MING MU DI HUANG WAN

Pil met Rehmannia om het Zicht te Klaren

Andere Benamingen

MING MU TI HUANG WAN (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

REHMANNIA TEA

Herkomst

WAN BING HUI CHUN,, ‘Therapeutische maatregelen voor Ontelbare Ziekten

gepubliceerd door Gong Ting-Xian omstreeks 1587.

Samenstelling

Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG……… 16 g (18.3%)

Fructus Corni, SHAN ZHU YU…………………………………… 8 g (9.1%)

Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO………………. 8 g (9.1%)

Cortex Moutan Radicis, MU DAN PI …………………………… 6 g (6.8%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING …………………………….. 6 g (6.8%)

Rhizoma Alismatis, ZE XIE……………………………………….. 6 g (6.8%)

Fructus Lycii, GOU QI ZI ………………………………………….. 6 g (6.8%)

Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA………………………….. 6 g (6.8%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI………………………… 6 g (6.8%)

Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO……………………… 6 g (6.8%)

Fructus Tribuli, BAI JI LI …………………………………………… 6 g (6.8%)

Concha Haliotidis, SHI JUE MING……………………………… 8 g (9.1%)

Hoofdwerking

Verrijkt het YIN van Lever en Nier, versterkt Nier-JING, voedt Lever-Bloed

bedaart Lever-Wind en Lever-Vuur, klaart het zicht.

Hoofdindicaties

Verminderd gezichtsvermogen, troebel zicht, droge en pijnlijke ogen, fotofobie

(lichtschuwheid), tranende ogen door Insufficiëntie van Nier-JING of Nier- en

Lever-YIN.

Sleutelsymptomen

Gebrekkig en wazig zicht, droge en pijnlijke ogen, vertigo, tinnitus,

geheugenstoornissen, nachtblindheid.

Algemene Symptomen

Vermoeidheid, haaruitval, vroegtijdig grijze haren, lage rugpijn, zwakte van lage

rug en knieën, nachtelijke transpiratie, warme handpalmen en voetzolen,

blozende wangen.

Tong

Malse, bleke of rode tong met weinig of geen beslag.

Pols

Fijn en Zwak (XI-RUO), in het bijzonder ter hoogte van Lever en Nier.

Moderne Geneeskunde

Glaucoom, cataract, amblyopie, nyctalopie (nachtblindheid), keratitis, xeroftalmie,

opacitas vitreusa, neuritis optica, neuroretinitis, diabetes, arteriosclerosis

cerebralis, seniele arteriosclerosis retinalis, centrale sereuze retinopathie,

dacryagogatresie, atrofie van de traanklieren.

Contra-indicaties

Hyperactiviteit van Lever-Vuur (Exces-toestand), Bloedstagnatie, Hitte in het

Bloed, Externe Wind-Warmte of Wind-Koude Aanval.

Bij samengaande Stagnatie van Bloed ( retineale bloeduitstortingen,

thrombusvorming, enz… ), dienen Bloedcirculerende kruiden aan het voorschrift

toegevoegd te worden (zie modificaties).

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 50 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Opmerking :

Voor vermoeide, pijnlijke en geïrriteerde ogen, wordt aanbevolen deze inwendige

behandeling aan te vullen met de remedie voor uitwendig gebruik ZHEN ZHU

MING MU YE, ‘Oogdruppels met Parelmoer om het Zicht te Klaren’.

Verklarende Nota’s

De Lever bergt het Bloed en opent zich in de ogen d.w.z. dat de goede werking

van de ogen door de toestand van de Lever wordt bepaald. Er bestaat ook een

nauwe verwantschap tussen Lever en Nier, hetgeen in de T.C.G. wordt

weergegeven door de uitdrukking ‘Lever en Nier zijn van dezelfde herkomst’

(GAN SHEN TONG YUAN). Dit omdat het Lever-Bloed door Nier-JING wordt

gevoed en vice versa. Vermits Lever en Nier mekaar onderhouden, is het

duidelijk dat een Insufficiëntie van de Nier het Lever-Bloed kan uitputten en dat

anderzijds Lever-Bloed Insufficiëntie ook aanleiding kan geven tot zwakte van

het Nier-JING. In dit opzicht staat de werking van de ogen – die door de Lever

worden bestuurd – ook rechtstreeks in verband met de goede werking van de

Nier.

