ZHI XIAO PING CHUAN FANG

Voorschrift om Astma en Wheezing te Bedaren

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België); gebaseerd op de klassieke

voorschriften DING CHUAN TANG, ‘Decoct om Astma te Bedaren’ (FU SHOU

JING FANG, 16de eeuw), SHE GAN MA HUANG TANG, ‘Belamcamda en

Ephedra Decoct’ (JIN GUI YAO LUE FANG LUN, 3de eeuw) en REN SHEN GE

JIE SAN, ‘Ginseng en Gecko Poeder’ (WEI SHENG BAO JIAN, YUAN dynastie

1206-1368).

Samenstelling

Fructus Perillae, ZI SU ZI ……………………………………….. 10 g (9.9%)

Semen Ginkgo, BAI GUO……………………………………….. 10 g (9.9%)

Herba Ephedrae, MA HUANG…………………………………… 6 g (6.0%)

Semen Armeniacae Amarum, XING REN …………………. 10 g (9.9%)

Rhizoma Pinelliae Zingibere Tostum, JIANG BAN XIA… 10 g (9.9%)

Cortex Mori Radicis Melle Tostus, ZHI SANG BAI PI ….. 10 g (9.9%)

Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN……………… 10 g (9.9%)

Radix Asteris, ZI WAN……………………………………………. 10 g (9.9%)

Fructus Schizandrae, WU WEI ZI…………………………….. 10 g (9.9%)

Radix Ginseng, REN SHEN………………………………………. 6 g (6.0%)

Gecko, GE JIE………………………………………………………… 6 g (6.0%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………… 3 g (2.8%)

Hoofdwerking

Spreidt de Long-QI en richt ze neerwaarts, elimineert Hitte-Flegma, stopt astma

en wheezing, bedaart dyspnoe, tonifieert de YUAN Bron Energie.

Secundaire Werking

Bedaart hoest.

Hoofdindicaties

Chronisch en acuut astma door Wind-Koude Aanval met Accumulatie van Hitte-

Flegma in de Long, gepaard met QI-Insufficiëntie van Long, Milt en Nier en het in

gebreke blijven van de Nier om de QI te onderscheppen.

Secundaire Indicaties

Hoest, dyspnoe, diverse allergieën (o.a. van de huid) door dezelfde factoren

veroorzaakt.

Sleutelsymptomen

Wheezing, astma, chronische dyspnoe, inspanningsdyspnoe, chronische hoest

met opgeven van gele, kleverige fluimen, bleek aangezicht.

Algemene Symptomen

Thoracale spanning en pijn, moeilijke expectoratie van onwelriekende, bloederige

fluimen, ruwe ademhaling, irritatie van de luchtwegen, spontane transpiratie,

warmtegevoel (in de borstkas), rood en gezwollen aangezicht, occasionele

rillingen en koorts, huiduitslag, palpitaties bij inspanning, zwakte en pijn van de

lage rug.

Tong

Bleke, rode of purperen tong met een geel en vettig beslag.

Pols

Glad en Snel (HUA-SHUO) in crisisperiodes, Fijn of Zwak (XI-RUO) buiten de

aanvallen.

Moderne Geneeskunde

Bronchiaal astma, chronisch astma, chronisch astma tijdens aanval, geïnfecteerd

astma, allergisch astma, atopisch astma, chronische of acute bronchitis,

astmatische bronchitis, bronchiëctasieën, longemfyseem, influenza.

Contra-indicaties

Astma of dyspnoe van het Koude-type zonder Hitte-symptomen, astma of

dyspnoe met YIN-Insufficiëntie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 60 druppels/dag, kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van ernstige vormen van astma of wheezing, voeg toe :

+ Radix Peucedani, QIAN HU……………………………………………..10 g

teneinde nog beter de Long-QI te doen dalen en astma en wheezing te bedaren.

2/ In geval van overvloedige expectoratie van gele fluimen, voeg toe :

+ Rhizoma Arisaematis Felle Bovis, DAN NAN XING……………..10 g

+ Fructus Aurantii Immaturus, ZHI SHI…………………………………..6 g

+ Caulis Bambusae in Taeniis, ZHU RU……………………………….10 g

teneinde het Warmte-Flegma op te lossen.

3/ In geval van thoracale pijn met koorts, voeg toe :

+ Gypsum Fibrosum, SHI GAO …………………………………………..20 g

+ Flos Lonicerae, JIN YIN HUA …………………………………………..15 g

+ Herba Thlaspii, BAI JIANG CAO ………………………………………15 g

teneinde de Hitte te klaren.

4/ In geval van opgeven van bloederige fluimen, voeg toe :

+ Rhizoma Imperatae, BAI MAO GEN………………………………….15 g

+ Rhizoma Bletillae, BAI JI …………………………………………………10 g

teneinde het bloeden te stoppen.

5/ In geval van constipatie, voeg toe :

+ Radix et Rhizoma Rhei, DA HUANG…………………………………..6 g

+ Fructus Cannabis, HUO MA REN……………………………………….6 g

teneinde de ontlasting te bevorderen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.