ZHI KE LING

Wonderbaar Middel om de Hoest te Bedaren

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België) en SUN PEI LIN (Nanjing College of

TCM-Volksrepubliek China).

Samenstelling

Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA ………………… 10 g (8.6%)

Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI…………………….. 10 g (8.6%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING …………………………… 10 g (8.6%)

Semen Armeniacae Amarum, XING REN …………………. 10 g (8.6%)

Folium Mori, SANG YE…………………………………………… 10 g (8.6%)

Radix Platycodi, JIE GENG …………………………………….. 10 g (8.6%)

Radix Peucedani, QIAN HU…………………………………….. 10 g (8.6%)

Herba Houttuyniae, YU XING CAO ………………………….. 10 g (8.6%)

Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN……………… 10 g (8.6%)

Bulbus Fritillariae Thunbergii, ZHE BEI MU……………….. 10 g (8.6%)

Folium Perillae, ZI SU YE ……………………………………….. 10 g (8.6%)

Semen Sinapis Albae, BAI JIE ZI ………………………………. 6 g (5.4%)

Hoofdwerking

Verdrijft Wind-Warmte en Wind-Koude, lost Flegma op, spreidt de Long Qi,

bedaart hoest.

Hoofdindicaties

Hoest door Wind-Koude of Wind-Warmte Aanval met Accumulatie van Flegma in

de Long.

Sleutelsymptomen

Acute hoest of chronische hoest met acute verergering, expectoratie van witte of

gele fluimen, thoracale pijn, lichte koorts, afkeer van koude.

Algemene Symptomen

Wit of geel, eventueel licht bloederig snot, thoracale volheid, eetlustgebrek,

nausea.

Tong

Rode tongpunt of volledig normaal gekleurde tong, met een dun en geel, dun en

wit of dun en vettig beslag.

Pols

Oppervlakkig en Gespannen (FU-JIN), Oppervlakkig en Snel (FU-SHUO), Glad

(HUA) of Week (RU).

Moderne Geneeskunde

Verkoudheid, griep, acute aandoeningen van de bovenste luchtwegen, acute

laryngofaryngitis, acute en chronische bronchitis, tonsillitis.

Contra-indicaties

YIN-Insufficiëntie en/of Inwendige Warmte-Accumulatie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 50 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Siroop : volwassenen 3 à 5 soeplepels/dag, kinderen 3 à 5 koffielepels/dag.

Verklarende Nota’s

In de TCG vervult het Orgaan Long een veel ruimere functie dan het

overeenkomstig westers begrip. De Long omvat het geheel der luchtwegen –

bronchi, trachea, larynx, keel, neusgangen en sinussen. Zij is gelegen in de

Bovenste Verwarmer (SHANG JIAO), opent zich in de neus en controleert de

huid en de beharing. Traditioneel is de Long dus indirect met het Externe

verbonden. Anderzijds wordt de Long ook de ‘bovenste bron van het Water’

genoemd, m.a.w. zij speelt een belangrijke rol in het vochtmetabolisme.

Door haar fysiologische structuur is de Long licht onderhevig aan Externe

Aanvallen, met name Aanvallen door Wind-Koude of Wind-Warmte. Anderzijds

kan een verstoring van haar functie ook leiden tot Accumulatie van Flegma in de

Long. In beide gevallen zal de Long haar normale rol die erin bestaat de Energie

te doen dalen en te verspreiden, niet meer kunnen vervullen, hetgeen aanleiding

geeft tot stijging van de Long-QI met hoest en opgeven van fluimen.

De strijd die zich afspeelt aan de Oppervlakte (BIAO) tussen de gezonde,

‘Correcte Energie’ (ZHENG QI) enerzijds en de ‘Pathogene Energie’ (XIE QI)

anderzijds, kan aanleiding geven tot lichte koorts en afkeer van koude; bij een

Externe Wind-Koude of Wind-Warmte Aanval ter hoogte van de Long, kan

thoracale pijn optreden; richten de Externe factoren zich eerder op de keel, dan

zal er keelpijn ontstaan; obstructie van het YANG van de Borstkas door

Accumulatie van Flegma brengt een thoracaal volheidsgevoel met zich mee;

Accumulatie van Flegma-Vochtigheid in de Maag geeft aanleiding tot nausea en

een verminderde eetlust.

Of het gaat om hoest door Wind-Koude, Wind-Warmte of Accumulatie van

Flegma blijkt uit de toestand van tong en pols, die het het Koude-, Warmte- of

Flegma-type van de stoornis aangeven.

