YAO TONG LING

Wonderbaar Middel tegen Lage Rugpijn

Herkomst

SUN PEI LIN (Nanjing College of TCM-Volksrepubliek China)

Samenstelling

Radix Angelicae Pubescentis, DU HUO ………………….. 15 g (10.5%)

Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG HUO…………… 15 g (10.5%)

Radix Gentianae Macrophyllae, QIN JIAO ………………… 10 g (7.0%)

Caulis Piperis Futokadsurae, HAI FENG TENG ……….. 15 g (10.5%)

Caulis Spatholobi, JI XUE TENG……………………………… 10 g (7.0%)

Flos Carthami, HONG HUA………………………………………. 5 g (3.5%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI………………………. 10 g (7.0%)

Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG ………… 10 g (7.0%)

Herba Asari, XI XIN …………………………………………………. 3 g (2.1%)

Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI ………………………………….. 6 g (4.2%)

Cortex Eucommiae, DU ZHONG……………………………… 10 g (7.0%)

Fructus Psoraleae, BU GU ZHI ……………………………….. 10 g (7.0%)

Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG……….. 12 g (8.3%)

Resina Olibani, RU XIANG……………………………………….. 6 g (4.2%)

Resina Myrrhae, MO YAO………………………………………… 6 g (4.2%)

Hoofdwerking

Verdrijft Wind-Koude-Vochtigheid, activeert de Bloedcirculatie, harmoniseert

Meridianen en Collateralen, tonifieert Nier-JING, versterkt de spieren en de lage

rug, stopt pijn.

Hoofdindicaties

Chronische of acute lage rug- en heuppijn pijn door één of meerdere van

volgende factoren : Externe Wind-Koude-Vochtigheid, Bloedstagnatie en/of Nier-

JING Insufficiëntie.

Sleutelsymptomen

Stekende lage rug- en/of heuppijn die verergert ‘s nachts en verbetert bij druk,

beperkte beweeglijkheid, plaatselijk koudegevoel, voorkeur voor warmte en

afkeer van koude.

Algemene symptomen

Zwakte en stijfheid van lage rug en knieën, uitstraling van de pijn naar de benen,

stramme ledematen, spierspasmen, tinnitus, nycturie.

Tong

Purperen of bleke tong met een dun en wit, eventueel vettig beslag.

Pols

Glad (HUA) of Koordvormig (XIAN) of Fijn en Zwak (XI-RUO).

Moderne Geneeskunde

Acute of chronische lage rugpijn, acute of chronische lumbago, reumatische

lumbago, artritische lumbago, lumbago van traumatische oorsprong, spit,

osteoartritis vertebralis, osteophytosis vertebralis, ischias, discus hernia,

heupzenuwletsels, sacrale letsels, sequelae van wervelkolombreuk,

papegaaiebekken.

Contra-indicaties

Lage rugpijn door Wind-Warmte-Vochtigheid

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Verklarende Nota’s

Lage rugpijn is één der meest geziene ziektebeelden gezien in de dagelijkse

praktijk. Volgens de Chinese geneeskunde kan zij door diverse factoren worden

veroorzaakt, hetzij door de Externe factoren Wind-Koude-Vochtigheid, Wind-

Warmte-Vochtigheid of traumata, hetzij door Interne factoren zoals Nier-JING

Insufficiëntie of Bloedstagnatie. De Externe oorzaken geven aanleiding tot lage

rugpijn van het Volheids- of Exces-type (SHI), terwijl de Interne factoren eerder

aanleiding geven tot lage rugpijn van het Leegte- of Insufficiëntie-type (XU).

Ten gevolge van een Externe Aanval of traumatisme, worden de Kanalen en de

Collateralen geblokkeerd en ontstaat er Bloedstagnatie, i.e. een Interne

pathogene toestand die eveneens lage rugpijn kan veroorzaken of de reeds

aanwezige pijn kan verergeren. Bovendien kan een Extern veroorzaakte rugpijn

ook het Nier-JING – dat in de lage rug gelegen is – beschadigen, wat eveneens

oorzaak of catalysator van lumbago kan zijn. Hieruit blijkt dat lage rugpijn

meestal een gemengd beeld van een Extern en Intern veroorzaakte m.a.w. van

een Exces- en Insufficiëntie-type toestand vertoont.

