GUI PI TANG

Decoct om de Milt te Herstellen

Andere Benamingen

GUI PI WAN (Pil om de Milt te Herstellen)

KUEI PI TANG/WAN (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

GINSENG & LONGAN COMBINATION

Herkomst

JI SHENG FANG (13de eeuw)

Samenstelling

Radix Ginseng, REN SHEN………………………………………. 6 g (6.5%)

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………. 12 g (12.5%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU……….. 12 g (12.5%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING …………………………. 12 g (12.5%)

Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN …………….. 12 g (12.5%)

Arillus Longan, LONG YAN ROU……………………………….. 9 g (9.4%)

Radix Aucklandiae, MU XIANG …………………………………. 6 g (6.0%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………… 6 g (6.0%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI………………………… 9 g (9.4%)

Radix Polygalae, YUAN ZHI ……………………………………… 6 g (6.0%)

Rhizoma Zingiberis Recens, SHENG JIANG……………….. 3 g (3.1%)

Fructus Zizyphi Jujubae, DA ZAO………………………………. 3 g (3.1%)

Opmerking : Er bestaat een gewijzigde, verkorte versie van dit

klassieke voorschrift met name GUI PI TANG JIA JIAN, voorgesteld

door Professor CHEN KAI YAN. Zij bevat een analoge, zij het iets

minder krachtige werking.

Hoofdwerking

Tonifieert de QI en verrijkt het Bloed, activeert de Milt, voedt het Hart en bedaart

de Geest, stopt bloedingen.

Hoofdindicaties

Angst, vergeetachtigheid, palpitaties, insomnia, allerhande bloedingen door QIen

Bloed-Insufficiëntie met gelijktijdige Insufficiëntie van Hart en Milt, namelijk

Hart-Insufficiëntie met agitatie van de Hart-Geest en Milt-Insufficiëntie door

zorgen en stress, met zwakte van de Milt-QI die als dusdanig niet meer in staat is

het Bloed onder controle te houden en aanleiding geeft tot bloedingen.

Sleutelsymptomen

Vergeetachtigheid, insomnia, palpitaties (met of zonder angst), vermoeidheid,

vale gelaatskleur, eetlustgebrek, chronische bloedingen met lichtrode kleur van

het bloed, purpura, hematomen.

Algemene Symptomen

Door dromen verstoorde slaap, nachtmerries, angst, neurasthenie, fobieën,

lusteloosheid, lichte depressie, zwijgzaamheid, teruggetrokkenheid, introversie

door overdreven piekeren en bezorgdheid, obsessie;

duizeligheid, zwakke ledematen, kortademigheid, lichte abdominale distensie en

pijn, slappe stoelgang; bloederige stoelgang, melena, bloedend tandvlees,

bloedneus (epistaxis), onregelmatige maandstonden nl. schaarse

(oligomenorree) of overvloedige maandstonden (hypermenorree) met lichtrood

bloedverlies, uitblijven van de maandstonden (amenorree), langdurige

maandstonden met constant druppend bloedverlies, voortijdige maandstonden.

Tong

Bleke tong met tandindrukken en een dun, wit beslag.

Pols

Fijn en Zwak (XI-RUO).

Moderne Geneeskunde

Neurasthenie, neurosen, angstneurose, vasomotorische neurose, compulsieve

neurose, hartneurose, hypochondrie, fobie, obsessie, nerveuze depressie, nietgeagiteerde

depressie, depressieve stupor, involutionele melancholie, amnesie,

chronisch vasomotorisch onevenwicht, stress, insomnia, palpitaties, Da Costa

syndroom (neurocirculatore asthenie, hyperventilatie, irritable heart), lichte

vormen van hartinsufficiëntie, atriale fibrillatie;

maag- en darmzweren, debiliteit, asthenie, psychasthenie, myasthenia gravis,

myasthenie, chronische neurocirculatore asthenie;

anemie, ferriprieve anemie (ijzertekort), nutritionele anemie, aplastische anemie,

chronische hemorragieën, gingivitis, epistaxis, melena, onregelmatige

maandstonden (menoxenie), nl. metrorragie, menorragie, menometrorragie,

amenorree, oligomenorree of hypermenorree, thrombocytopenische purpura,

allergische purpura, Henoch-Schönlein purpura, hematomen, chronische

onderhuidse bloedingen.

Contra-indicaties

Accumulatie van Warmte of Warmte-Vochtigheid, YIN-Insufficiëntie,

Hyperactiviteit van Lever-Vuur.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van palpitaties, insomnia, voeg toe :

+ Magnetitum, CI SHI ………………………………………………………..20 g

+ Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN ……………………….10 g

+ Caulis Polygoni Multiflori, YE JIAO TENG………………………….15 g

teneinde het Hart te voeden en de Geest te bedaren.