ZHI KE LING is een breed-spectrum formule die zowel Wind-Warmte en Wind-

Koude verdrijvende, als Flegma-oplossende middelen bevat, zodat ze

aangewezen is om het totaal van het hierboven beschreven beeld te

behandelen.

Analyse van de Formule

‘Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA’, ‘Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN

PI’ en ‘Sclerotium Poriae Albae, FU LING’ zijn de hoofdingrediënten van ER

CHEN TANG, ‘Decoct der Twee Ouden’ (TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG,

11de eeuw), traditionele formule voor de behandeling van hoest van diverse

oorsprong.’Rhizoma Pinelliae’ is een hoestwerend middel, ‘Pericarpium Citri’

activeert de QI-circulatie, harmoniseert de Maag en droogt Vochtigheid,

‘Sclerotium Poriae Albae’ activeert de Milt en elimineert Flegma-Vochtigheid.

‘Radix Platycodi, JIE GENG’, ‘Radix Peucedani, QIAN HU’, ‘Semen Armeniacae

Amarum, XING REN’ en ‘Semen Sinapis Albae, BAI JIE ZI’ lossen Flegma op en

richten de Long-QI neerwaarts, hetgeen hen een bedarend effect bezorgt op

hoest in het algemeen, op astmatische hoest in het bijzonder.

‘Folium Perillae, ZI SU YE’ verdrijft Wind-Warmte en verzacht de koorts.

‘Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN’, ‘Bulbus Fritillariae Thunbergii, ZHE

BEI MU’ en ‘Herba Houttuyniae, YU XING CAO’ klaren Hitte en lossen Warmte-

Flegma op. Ook volgens moderne klinische research zouden deze kruiden

doeltreffend zijn bij de behandeling van ontsteking van de bovenste luchtwegen.

De interacties tussen ‘Folium Mori’ en ‘Folium Perillae’ enerzijds, tussen ‘Bulbus

Fritillariae’ en ‘Semen Sinapis’ anderzijds, zorgen overigens voor een perfect

evenwicht, zodat dit voorschrift aangewezen is voor de behandeling van acute en

chronische hoest van eender welke oorsprong.

Modificaties

1/ In geval van afkeer van koude, voeg toe :

+ Herba Schizonepetae, JING JIE……………………………………….10 g

+ Radix Ledebouriellae, FANG FENG ………………………………….10 g

teneinde Wind-Koude te verdrijven.

2/ In geval van koorts, voeg toe :

+ Flos Lonicerae, JIN YIN HUA …………………………………………..10 g

+ Gypsum Fibrosum, SHI GAO …………………………………………..15 g

teneinde de Hitte te klaren.

3/ In geval van keelpijn, voeg toe :

+ Cortex Moutan Radicis, MU DAN PI………………………………….10 g

+ Radix Scrophulariae, XUAN SHEN……………………………………10 g

teneinde de keel te verzachten en de Hitte te klaren.

4/ In geval van opgeven van gele, kleverige fluimen, voeg toe:

+ Gypsum Fibrosum, SHI GAO …………………………………………..20 g

+ Fructus Trichosanthis, GUA LOU ……………………………………..10 g

+ Concha Cyclinae, HAI GE KE…………………………………………..15 g

teneinde het Warmte-Flegma op te lossen.

5/ In geval van opgeven van witte, waterige fluimen, voeg toe:

+ Semen Lepidii, TING LI ZI ……………………………………………….10 g

+ Fructus Perillae, ZI SU ZI ………………………………………………..10 g

teneinde het Koude-Flegma op te lossen.

6/ In geval van eetlustgebrek en nausea, voeg toe :

+ Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU …………………10 g

+ Radix Codonopsis, DANG SHEN ……………………………………….5 g

+ Flos Inulae, XUAN FU HUA……………………………………………….5 g

teneinde de Milt te activeren en de Maag-QI te doen dalen.

7/ In geval van vatbaarheid voor verkoudheden, voeg toe :

+ YU PING FENG SAN, ‘Jade Scherm Poeder’ (DAN XI XIN FA, 15de

eeuw),

namelijk :

+ Radix Astragali Membranacei, HUANG QI …………………………18 g

+ Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU …………………..6 g

+ Radix Ledebouriellae, FANG FENG……………………………………6 g

teneinde de Verdedigingsenergie te sterken en de Oppervlakte te verstevigen.

8/ In geval van lichte vormen van astma, voeg toe :

+ Herba Ephedrae, MA HUANG……………………………………………6 g

+ Rhizoma Belamcandae, SHE GAN …………………………………..10 g

teneinde de astma te bedaren.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.