SAN BI WAN JIA JIAN

Drie Reumatische BI Pil

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België); gebaseerd op het gelijknamig

origineel voorschrift SAN BI TANG, ‘Drie Reumatische BI Decoct ‘ (FU REN

LIANG FANG, 13de eeuw).

Samenstelling

Radix Angelicae Pubescentis, DU HUO ………………….. 10 g (6.80%)

Radix Gentianae Macrophyllae, QIN JIAO ………………. 10 g (6.80%)

Radix Clematidis, WEI LING XIAN …………………………. 10 g (6.80%)

Fructus Chaenomelis, MU GUA……………………………… 10 g (6.80%)

Caulis Trachelospermi, LUO SHI TENG………………….. 10 g (6.80%)

Cortex Eucommiae, DU ZHONG……………………………. 10 g (6.80%)

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………. 10 g (6.80%)

Ramulus Taxilli, SANG JI SHENG………………………….. 10 g (6.80%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI…………………….. 10 g (6.80%)

Radix Ledebouriellae, FANG FENG ……………………….. 10 g (6.80%)

Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI ………………………………. 10 g (6.80%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………. 3 g (2.04%)

Herba Asari Sieboldii, XI XIN…………………………………… 3 g (2.04%)

Radix Achyranthis Bidentatae, HUAI NIU XI…………….. 15 g (10.2%)

Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG HUO…………… 10 g (6.80%)

Rhizoma Ligustici Chuangxiong, CHUAN XIONG ……….. 6g (4.08%)

Hoofdwerking

Verdrijft Wind-Koude-Vochtigheid, verdrijft Wind, elimineert Vochtigheid, verzacht

reumatische pijn, bestrijdt het BI-syndroom, voedt het Bloed, verrijkt de QI,

verstevigt Botten en Pezen, activeert de Bloedcirculatie en heft Bloedstagnatie

op.

Hoofdindicaties

Syndroom der ‘Drie Reumatische BI’ i.e. BI wegens aantasting door de Externe

Pathogene factoren Wind-Koude-Vochtigheid, gepaard met Bloedstagnatie in de

Collateralen.

Sleutelsymptomen

Beperkte beweeglijkheid, lage rugpijn, zwelling, stijfheid en pijn van spieren,

gewrichten en ledematen, verdoofd gevoel van spieren en ledematen,

koudegevoel in de gewrichten, voorkeur voor warmte en droogte, afkeer van

koude, wind en vochtigheid, onderhevigheid aan weersveranderingen nl.

verergering van de pijn door koude, wind en vochtigheid, verergering van de pijn

‘s nachts.

Algemene Symptomen

Vervorming van de gewrichten, zwaartegevoel van gewrichten, spieren,

ledematen en het lichaam in het algemeen, zwakte van Botten en Pezen,

ledematen en gewrichten, bleke gelaatskleur, kortademigheid, vermoeidheid,

palpitaties.

Tong

Bleke of lichtpurperen tong met een dun en wit, eventueel licht vettig beslag.

Pols

Fijn en Zwak (XI-RUO) of Fijn en Glad (XI-HUA).

Moderne Geneeskunde

Chronische en acute reumatische aandoeningen, chronische en acute

reumatische pijn, niet-gewrichtsgebonden reumatische aandoeningen,

chronische en acute lage rugpijn, reumatische lumbago, osteoartritis van de

lumbale wervelzuil, spondylartritis ankylopoietica, papegaaiebekken, chronische

reumatoïde artritis, periartritis scapulo-humeralis, artrose, fibrositis, tendinitis,

tenosynovitis, bursitis, ischias, nervus ischiadicus letsels, jicht.

Contra-indicaties

Warmte-Vochtigheid Accumulatie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Verklarende Nota’s

De term BI-syndroom verwijst naar een aandoening die zijn oorsprong vindt in

een Externe Aanval door de pathogene klimatologische factoren Wind, Koude en

Vochtigheid op een moment dat de lichaamseigen Energie, de zogenaamde

‘Correcte Energie’ (ZHENG QI) op een laag pitje staat. De symptomen van de

ziekte stemmen overeen met het westers beeld van reumatische aandoeningen :

beperkte beweeglijkheid, pijnlijke spieren en gewrichten, verergering van de pijn

bij koude, vochtigheid en wind.

