LIU WEI DI HUANG WAN

Zes Smaken Decoct met Rehmannia

Andere Benamingen

Liù Wèi Dì Huáng Wán (Zes Smaken Pil/Bolus met Rehmannia)

Liu Wei Ti Huang Wan/Tang (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

Rehmannia Six Formula

Six Flavor Tea

Six Flavors Rehmannia

Herkomst

Xiăo Ér Yào Zhèng Zhí Jué, ‘De Geneeskunst met Werkzame Geneesmiddelen in de Pediatrie (door Qián Yĭ, één van China’s grootste kinderartsen (+1032-

1113). Het werk werd pas in +1119 gepubliceerd door een leerling).

Samenstelling

Radix Rehmanniae praeparata, Shú Dì Huáng………………………20 g

Fructus Corni, Shān Zhū Yú ……………………………………………….12 gRhizoma Dioscoreae oppositae,

Shān Yào …………………………..12 g

Sclerotium Poriae albae, Fú Líng…………………………………………..9 gCortex Moutan radicis,

Mŭ Dān Pí …………………………………………9 g

Rhizoma Alismatis, Zé Xiè……………………………………………………9 g

Hoofdwerking

Voedt en versterkt het Yīn van de Nier (Zī-Bŭ Shèn-Yīn).

Secundaire werking

Tonifieert bijkomstig het Yīn van de Lever en de Qì van de Milt.

Kalmeert het Oplaaiende Lege Vuur als gevolg van de Nier- en Lever-Yīn

Deficiëntie.

Hoofdindicaties

Yīn-Deficiëntie van de Nier (Shèn-Yīn Xū).

Secundaire indicaties

Lever-Yīn en Nier-Yīn Deficiëntie (Gān Shèn Yīn Xū) met Oplaaiend Leeg Vuur

(Xū-Huŏ Shàng-Yán, Xiàng-Huŏ Wàng-Dòng).

Sleutelsymptomen

Duizeligheid, vertigo, oorsuizen (tinnitus), spontane, vooral nachtelijke

transpiratie, lage rugpijn.

Algemene Symptomen

Verminderd gehoorvermogen, oorsuizingen, gevoel van leegte in het hoofd,

troebel of wazig zicht, gezichtschitteringen, zwakte en pijn van de lage rug,

warme handpalmen en voetzolen, malaire flush (rode kleur van de wangen),

opvliegingen, intermitterende koorts, koortsigheid, kortademigheid,

onwillekeurige ejaculatie vooral ‘s nachts (spermatorree), keelpijn met al dan niet

een gevoel van zwelling gepaard, droge keel, droge mond, dorst, verkwijning en

dorst (Xiāo-Kĕ), nachtelijk urineren (nycturie), polyurie, losstaande tanden,

tandpijn.

Tong

Rode, droge tong met weinig of geen beslag. In erge gevallen: tong zonder

beslag (gepelde tong).

Pols

Diep ( Chén ), Fijn ( Xì ) en Zwak ( Ruò ).

Moderne Geneeskunde

Arteriële hypertensie, groeistoornissen, groeiachterstand bij kinderen, ziekte van

Addison, diabetes ( Xiāo-Kĕ Bìng ), longtuberculose, niertuberculose, chronische

nefritis, chronische glomerulonefritis, urinaire infecties, chronische doofheid,

chronische lage rugpijn, neurasthenie, hyperthyroïdie, menopauzaal syndroom,

menorragie, functionele uteriene bloedingen, neuritis optica, nervus opticus

atrofie, centrale retinitis, amblyopie, periodontitis.

Voorzorgsmaatrelen en tegenaanwijzingen

Omdat het voorschrift moeilijk verteerbare, walgelijke kruiden bevat (zoals

Rehmannia), is voorzichtigheid aangewezen bij gevallen van Milt-Deficiëntie met

indigestie, diarree en een wit en vettig tongbeslag. Ook in gevallen met duidelijke

Opstapeling van Vochtigheid vermijdt men best dit voorschrift.

Bij Nier-Yáng Deficiëntie dienen sterk opwarmende kruiden toegevoegd, zoals:

+ Ramulus Cinnamomi, Guì Zhī……………………………………………. 3 g+ Radix Aconiti praeparata,

Fù Zĭ …………………………………………. 3 g

Het aldus bekomen voorschrift staat bekend onder de naam Jīn-Guì Shèn-QìWán

, of de ‘Nier-Qì Pil uit (het Voorschriftencompendium van) de Gouden Kamer’, kortweg ‘Nier-Qì Pil’ of Shèn-Qì Wán genoemd (zie verder in deze

tekst). Deze pil werd ontworpen door Zhāng Zhòng-Jĭng in het begin van de 3de

eeuw van onze tijdrekening, en de formule van Liù Wèi Dì Huáng Tāng werd er

veel later uit afgeleid.

Vandaag de dag wordt Ramulus Cinnamomi in Shèn-Qì Wán doorgaans

vervangen door het nog veel sterker de Nier-Yáng warmende kruid:+ Cortex Cinnamomi,

Ròu Guì……………………………………………… 3 g

N.B.: Indien Radix Aconiti praeparata niet voorhanden is, kan hij eventueel

vervangen worden door:

+ Rhizoma Zingiberis (exsiccatum), Gān Jiāng ………………………. 3 g

samen met:

+ Herba Cynomorii, Suŏ Yáng ……………………………………………. 10 g

+ Fructus Psoraleae, Bŭ Gŭ Zhī …………………………………………. 10 g

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 40-60 druppels/dag, kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

Granulaat : 3 x 3 gram per dag.