Het bekende voorschrift DU HUO JI SHENG TANG, ‘Decoct met Angelica

Pubescens en Loranthus Parasiticus’ (QIAN JIN YAO FANG, 7de eeuw) houdt

rekening met deze ambiguë klinische toestand, hetgeen wellicht ook de reden is

van zijn wijdverbreid en eeuwenlang succes. YAO TONG LING is gebaseerd op

deze formule, maar werd verrijkt met enkele zorgvuldig uitgekozen kruiden,

teneinde een nog sterker effect op de pijn en de circulatie in de Meridianen te

bekomen.

Analyse van de Formule

‘Radix Angelicae Pubescentis, DU HUO’, ‘Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG

HUO’ en ‘Radix Gentianae Macrophyllae, QIN JIAO’ verdrijven Wind-Koude-

Vochtigheid en verzachten de pijn; het zijn de drie traditionele ‘BI’ bestrijdende

middelen uit de Chinese geneeskunde die praktisch aan elk antireumatisch

voorschrift worden toegevoegd.

‘Caulis Piperis Futokadsurae, HAI FENG TENG’ en ‘Caulis Spatholobi, JI XUE

TENG’ bevorderen de circulatie in de Meridianen en hebben – afgezien van hun

algemeen antireumatische werking – een uitgesproken gunstig effect op

spierspasmen.

‘Flos Carthami, HONG HUA’, ‘Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG’,

‘Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI’ en ‘Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI’

activeren de Bloedcirculatie, heffen Bloedstagnatie op en verlichten pijn. Zij zijn

hier toegevoegd omdat – volgens de T.C.G. – langdurige pijn aanleiding kan

geven tot Bloedstagnatie en Blokkade van de Meridianen. Zij worden in hun

werking bijgestaan door ‘Caulis Spatholobi, JI XUE TENG’, dat eveneens het

Bloed activeert.

Hoewel bovenvermelde substanties reeds op zich de pijn verzachten, wordt

bijkomend ook ‘Herba Asari, XI XIN’ toegevoegd, plant die volgens moderne

farmacologische opzoekingen een uitgesproken pijnstillend effect vertoont.

Ten slotte bevat de formule ook twee kruiden die de Nier tonifiëren en zodoende

de lumbale zone versterken : ‘Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG’

en ‘Cortex Eucommiae, DU ZHONG’.

Klinische en Farmacologische Research

YAO TONG LING is een formule op punt gesteld door de professoren aan het

‘Instituut voor Traditionele Chinese Geneeskunde’ in Nanjing (Volksrepubliek

China). Alvorens op de markt te worden gebracht, werd zij gedurende

verschillende jaren uitgetest, teneinde haar doeltreffendheid met die van andere

gelijkaardige middelen te vergelijken. De resultaten waren verbluffend : meer dan

85% van de patiënten vertoonden een opmerkelijke verbetering van de pijn na 3

à 4 weken behandeling; na 2 à 3 maand was de pijn volledig verdwenen en kon

de toestand volledig worden gestabiliseerd, mits handhaving van een kleine

onderhoudsdosis.

Vanuit wetenschappelijke hoek is bewezen dat sommige ingrediënten een

uitgesproken antireumatische werking vertonen, zoals b.v. ‘Radix Gentianae

Macrophyllae,’, dat alkaloïden bevat die via het zenuwstelsel de hypofyse

stimuleren en zodoende een hyposecretie van adrenocorticosteroïden teweeg

brengen. Andere substanties zijn goede analgetica, zoals o.a. ‘Herba Asari’, dat

een lokaal verdovend effect bezit.

Modificaties

1/ In geval van koude handen en voeten, koudegevoel in de lage rugzone, voeg

toe :

+ Radix Aconiti Lateralis Praeparata, FU ZI…………………………….6 g

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….3 g

teneinde het lichaam te warmen en de Koude te verdrijven.

2/ In geval van spierspasmen en -krampen, voeg toe :

+ Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO…………………………….15 g

+ Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO……………………5 g

teneinde de spasmen te bedaren.

3/ In geval van een verdoofd gevoel in de spieren, voeg toe :

+ Scorpio, QUAN XIE ………………………………………………………….3 g

+ Lumbricus, DI LONG ………………………………………………………10 g

+ Fructus Chaenomelis, MU GUA ……………………………………….10 g

teneinde de circulatie in de Collateralen te activeren en het verdoofd gevoel op te

heffen.

4/ In geval van vaste, stekende pijn ten gevolge van Bloedstagnatie, die

verergert ‘s nachts, voeg toe :

+ Eupolyphaga, TU BIE CHONG…………………………………………10 g

teneinde de Bloedstagnatie op te heffen en de pijn te verlichten.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.