2/ In geval van duizeligheid, bleke of vale gelaatskleur, geheugenstoornissen,

voeg toe :

+ Radix Polygoni Multiflori, HE SHOU WU ……………………………10 g

+ Colla Corii Asini, E JIAO ………………………………………………….10 g

+ Cornu Cervi Pantotrichum, LU RONG……………………………….10 g

teneinde het Bloed te tonifiëren en de Hersenen te stimuleren.

Om het tonifiërend effect op het Bloed te verhogen, kan eveneens worden

toegevoegd :

+ Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG ……………….10 g

3/ In geval van menorragie of lang aanhoudende menstruatie, voeg toe :

+ Colla Corii Asini, E JIAO ………………………………………………….10 g

+ Rhizoma Bletillae, BAI JI …………………………………………………10 g

+ Herba Leonuri, YI MU CAO …………………………………………….15 g

teneinde het bloeden te stoppen.

In geval van plotse verandering in het volume en onophoudend bloedverlies kan

men eveneens toevoegen :

+ Fructus Corni, SHAN ZHU YU………………………………………….10 g

+ Fructus Schizandrae, WU WEI ZI……………………………………..10 g

teneinde de Bloed-Essentie te weerhouden en de Uterus samen te trekken.

Wanneer de onregelmatige maandstonden worden gekenmerkt door overvloedig

verlies van lichtrood gekleurd bloed, voeg toe :

+ Colla Corii Asini, E JIAO ………………………………………………….10 g

+ Ramulus Taxilli, SANG JI SHENG…………………………………….10 g

+ Radix Polygoni Multiflori, HE SHOU WU ……………………………10 g

teneinde het bloeden te stoppen.

4/ In geval van donkerrood bloedverlies, voeg toe :

+ Flos Carthami, HONG HUA……………………………………………….6 g

+ Cortex Moutan Radicis, MU DAN PI………………………………….10 g

+ Fructus Gardeniae, ZHI ZI ……………………………………………….10 g

teneinde de Hitte in het Bloed te klaren en de Bloedcirculatie te activeren.

5/ In geval van dysmenorree met klonters in het bloed, voeg toe :

+ Radix Curcumae, YU JIN…………………………………………………10 g

+ Rhizoma Cyperi, XIANG FU …………………………………………….10 g

teneinde Bloed- en QI-circulatie te activeren.

6/ In geval van moeilijk te stelpen hemorragie (hematomen, onderhuidse

bloedingen), voeg toe :

+ Semen Persicae, TAO REN ………………………………………………6 g

+ Flos Carthami, HONG HUA……………………………………………….6 g

+ Radix Notoginseng, SAN QI …………………………………………….10 g

teneinde de Bloedstagnatie op te heffen en het bloeden te stoppen.

7/ In geval van bloedingen ten gevolge van maag- of darmzweren, verwijder :

– Radix Aucklandiae, MU XIANG

en voeg toe :

+ Colla Corii Asini, E JIAO ………………………………………………….10 g

+ Radix Sanguisorbae, DI YU……………………………………………..10 g

+ Cacumen Biotae, CE BAI YE……………………………………………10 g

+ Os Sepiae, HAI PIAO XIAO……………………………………………..15 g

teneinde het bloeden te stoppen.

8/ In geval van een bloederige stoelgang, bloedende hemorroïden, voeg toe :

+ Flos Sophorae Immaturus, HUAI HUA MI ………………………….10 g

+ Radix Sanguisorbae, DI YU……………………………………………..10 g

teneinde de Hitte in de Dikke Darm te klaren en het bloeden te stoppen.

9/ In geval van kortademigheid, voeg toe :

+ Rhizoma Polygonati Sibirici, HUANG JING ………………………..10 g

teneinde de YUAN QI te tonifiëren.

10/ In geval van een slappe stoelgang of diarree, voeg toe :

+ Radix Puerariae, GE GEN……………………………………………….10 g

+ Fructus Amomi Villosi, SHA REN ……………………………………..10 g

+ Fructus Psoraleae, BU GU ZHI ………………………………………..10 g

teneinde de Milt te activeren en de stoelgang te verstevigen.

11/ In geval van hematurie, voeg toe :

+ Herba Ecliptae, HAN LIAN CAO ………………………………………………………….10 g

teneinde de hematurie te stoppen.

12/ In geval van asthenie met bloedingen door Insufficiëntie van Bloed en

Energie, gepaard met een Leegte-Koude syndroom (Insufficiëntie van Milt- en

Nier-YANG), gekenmerkt door een vaalbleke gelaatskleur, onderhuidse

bloedingen, paarse bloedvlekken vnl. op de benen, koude handen en voeten,

lage rugpijn, chronische waterige diarree, lichtpaarse en gezwollen tong, Diepe,

Fijne en Zwakke pols, voeg toe :

+ Herba Cistanchis, ROU CONG RONG………………………………10 g

+ Radix Aconiti Lateralis Praeparata, FU ZI…………………………….6 g

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….3 g

teneinde het YANG te tonifiëren en het lichaam te warmen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.