JIAN BU HU QIAN WAN JIA JIAN

(Chien Pu Wan)

Verborgen Tijger Pil om de Stappen te Sterken – Gewijzigde Versie

Andere Benamingen

CHIEN PU HU CHIEN WAN CHIA CHIEN (Wade-Giles transcriptie, zelfde

vertaling)

JIAN BU WAN JIA JIAN-CHIEN PU WAN CHIA CHIEN (Pil om de Stappen te

Sterken – Gewijzigde Versie)

HU QIAN WAN JIA JIAN-HU CHIEN WAN CHIA CHIEN (Verborgen Tijger Pil –

Gewijzigde Versie)

PHELLODENDRON & TERRAPIN SHELL COMBINATION MODIFIED

TIGER PILLS

Herkomst

Institute of Chinese Pharmaceutical Sciences, China Medical College, Taichung

(Taiwan R.O.C.). Het betreft een variant van het gelijknamig origineel voorschrift

HU QIAN WAN (DAN XI XIN FA, 15de eeuw).

Samenstelling

Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG……….. 15 g (6.9%)

Radix Cyathulae, CHUAN NIU XI …………………………….. 15 g (6.9%)

Cortex Eucommiae, DU ZHONG……………………………… 10 g (4.7%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI………………………. 10 g (4.7%)

Cortex Phellodendri, HUANG BAI…………………………….. 10 g (4.7%)

Rhizoma Atractylodis Lanceae, CANG ZHU………………. 10 g (4.7%)

Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO……………………. 10 g (4.7%)

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………… 10 g (4.6%)

Fructus Psoraleae, BU GU ZHI ……………………………….. 10 g (4.6%)

Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO ……………. 10 g (4.6%)

Fructus Schizandrae, WU WEI ZI…………………………….. 10 g (4.6%)

Fructus Lycii, GOU QI ZI ………………………………………… 10 g (4.6%)

Radix Ginseng, REN SHEN…………………………………….. 10 g (4.6%)

Semen Cuscutae, TU SI ZI……………………………………… 10 g (4.6%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU…………. 10 g (4.6%)

Os Tigris, HU GU…………………………………………………… 10 g (4.6%)

Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN ………………….. 20 g (9.3%)

Fructus Chaenomelis, MU GUA…………………………………. 5 g (2.3%)

Rhizoma Drynariae, GU SUI BU ……………………………….. 5 g (2.3%)

Radix Ledebouriellae, FANG FENG …………………………… 6 g (2.8%)

Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG HUO…………….. 10 g (4.6%)

Opmerking : De originele formule bevat ‘Radix Aristolochiae, TU

QING MU XIANG’. Vanwege de bezwaren tegen het gebruik van

deze plant wordt zij in deze formule vervangen door de

substanties ‘Fructus Chaenomelis, MU GUA’ en ‘Rhizoma

Drynariae, GU SUI BU’.

Hoofdwerking

Tonifieert Lever en Nier, verrijkt Nier-JING, verstevigt Botten en Pezen, verlicht

reumatische pijn in de onderste lichaamshelft.

Secundaire Werking

Elimineert in mindere mate ook Warmte-Vochtigheid.

Hoofdindicaties

Reumatische pijn in de onderste lichaamshelft, moeizame gang, WEI-syndroom

(multiple sclerose) en BI-syndroom door Insufficiëntie van Nier-JING, QI en

Bloed.

Secundaire Indicaties

Bovenvermelde ziektebeelden en symptomen met een lichte vorm van Warmte-

Vochtigheid Accumulatie.

Sleutelsymptomen

Zwakte van lage rug en onderste ledematen, lage rugpijn, pijnlijke knieën,

moeizame gang, spieratrofie in de benen, vermagering.

Algemene Symptomen

Afkeer van koude, verergering van de pijn bij vochtig weer, warme handpalmen

en voetzolen, algemeen warmtegevoel, nachtelijke transpiratie, dorst, bleke

gelaatskleur, duizeligheid, oorsuizen, zwak geheugen, frequente mictie ‘s nachts,

impotentie, droge huid, haaruitval.

Tong

Rode tong met weinig beslag of bleke en malse tong met tandindrukken en een

dun en wit beslag.

Pols

Fijn en Zwak (XI-RUO), in het bijzonder ter hoogte van de Nier.

Moderne Geneeskunde

Chronische reumatische pijn, reumatische lumbago, osteoartritis, spinale

osteoartritis, spinale osteofytose, jicht, ischias, gonartrose, gonartritis,

coxartrose, coxartritis, spierdystrofie, (myodystrofie), spieratrofie (myoatrofie),

myasthenie, verlamming bij kinderen, sequelae van polio, multiple sclerose.

Contra-indicaties

Bloedstagnatie, ernstige vormen van Warmte-Vochtigheid Accumulatie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Verklarende Nota’s

De Lever bergt het Bloed en bestuurt de Pezen, de Nier bergt het JING en

bestuurt de Botten, m.a.w. de toestand van Botten en Pezen wordt door de

toestand van Lever en Nier bepaald. Omdat het Bloed dat in de Lever is

opgeslagen en het JING dat door de Nier wordt gebergd deze beide Organen

voeden, geldt het gezegde dat ‘Lever en Nier dezelfde oorsprong hebben’.

