QI BAO MEI RAN DAN

‘Speciale Pil van Zeven Kostbaarheden voor Mooie Bakkebaarden’

Herkomst

Yī-Fāng Jí-Jiĕ, “Het Voorschriftencompendium met Uitleg”, gepubliceerd door

Wāng Áng in +1682.

Andere Benamingen

Yăng Fā Jì , ‘Haartonicum’

Hairphyto

Samenstelling

Radix Polygoni multiflori, Hé Shŏu Wū …………………………………15 g

Sclerotium Poriae albae, Fú Líng…………………………………………..9 gRadix Achyranthis bidentatae,

Niú Xī , Huái Niú Xī ………………….9 g

Radix Angelicae sinensis, Dāng Guī………………………………………9 gFructus Lycii,

Gŏu Qĭ Zĭ ……………………………………………………….9 g

Semen Cuscutae, Tù Sī Zĭ……………………………………………………9 gFructus Psoraleae,

Bŭ Gŭ Zhī ………………………………………………6 g

Opmerking: De oorspronkelijke tekst vermeldt zowel het stomen van Radix

Polygoni multiflori ( Hé Shŏu Wū ) als het droogbakken van Fructus Psoraleae

( Bŭ Gŭ Zhī ) in de aanwezigheid van zwarte sesamzaden, alvorens alle

ingrediënten te verbrijzelen tot poeder om er met honing pillen van te rollen. De

hier opgegeven doseringen zijn echter bestemd voor het maken van een decoct.

Werking

Verrijkt Nier-Yīn en voedt het Lever-Bloed.

Indicaties

Vroegtijdig vergrijzen van het haar, haaruitval, alopecia, losstaande tanden,

spontane nachtelijke lozingen (spermatorree), zwakte en pijn van de lage rug en

van de knieën.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 50 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Variaties

Deze succesrijke formule heeft in het verleden heel wat variaties (toevoegingen

en weglatingen) gekend. Een moderne variatie, gebaseerd op recente

fytofarmacologische gegevens is Yăng Fā Jì, of ‘Medische bereiding tegen

haaruitval’:

R/ Radix Polygoni multiflori, Hé Shŏu Wū………………………………….15 g

Radix Scrophulariae, Xuán Shēn , Yuán Shēn ……………………9 gFructus Ligustri lucidi,

Nǚ Zhēn Zĭ………………………………………….9 g

Cacumen Biotae, Cè Băi Yè………………………………………………….7 gRhizoma Zingiberis recens,

Shēng Jiāng………………………………..5 g

S/ Hydrofiel Concentraat : 3 x 50 druppels/dag.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.