XI-RU), Fijn en Zwak (XI-RUO) of Glad en

Zwak (HUA-RUO).

Moderne Geneeskunde

Asthenie, spijsverteringsstoornissen, chronische gastritis, chronische enteritis,

chronische gastroenteritis, chronische duodenitis, duodenumzweer, maagzweer.

Contra-indicaties

Overmatig lang gebruik van deze formule kan droge mond, dorst en

prikkelbaarheid in de hand werken. Tegenaangewezen bij samengaande

Warmtesyndromen (hoge koorts of secundaire Warmte door Yīn-Deficiëntie) en

bij een combinatie van prikkelbaarheid, dorst en constipatie.

Bij samengaande Opstapeling van Vochtigheid dienen vochtafdrijvende kruiden

bijkomend toegevoegd. Bij samengaande Warmte-Vochtigheid in de Middelste

Verwarmer is de formule ontoereikend, en dienen de specifieke kruiden tegen

deze disharmonie ook toegevoegd.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 35 druppels/dag, kinderen 2 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

Granulaat : 3 x 2 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van QI-Stagnatie in Milt en Maag, gekenmerkt door thoracale volheid,

epigastrische distensie en pijn, voeg toe :

+ Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI……………………………….6 g

Het aldus bekomen vijf-ingrediënten-voorschrift heet YI GONG SAN,

‘Wonderbaar Doeltreffend Poeder’ (XIAO ER YAO ZHENG ZHI JUE, 12de

eeuw).

2/ In geval van Accumulatie van Flegma-Vochtigheid in Long en Milt, gekenmerkt

door hoest met opgeven van witte fluimen, thoracale volheid, voeg toe :

+ Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA …………………………10 g

+ Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI……………………………….6 g

Het aldus bekomen zes-ingrediënten-voorschrift heet LIU JUN ZI TANG, ‘Decoct

der Zes Edellieden’ (JIAO ZHU FU REN LIANG FANG, 16de eeuw).

Dit voorschrift versterkt Milt en Maag en elimineert Flegma-Vochtigheid die ook

vaak in de Long opstapelt.

Een andere versie van deze formule, waarbij nog twee andere kruiden worden

bijgevoegd, versterkt nog de werking, vooral op het gebied van de vertering:

+ Rhizoma Zingiberis recens, Shēng Jiāng ……………………………6 g+ Fructus Ziziphi jujubae, Dà Zăo ………………………………………….6 g

Deze wijziging bevat dus 8 ingrediënten maar bewaart toch dezelfde naam

(Bron: Yī-Xué Zhèng-Chuán,‘De Echte Medische Overlevering’, 16de eeuw).

3/ In geval van Milt/Maag Disharmonie met QI-Stagnatie, gekenmerkt door zure

oprispingen, nausea, braken, epigastrische volheid, abdominale distensie,

diarree, wit en vettig tongbeslag, Gladde pols, voeg toe :

+ Radix Aucklandiae, MU XIANG ………………………………………..10 g

+ Fructus Amomi Villosi, SHA REN ……………………………………….6 g

+ Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA …………………………10 g

+ Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI……………………………….6 g

Het aldus bekomen acht-ingrediënten-voorschrift heet XIANG SHA LIU JUN ZI

TANG, ‘Decoct der Zes Edellieden met Aucklandia en Amomum’ (ZHANG SHI YI

TONG, 17de eeuw).

Dit voorschrift versterkt Milt en Maag, reguleert de Qì (meer bepaald de Maag-

Qì) en stopt het braken. Het is aangewezen bij Milt-Deficiëntie met retentie van

Koud Flegma in de Middelste Verwarmer.

Onder dezelfde naam bestaat er een andere versie, met de bijkomende

toevoeging van:

+ Rhizoma Zingiberis recens, Shēng Jiāng ……………………………6 gDeze bestaat dan uit 9 ingrediënten (bron: Zōng-Căo Yī-Xué Dà-Cí-Diăn,

‘Encyclopedie van de Chinese geneeskrachtige kruiden’).

4/ In geval van Bloed-Insufficiëntie, gekenmerkt door een vale gelaatskleur,

troebel zicht, geheugenstoornissen, palpitaties, insomnia, onregelmatige, weinig

overvloedige maandstonden met lichtrood bloedverlies, bleke tong, Fijne en

Zwakke pols, voeg toe :

+ Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI……………………………….10 g

+ Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG ………………6-10 g

+ Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG ……………….12 g

+ Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO…………………………….10 g

Het aldus bekomen acht-ingrediënten-voorschrift heet BA ZHEN TANG, ‘Decoct

der Acht Kostbare Ingrediënten’ (ZHENG TI LEI YAO, 16de eeuw).

5/ In geval van koudegevoel in onderbuik en ledematen, voorkeur voor warmte,

voeg toe :

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….3 g

+ Rhizoma Zingiberis, GAN JIANG………………………………………..5 g

teneinde het Inwendige te warmen.

6/ In geval van een overwegend slappe stoelgang of diarree, voeg toe :

+ Radix Aucklandiae, MU XIANG ………………………………………..10 g

+ Radix Puerariae, GE GEN……………………………………………….10 g

+ Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO……………………..12 g

+ Semen Dolichoris Album, BIAN DOU………………………………..12 g

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.