BA ZHEN TANG

Decoct met Acht Kostbare Ingrediënten

Andere Benamingen

PA CHEN TANG (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

NU KE BA ZHEN WAN (Pil met Acht Kostbare Ingrediënten voor de Vrouw)

TANG-KUEI & GINSENG EIGHT COMBINATION/FORMULA

WOMEN’S PRECIOUS PILLS

EIGHT TREASURE TEA

EIGHT TREASURES

Herkomst

ZHENG TI LEI YAO (16de eeuw)

Samenstelling

Radix Ginseng, REN SHEN……………………………………… 12 g (17%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU……………. 9 g (13%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING ……………………………… 9 g (13%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO……………. 6 g (7%)

Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG………… 12 g (17%)

Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO………………………. 9 g (13%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI…………………………. 9 g (13%)

Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG ……………. 6 g (7%)

Hoofdwerking

Tonifieert de QI, verrijkt het Bloed en activeert de Bloedcirculatie.

Hoofdindicaties

Qì- en Bloed Deficiëntie (vaak door een chronische, uitputtende ziekte of ten

gevolge van bloedingen).

Sleutelsymptomen

Duizeligheid, vertigo, vermoeidheid, vaalbleke gelaatskleur,

geheugenstoornissen, onregelmatige maandstonden.

Algemene Symptomen

Oorsuizen (tinnitus), hartkloppingen, concentratiestoornissen, slapeloosheid,

eetlustgebrek, slappe stoelgang, lichte abdominale pijn.

Tong

Bleke tong met tandindrukken en een wit, vettig of dun beslag.

Pols

Diep, Fijn en Zwak (CHEN-XI-RUO) of Diep, Fijn en Ruig (CHEN-XI-SE).

Stichting Dong Xi Oost West –

Traditionele Chinese Fyotherapie – Courante Remedies

32

Moderne Geneeskunde

Asthenie, chronische vermoeidheid (chronic fatigue syndrome), chronische

debiliterende ziekten (eventueel met koorts en rillingen gepaard), uitmergeling,

gewichtsverlies, anemische toestanden, menstruatiestoornissen (metrorragie met

continue ‘spotting’), chronische abcedatie (abcessen die moeilijk genezen of niet

etteren).

Contra-indicaties

Onregelmatige maandstonden met overvloedig bloedverlies (hypermenorree).

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 40 druppels/dag, ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 2 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van samengaande Koude-symptomen zoals afkeer voor koude en

voorkeur voor warmte, koude ledematen, rillingen, hoest, verminderde eetlust,

zwakte van lenden en knieën, spermatorree, voeg toe :

+ Radix Astragali membranacei melle tosta, Zhì Huáng Qí ……. 15 g

+ Cortex Cinnamomi, Ròu Guì……………………………………………… 6 gDe aldus bekomen formule heet

Shí Quán Dà Bŭ Tāng , ‘Het Allesomvattende

Groot Tonisch Decoct van Tien Ingrediënten’ (Bron: Tài-Píng Huì-Mín Hé-Jì-JúFāng

, ‘Voorschriften van het Bureau van Volksgezondheid’, 11de eeuw).Dit voorschrift wordt frequent aangewend bij algemene Qì en Bloed Deficiëntie

met bijkomende Koude-verschijnselen. Vaak ten gevolge van een chronische

ziekte, een heelkundige ingreep, een bevalling of een uitputtende toestand

(chemotherapie, radiotherapie, enz…).

2/ In geval van schaarse of onregelmatige maandstonden, al dan niet met

buikpijn (abdominale distensie) en ‘spotting’ (permanente druppelsgewijze

metrorragie) gepaard, of buikpijn met stolsels in het menstrueel verlies, voeg toe:

+ Herba Leonuri, Yì Mŭ Căo………………………………………………. 15 g De aldus bekomen formule heet Bā Zhēn Yì Mŭ Tāng, ‘Het Decoct van Acht

Kostbare Ingrediënten met Leonurus’ (in feite telt dit voorschrift 9 kruiden).

Yì Mŭ Căo vertaalt men letterlijk als ‘het kruid dat de moeder bevoorrecht’. Dezetoevoeging maakt het voorschrift meer specifiek tegen Qì en Bloed-Deficiëntie

met terzelfdertijd ook Bloed-Stagnatie bij gynecologische aandoeningen met de

bovenvermelde symptomen. Het wordt o.a. ook aangewend bij onvruchbaarheid

(infertiliteit) en ‘rusteloze fetus’ (dreigende abortus).

3/ In geval de vermoeidheid met een abdominale distensie en/of pijn gepaard

gaat, voeg toe:

+ Radix Aucklandiae seu Saussureae seu Vladimiriae, Mù Xiāng10 g

+ Rhizoma Corydalis, Yán Hú Suŏ ……………………………………… 10 gom de

Qì- en Bloed-circulatie te activeren en zo de Stagnaties, oorzaak van pijn,

op te heffen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.