‘BI’ betekent letterlijk ‘blokkade’ of ‘obstructie’ ter hoogte van de Meridianen, de

Collaterale en de Spieren. ‘SAN BI – Drievoudige BI’ – verwijst naar het BIsyndroom

te wijten aan de Drie Externe Pathogene Factoren Wind, Koude en

Vochtigheid, die het lichaam aanvallen, hetzij elk afzonderlijk, hetzij in

combinatie, wat meestal het geval is. Met andere woorden, men kan slechts van

BI spreken wanneer deze drie factoren aanwezig zijn. Wanneer slechts twee

pathogene factoren aan bod komen, b.v. Wind en Koude, heeft men niet te

maken met een BI-syndroom, maar in dit geval b.v. met een Oppervlakkige

Wind-Koude aandoening.

Na in de Meridianen te zijn doorgedrongen (vnl. via de SHU-YUAN punten van

de YANG Meridianen), volgen de Drie Pathogene Factoren de normale weg van

Uitwendig (BIAO) in het beginstadium, naar Inwendig (LI) i.e. via de Weefsels

(tussenstadium) naar de ZANG-FU Organen (eindstadium).

Ten gevolge van de obstructie ter hoogte van Kanalen, Collateralen en Spieren,

worden QI- en Bloedcirculatie lokaal verstoord en zal een Stagnatie van beide –

QI en Bloed, Bloed in het bijzonder – worden genoteerd.

De aard van de pijn kan variëren naargelang één of andere pathogene factor

predomineert. De formule SAN BI WAN werd zodanig geconcipieerd dat met alle

factoren rekening werd gehouden, teneinde elke reumatische pijn van het type

Wind-Koude-Vochtigheid te kunnen bestrijden.

Analyse van de Formule

‘Radix Ledebouriellae, FANG FENG’, ‘Radix Angelicae Pubescentis, DU HUO’,

‘Radix Gentianae Macrophyllae, QIN JIAO’, ‘Radix Clematidis, WEI LING XIAN’

en ‘Cortex Erythrinae, HAI TONG PI’ verdrijven Wind en elimineren Vochtigheid.

‘Fructus Chaenomelis, MU GUA’ elimineert Vochtigheid en vermindert

zwellingen. ‘Caulis Trachelospermi, LUO SHI TENG’, ‘Radix Cyathulae, CHUAN

NIU XI’ en ‘Caulis Spatholobi, JI XUE TENG’ activeren de circulatie in de

Meridianen en heffen Stagnaties op.

‘Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI’ warmt de Kanalen en verdrijft Koude. Het

activeert ook sterk de circulatie van Bloed en Energie in de Kanalen en

Collateralen.

‘Cortex Eucommiae, DU ZHONG’, ‘Radix Astragali Membranacei, HUANG QI’,

‘Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI’, ‘Ramulus Taxilli, SANG JI SHENG’ en

‘Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO’ tonifiëren QI en Bloed en

verstevigen de Pezen. ‘Angelica Sinensis’ activeert bovendien ook de

Bloedcirculatie en warmt het lichaam. ‘Eucommia’ tonifieert het YANG van Lever

en Nier, sterkt Botten en Pezen en harmoniseert de Bloed- en QI-circulatie.

‘Taxillus’ tonifieert het Nier- en Lever-YIN en verdrijft Wind-Vochtigheid en is als

dusdanig bijzonder aangewezen ter versterking van lage rug, knieën, Botten en

Pezen.

Modificaties

1/ In geval van koudegevoel van het lichaam, afkeer van koude, voeg toe :

+ Radix Aconiti Lateralis Praeparata, FU ZI…………………………….5 g

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….6 g

teneinde de Kanalen te warmen en de Koude te verdrijven.

2/ In geval van hevige pijn, voeg toe :

+ Scorpio, QUAN XIE ………………………………………………………….5 g

+ Zaocys, WU SHAO SHE………………………………………………….10 g

+ Flos Carthami, HONG HUA……………………………………………….5 g

teneinde de Bloedcirculatie te activeren en de Wind te verdrijven.

3/ In geval van vaste, stekende pijn of pijn die verergert ‘s nachts, voeg toe :

+ Resina Olibani, RU XIANG………………………………………………..6 g

+ Resina Myrrhae, MO YAO…………………………………………………6 g

teneinde de Bloedcirculatie te activeren en Bloedstagnatie op te heffen.

4/ In geval van algemene lichaamszwakte, voeg toe :

+ Radix Ginseng, REN SHEN……………………………………………….6 g

teneinde de QI te tonifiëren en het lichaam te sterken.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.