WANG QIU ZHOU TANG

Tennis-elbow Decoct

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Ramulus Mori, SANG ZHI……………………………………… 15 g (14.7%)

Caulis Piperis Futokadsurae, HAI FENG TENG ……….. 15 g (14.7%)

Caulis Spatholobi, JI XUE TENG……………………………… 10 g (9.8%)

Herba Siegesbeckiae, XI XIAN CAO ………………………… 10 g (9.8%)

Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI ………………………………… 10 g (9.8%)

Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG ………… 10 g (9.8%)

Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO……………………. 10 g (9.8%)

Radix Paeoniae Rubrae, CHI SHAO YAO…………………. 10 g (9.8%)

Resina Myrrhae, MO YAO………………………………………… 6 g (5.9%)

Resina Olibani, RU XIANG……………………………………….. 6 g (5.9%)

Hoofdwerking

Verdrijft Wind-Koude-Vochtigheid, activeert de Bloedcirculatie. heft

Bloedstagnatie op.

Hoofdindicaties

Tennisarm (tennis-elbow, epicondylitis), golfarm (epitrochleïtis) door Externe

Wind-Koude-Vochtigheid en/of Bloedstagnatie.

Sleutelsymptomen

Kloppende of verspreide pijn in de elleboog die verergert ‘s nachts, verlies aan

kracht in de handspieren, beperkte beweeglijkheid van de handen.

Algemene Symptomen

Afkeer van wind, koude en vochtigheid, zwaartegevoel van de handen,

gevoeligheid van de aangetaste zone, verlichting van de pijn door beweging.

Tong

Licht purperen tong met een fijn, wit en vettig beslag.

Pols

Glad (HUA) of Koordvormig en Ruw (XIAN-SE).

Moderne Geneeskunde

Tennisarm (epicondylitis), golfarm (epitrochleïtis).

Contra-indicaties

Inwendige Warmte- of Hitte-Accumulatie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 50 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van afkeer van wind, koude en vochtigheid, voeg toe :

+ Herba Ephedrae, MA HUANG……………………………………………6 g

+ Radix Angelicae Pubescentis, DU HUO …………………………….10 g

teneinde de Externe symptomen te verdrijven.

2/ In geval van koudegevoel in de elleboog, voeg toe :

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….5 g

+ Radix Aconiti Lateralis Praeparata, FU ZI…………………………….6 g

teneinde de Meridianen te warmen en de Koude te verdrijven.

3/ In geval van zwaartegevoel in de ledematen, in het bijzonder het aangetaste

lidmaat, voeg toe :

+ Cortex Acanthopanacis Radicis, WU JIA PI ……………………….10 g

teneinde de Vochtigheid te elimineren.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.