Het zicht, de voornaamste fysiologische functie van de ogen, kan door

verschillende factoren van zowel Externe als Interne oorsprong worden

verstoord. De Externe oorzaken omvatten voornamelijk Aanvallen door Wind-

Koude, Wind-Warmte of Toxische Hitte, terwijl de Interne factoren in regel

neerkomen op een Hyperactiviteit van Lever-Vuur, Bloed-Insufficiëntie of Nier- en

Lever-YIN Insufficiëntie.

Wanneer het YIN van Lever en Nier zwak is, worden de ogen niet meer naar

behoren gevoed, zodat een gebrekkig en wazig zicht, nachtblindheid, droogte en

pijn van de ogen kunnen optreden. Bovendien, in geval van JING-, Lever-YIN en

Nier-YIN Insufficiëntie, worden ook de Hersenen niet meer voldoende gevoed,

hetgeen aanleiding geeft tot geheugenstoornissen, oorsuizen, duizeligheid enz.

YIN-Insufficiëntie kan ook Inwendige Hitte veroorzaken, de zogenaamde ‘Lege

Hitte’ of ‘Leeg Vuur’ (XU RE, XU HUO), beeld dat voornamelijk wordt gekenmerkt

door warme handpalmen en voetzolen. Hyperactiviteit van Leeg Vuur geeft

eerder aanleiding tot nachtelijke transpiratie, rode wangen, droogte van mond en

keel. Zwakte van lage rug en knieën, lage rugpijn, vroegtijdig grijze haren of

haaruitval tenslotte, zijn een gevolg van Nier-JING Insufficiëntie.

Analyse van de Formule

MING MU DI HUANG WAN is gebaseerd op het klassieke voorschrift QI JU DI

HUANG WAN, ‘Lycium, Chrysanthemum en Rehmannia Pil’, hoewel dit later

gepubliceerd werd, namelijk in de YI JI BAO JIAN in 1777. QI JU DI HUANG

WAN is op zijn beurt afgeleid van de bekende formule LIU WEI DI HUANG WAN,

‘Zes Ingrediënten Pil met Rehmannia’ (XIAO ER YAO ZHENG ZHI JUE, 1119

n.Chr.). De werking van de individuele kruiden in het voorschrift is als volgt:

‘Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG’ voedt het YIN en verrijkt het

Bloed. ‘Fructus Corni, SHAN ZHU YU’ tonifieert het YIN van de Nier en verzacht

de Lever. ‘Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO’ en ‘Sclerotium Poriae

Albae, FU LING’ versterken de Milt en bevorderen de produktie van QI en Bloed.

‘Rhizoma Alismatis, ZE XIE’ bevordert de mictie en blust het Nier-Vuur.

‘Fructus Lycii, GOU QI ZI’ sterkt Lever en Nier en voedt de ogen.

‘Concha Haliotidis, SHI JUE MING’ en ‘Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA’

bedaren de Lever en temperen het Lever-Vuur, dat de ogen aantast.

‘Fructus Tribuli, BAI JI LI’ klaart het zicht. ‘Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI’

en ‘Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO’ tonifiëren het Lever-Bloed.

Modificaties

1/ In geval van vertigo, tinnitus, voeg toe :

+ Magnetitum, CI SHI ………………………………………………………..20 g

+ Radix Polygoni Multiflori, HE SHOU WU ……………………………10 g

teneinde de Hersenen te voeden en de duizeligheid en het oorsuizen te bedaren.

2/ In geval van hypochondrische pijn, voeg toe :

+ Fructus Meliae, CHUAN LIAN ZI ………………………………………10 g

+ Rhizoma Corydalis, YAN HU SUO ……………………………………10 g

teneinde de Lever te verzachten en de pijn te verlichten.

3/ In geval van nachtelijke transpiratie, voeg toe :

+ Fructus Schizandrae, WU WEI ZI……………………………………..10 g

+ Radix Ephedrae, MA HUANG GEN…………………………………….6 g

teneinde de transpiratie te stoppen.

4/ In geval van warmteopwellingen, voeg toe :

+ Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN …………………………..20 g

+ Rhizoma Anemarrhenae, ZHI MU …………………………………….10 g

+ Cortex Phellodendri, HUANG BAI …………………………………….10 g

teneinde het YIN te voeden en het Leeg Vuur te bestrijden.

5/ In geval van Bloedstagnatie, voeg toe :

+ Flos Carthami, HONG HUA……………………………………………….6 g

+ Semen Persicae, TAO REN …………………………………………….10 g

+ Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG …………………10 g

teneinde de Bloedcirculatie te activeren en Bloedstagnatie op te heffen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.