A. Tonica


YIN YANG BU JI

YIN YANG BU JI ( vernieuwde versie )

Insufficiëntie van YIN en YANG, Bloed en Energie (algemeen, evenwichtig tonicum)


SI JUN ZI TANG

QI-Insufficiëntie (algemeen, van Milt en Maag in het bijzonder; asthenisch ‘anorexie’ type)


SI WU TANG

Bloed-Insufficiëntie (asthenisch-anemisch type)


BA ZHEN TANG

QI- en Bloed-Insufficiëntie (combinatie van twee voorgaande formules)


GUI PI TANG

GUI PI TANG JIA JIAN ( gewijzigde versie )

Insufficiëntie van QI en Bloed van Hart en Milt (psychiatrische en/of digestieve stoornissen met bloedingen gepaard)


BU ZHONG YI QI TANG JIA JIAN

QI-Insufficiëntie van Milt en Maag (asthenie, diarree, ptosen en prolapsen)


LIU WEI DI HUANG TANG

Nier-YIN Insufficiëntie (zwakte van lage rug en knieën, vertigo, tinnitus, nachtelijke transpiratie)


QI JU DI HUANG TANG

YIN-Insufficiëntie van Lever en Nier met vorming van Lever-Vuur (idem LIU WEI DI HUANG WAN, met bijkomend oogproblemen t.g.v. Lever-Vuur)


MING MU DI HUANG WAN

YIN-Insufficiëntie van Lever en Nier met vorming van Lever-Vuur en Lever-Wind (idem QI JU DI HUANG WAN, met bijkomend tremor, krampen, spasmen t.g.v. Lever-Wind)


JIN GUI SHEN QI WAN

Nier-YANG en Nier-QI Insufficiëntie (ouderdomsstoornissen, impotentie, diabetes, astma, lumbago)


ZAN YU DAN

ZAN YU DAN JIA JIAN ( gewijzigde versie )

Nier-YANG Insufficiëntie (impotentie, steriliteit, frigiditeit)


YANG FA JI

Nier-YIN en Lever-YANG Insufficiëntie (haaruitval, kaalhoofdigheid, vroegtijdig grijze haren)


QI BAO MI RAN DAN

Verrijkt Nier-YIN en voedt het Lever-Bloed (haaruitval, vroegtijdig grijze haren, losstaande tanden)

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.