GUI PI TANG JIA JIAN

Decoct ter versterking van (Hart en) Milt versie Chen Kai Yan

Andere Benamingen

GUI PI WAN jia jian (Pil om de Milt te Herstellen)

KUEI PI TANG/WAN jia jian (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

GINSENG & LONGAN COMBINATION versie Chen Kai Yan

Herkomst

DE TRADITIONELE CHINESE FYTOTHERAPIE volgens Chen Kai-Yan (notaas

door Dr Luc Vangermeersch, SATAS 1988)

Samenstelling

Radix Codonopsitis pilosulse, DANG SHEN………………. 9 g (11.6%)

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………… 9 g (11.6%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU…………. 9 g (11.6%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI………………………. 9 g (11.6%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING …………………………… 9 g (11.6%)

Radix Rehmanniae praeparata, SHU DI HUANG……….. 9 g (11.6%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………. 6 g (7.2%)

Arillus Longan, LONG YAN ROU……………………………… 9 g (11.6%)

Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN ………………. 9 g (11.6%)

Hoofdwerking

Versterkt de Milt en voedt het Hart.

Verrijkt de Qi en het Bloed.

Hoofdindicaties

1. Gelijktijdige insufficiëntie van Milt en Hart gepaard met een gebrek aan Qi en

Bloed :

Psychiatrie :

Neurasthenie, zwijgzame depressies bij vermoeide, in zichzelf gekeerde patiënten,

die teveel piekeren en aan insomnia lijden;

Angst, vrees, concentratiestoornissen, dromen, verstrooidheid,

vergeetachtigheid, gebrek aan initiatief, gebrek aan eetlust, zwijgzaamheid

en sombere gedachten.

2. Gebrek aan Bloed van het Hart en aan Qi van de Milt :

Gynaecologie :

Dysmenorree, amenorree of functioneel uterien bloedverlies : overvloedige,

bleke, rozige metrorragie.

Gastro-enterologie :

Eetlustverlies, abdominale opzetting, waterige diarree, hemorragie

(mond, stoelgang : tandvleesbloedingen, bloederige stoelgang, melaena).

Longziekten :

Sommige gevallen met hoest te wijten aan Qi-insufficiëntie van de Milt, epistaxis.

Cardiologie :Hartkloppingen.

Stichting Dong Xi Oost West –

Traditionele Chinese Fyotherapie – Courante Remedies

38

Algemene symptomen

Vermoeidheid, anemie, vertigo, hemorragie, purpura, onderhuidse bloedingen,

spontaan transpireren, bleke gelaatskleur, doffe huid, oedeemvorming,

krachteloze ledematen; zwijgzaamheid.

Tong

Bleek, vlak, breed, vochtig; dun en wit tongbeslag.

Pols

Leeg, zwak of dun, zonder kracht.

Moderne Geneeskunde

Neurasthenie, neurosen, angstneurose, vasomotorische neurose, compulsieve

neurose, hartneurose, hypochondrie, fobie, obsessie, nerveuze depressie, nietgeagiteerde

depressie, depressieve stupor, involutionele melancholie, amnesie,

chronisch vasomotorisch onevenwicht, stress, insomnia, palpitaties, Da Costa

syndroom (neurocirculatore asthenie, hyperventilatie, irritable heart), lichte

vormen van hartinsufficiëntie, atriale fibrillatie;

maag- en darmzweren, debiliteit, asthenie, psychasthenie, myasthenia gravis,

myasthenie, chronische neurocirculatore asthenie;

anemie, ferriprieve anemie (ijzertekort), nutritionele anemie, aplastische anemie,

chronische hemorragieën, gingivitis, epistaxis, melena, onregelmatige

maandstonden (menoxenie), nl. metrorragie, menorragie, menometrorragie,

amenorree, oligomenorree of hypermenorree, thrombocytopenische purpura,

allergische purpura, Henoch-Schönlein purpura, hematomen, chronische

onderhuidse bloedingen.

Contra-indicaties

Accumulatie van Warmte of Warmte-Vochtigheid, YIN-Insufficiëntie,

Hyperactiviteit van Lever-Vuur.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag.

Granulaat : 3 x 3 gram per dag.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.