Modificaties

1/ In geval van hyperactiviteit van het Lege of Asthenische Vuur ( Xū-Huŏ

Shàng-Yá ), gekenmerkt door intermitterende koorts, hevige nachtelijketranspiratie, lage rugpijn, ‘Stomende Botten’ syndroom

( Gŭ Zhēng ), voeg toe:

+ Rhizoma Anemarrhenae, Zhī Mŭ ………………………………………….. 6 g+ Cortex Phellodendri,

Huáng Băi …………………………………………… 6 g Het aldus bekomen acht-ingrediënten-voorschrift staat bekend als Zhī-Băi Dì-

Huáng Wán, of de ’Anemarrhena, Phellodendron en Rehmannia Pil’ ( Bron:

Zhèng Yīn Mài Zhì , Pathogenie, Oorzaken, Pols en Behandeling, door Qín Jĭng-

Míng, +1702 ).2/ In geval van Nier

-Qì en Nier-Yīn Deficiëntie, gekenmerkt door

kortademigheid, en piepende ademhaling bij de minste inspanning (wheezing),

lage rugpijn, hik, nachtelijke transpiratie, voeg toe:

+ Fructus Schizandrae sinensis, Wŭ Wèi Zĭ ………………………………. 6 g Het aldus bekomen zeven-ingrediënten-voorschrift heet Dū Qì Wán, ‘Pil voor de

Algemene Qì ‘ (Yī-Fāng Jí-Jiĕ, ‘Het Voorschriftencompendium met Uitleg’, door

Wáng Áng, in +1682 ).

3/ In geval van Long- en Nier-Deficiëntie, gekenmerkt door niet-produktieve

hoest d.w.z. hoest met weinig of geen fluimen, moeizame expectoraties,

eventueel met wat bloederige fluimen, borstkaspijn, droge keel, dorst, warme

handpalmen en voetzolen, nachtelijke transpiratie, lage rugpijn, rode tong met

schaars beslag, een fijne ( Xì ) en snelle ( Shuò ) pols, voeg toe:

+ Radix Ophiopogonis, Mài Dōng, Mài Mén Dōng………………………. 9 g+ Fructus Schizandrae sinensis,

Wŭ Wèi Zĭ ……………………………… 6 g

Het aldus bekomen acht-ingrediënten-voorschrift heet Mài Wèi Dì Huáng Wán,’Ophiopogon, Schizandra en Rehmannia Pil’, alias

Bā Xiān Cháng Shòu Wán,

‘Pil der Acht Onsterfelijken om de Levensduur te Verlengen’ (Yī-Zōng Jīn-Jiàn,‘De Gouden Spiegel van de Medische Traditie’, door

Wú Qiān in +1742).4/ In geval van Yīn-Deficiëntie van Lever en Nier, gekenmerkt door

duizeligheid, een troebel zicht al dan niet met pijnlijke, droge of tranende ogen,

fotofobie (lichtschuwheid), hoofdpijn, tinnitus (oorsuizingen),

geheugenstoornissen, lage rugpijn, een rode tong met weinig beslag, een fijne (Xì

) en snelle (Shuò ) pols, voeg toe:

+ Fructus Lycii, Gŏu Qĭ Zĭ……………………………………………………….. 9 g+ Flos Chrysanthemi morifolii,

Jú Huā ………………………………………. 9 g

Het aldus bekomen acht-ingrediënten-voorschrift heet Qĭ Jú Dì Huáng Wán,’Lycium, Chrysanthemum en Rehmannia Pil’ (Bron:

Yī-Jí Băo-Jiàn, ‘De Kostbare

Spiegel van Medische Vooruitgang’ kortweg ook Yī-Jí genoemd, geschreven door

Dŏng Xī-Yuán in +1777).

5/ In geval van Yīn- en Bloed-Deficiëntie en overmatig transpireren, meer

specifiek na een bevalling (post partum), voeg toe:

+ Fructus Schizandrae sinensis, Wŭ Wèi Zĭ ………………………………. 9 g

+ Radix Astragali membranacei melle tosta, Zhì Huáng Qí ………… 20 gDit acht-ingrediënten voorschrift staat bekend onder de naam van

Bā Wèi Dì

Huáng Wán of ‘Acht Smaken Pil met Rehmannia’ (Bron: Fù Qīng-Zhŭ Nǚ-Kē, ‘FùQīng-Zhŭ

’s Obstetrica en Gynecologie’, geschreven door Fù Shān, alias FùQīng-Zhŭ in de 17de eeuw, maar pas gepubliceerd in +1827). Zo staat hij

beschreven in “Formulas and Strategies” van Bensky en Barolet en in “The

Chinese Herbalist’s Handbook” van Ehling.

Deze formule mag niet verward worden met een andere die dezelfde naam

draagt, maar een geheel andere werking bezit : In “Notes from South

Mountain” van Ellis en in “Handbook of Chinese Herbal Formulas” van

Yeung wordt onder Ba Wei Di Huang Wan een formule beschreven die

conform is aan de Rehmannia Eight Formula ofwel Jin Gui Shen Qi Wan.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.