Bijgevolg zullen zowel Bloed- als JING-Insufficiëntie leiden tot zwakte van Botten

en Pezen.

De knie is de plaats waar alle Pezen samenkomen. Vandaar dat in geval van

uitputting van Bloed of JING – door slechte levensgewoonten of ouderdom,

bijvoorbeeld – steeds zwakte van de knieën en de lage rug zal worden genoteerd.

Wanneer de Pezen niet voldoende worden gevoed, zullen de knieën zwak zijn en

kunnen gangstoornissen optreden. Gaat dit bovendien gepaard met een

Insufficiëntie van QI- en Bloed, dan worden ook de Spieren onvoldoende gevoed,

hetgeen vermagering, een droge huid en spieratrofie met zich meebrengt.

De functie van de QI bestaat erin het lichaam te warmen. Wanneer zij hierin

tekort schiet, kunnen een veralgemeend koudegevoel met rillingen, een afkeer

van koude en een bleke gelaatskleur worden genoteerd.

QI, Bloed en Nier-JING zorgen ervoor dat de Hersenen worden gevoed. In geval

van uitputting van deze lichaamsaspecten, zullen de Hersenen niet naar behoren

worden bevoorraad en zullen duizeligheid, oorsuizen, geheugen- en

concentratiestoornissen enz. optreden. Nier-JING Insufficiëntie kan bovendien

ook aanleiding geven tot vroegtijdig haarverlies.

Nier-JING omvat niet enkel QI en Bloed, maar ook YIN en YANG. Indien vooral

het YANG- of QI-aspect van de Nier tekort schiet, zal voornamelijk impotentie

worden genoteerd. Is echter de Nier-YIN Insufficiëntie predominant, dan zal dit

eerder aanleiding geven tot een veralgemeend warmtegevoel, warme

handpalmen en voetzolen, nachtelijke transpiratie enz. Deze beide verschillende

toestanden kunnen overigens ook duidelijk uit de toestand van tong en pols

worden afgeleid.

Door de QI-, Bloed- en JING-Insufficiëntie is het lichaam bovendien ook extra

onderhevig aan Externe Pathogene factoren, die oorzaak kunnen zijn van een

BI-syndroom met reumatische klachten die verergeren bij vochtig weer, of zelfs

een WEI-syndroom met spieratrofie. JIAN BU HU QIAN WAN is aangewezen

voor zowel BI- als WEI-syndroom, op voorwaarde dat deze zich in de onderste

lichaamshelft (lage rug en onderste ledematen) voordoen.

Analyse van de Formule

In het kader van de hierboven beschreven pathologie is JIAN BU HU QIAN WAN

een formule die zowel QI, Bloed en Nier-JING tonifieert, als ook de potentiële

oorzaken van een BI-syndroom – Wind, Koude, Vochtigheid en in mindere mate

ook Warmte – uitschakelt. Op die manier is zij in staat Botten en Pezen te

verstevigen en de pijn te verlichten, dit echter vooral ter hoogte van de onderste

lichaamshelft.

‘Radix Ginseng, REN SHEN’, ‘Radix Astragali Membranacei, HUANG QI’,

‘Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU’ en ‘Apis Sinensis, FENG MI’

tonifiëren het Bloed en activeren de Milt, teneinde de produktie van QI en Bloed

te bevorderen.

‘Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI’ en ‘Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO

YAO’ verrijken het Bloed.

‘Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG’, ‘Cortex Eucommiae, DU

ZHONG’, ‘Semen Cuscutae, TU SI ZI’, ‘Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN

YAO’ en ‘Fructus Psoraleae, BU GU ZHI’ versterken Nier-JING.

‘Fructus Lycii, GOU QI ZI’, ‘Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN’ en ‘Fructus

Schizandrae, WU WEI ZI’ voeden het YIN.

‘Radix Cyathulae, CHUAN NIU XI’ en ‘Os Tigris, HU GU’ verstevigen Botten en

Pezen. Bovendien verdrijven zij ook Wind-Koude-Vochtigheid en verlichten zij

reumatische BI door deze factoren veroorzaakt.

‘Cortex Phellodendri, HUANG BAI’ en ‘Rhizoma Atractylodis Lanceae, CANG

ZHU’ verdrijven Warmte-Vochtigheid.

‘Fructus Chaenomelis, MU GUA’ ontspant Spieren en Pezen, activeert de

circulatie in de Meridianen, elimineert Vochtigheid en verlicht krampen en

reumatische pijn ter hoogte van de onderste lichaamshelft.

‘Rhizoma Drynariae, GU SUI BU’ versterkt Botten en Pezen en tonifieert de Nier.

‘Radix Ledebouriellae, FANG FENG’ en ‘Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG

HUO’ verdrijven Wind-Koude-Vochtigheid.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.