WAI FENG TAN RE TANG

Decoct tegen Externe Wind en Warmte-Flegma

Andere Benamingen

WAI FENG TAN RE LU (Siroop tegen Externe Wind en Warmte-Flegma)

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Flos Lonicerae, JIN YIN HUA ………………………………… 15 g (10.5%)

Fructus Forsythiae, LIAN QIAO ……………………………… 15 g (10.5%)

Fructus Arctii, NIU BANG ZI …………………………………….. 6 g ( 4.2%)

Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA…………………………. 6 g ( 4.2%)

Herba Menthae, BO HE…………………………………………… 6 g ( 4.2%)

Herba Schizonepetae, JING JIE……………………………….. 6 g ( 4.2%)

Fructus Gardeniae, ZHI ZI ……………………………………….. 9 g ( 6.2%)

Spica Prunellae, XIA KU CAO ………………………………….. 9 g ( 6.2%)

Rhizoma Phragmitis, LU GEN ………………………………….. 9 g ( 6.2%)

Radix Scrophulariae, XUAN SHEN……………………………. 9 g ( 6.2%)

Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN………………. 9 g ( 6.2%)

Radix Platycodi, JIE GENG ……………………………………… 9 g ( 6.2%)

Bulbus Fritillariae Thunbergii, ZHE BEI MU………………… 9 g ( 6.2%)

Semen Armeniacae Amarum, XING REN ………………….. 9 g ( 6.2%)

Semen Trichosanthis, GUA LOU REN …………………….. 12 g ( 8.4%)

Radix Glycyrrhizae, ZHI GAN CAO …………………………… 6 g ( 4.2%)

Hoofdwerking

Verdrijft Wind-Warmte, lost Warmte-Flegma op, bedaart koorts, stilt hoest,

activeert de produktie van de Lichaamsvloeistoffen.

Hoofdindicaties

Verkoudheid, hoest, astma en koorts door Wind-Warmte Aanval met Accumulatie

van Warmte-Flegma in de Long.

Sleutelsymptomen

Koorts zonder rillingen of afgewisseld door lichte rillingen, afkeer van warmte en

koude, hoest, astma, opgeven van gele fluimen, dorst.

Algemene Symptomen

Gele neussecreties, verstopte neus, rode, gezwollen en keelpijn, droge mond en

keel, rood aangezicht, thoracale volheid en pijn, hoofdpijn, transpiratie.

Tong

Rood tonglichaam of enkel rode tongpunt en -rand, met een geel en vettig

beslag.

Pols

Vlottend en Snel (FU-SHUO) of Glad en Snel (HUA-SHUO).

Moderne Geneeskunde

Verkoudheid, griep, infecties van de bovenste luchtwegen, pneumonie, acute

faryngitis, acute laryngitis, acute tonsillitis, acute bronchitis, bronchiaal astma,

bronchiëctasieën, longemfyseem, pleuresie, purulente sinusitis, purulente rinitis,

hoofdpijn.

Contra-indicaties

Accumulatie van Koude-Flegma, Wind-Koude Aanval, Lege Warmte

Accumulatie, YIN-Insufficiëntie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 80 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 4 gram/dag.

Siroop : volwassenen 3 à 5 soeplepels/dag, kinderen 3 à 5 koffielepels/dag.

Modificaties

1/ In geval van hevige koorts, dorst, droge neus, hoofdpijn, verwijder :

– Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA

– Spica Prunellae, XIA KU CAO

– Bulbus Fritillariae Thunbergii, ZHE BEI MU

– Semen Armeniacae Amarum, XING REN

– Fructus Gardeniae, ZHI ZI

en voeg toe :

+ Gypsum Fibrosum, ZHI GAO……………………………………………20 g

+ Rhizoma Anemarrhenae, ZHI MU …………………………………….10 g

+ Radix Puerariae, GE GEN……………………………………………….10 g

+ Herba Lophatheri, DAN ZHU YE ………………………………………..3 g

teneinde de Hitte te klaren.

2/ In geval van pijnlijke en gezwollen keel, verwijder :

– Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA

– Spica Prunellae, XIA KU CAO

– Rhizoma Phragmitis, LU GEN

– Bulbus Fritillariae Thunbergii, ZHE BEI MU

– Semen Trichosanthis, GUA LOU REN

vermeerder de dosering van :

+ Flos Lonicerae, JIN YIN HUA ………………………………………tot 30 g

+ Radix Scrophulariae, XUAN SHEN……………………………….tot 15 g

en voeg toe :

+ Radix Isatidis, BAN LAN GEN ………………………………………….15 g

+ Rhizoma Belamcandae, SHE GAN …………………………………..10 g

+ Cortex Moutan Radicis, MU DAN PI………………………………….10 g

teneinde het Bloed te koelen en de keel te verzachten.

3/ In geval van hoest met opgeven van etterige fluimen, verwijder :

– Herba Schizonepetae, JING JIE

– Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA

en voeg toe :

+ Radix Peucedani, QIAN HU……………………………………………..10 g

teneinde de Hitte te klaren en het Flegma op te lossen.

4/ In geval van opgeven van bloederige fluimen, voeg toe :

+ Rhizoma Imperatae, BAI MAO GEN …………………………………15 g

+ Rhizoma Bletillae, BAI JI ………………………………………………..10 g

teneinde het bloeden te stoppen.

5/ In geval van astma, voeg toe :

+ Herba Ephedrae, MA HUANG……………………………………………6 g

+ Semen Ginkgo, BAI GUO………………………………………………..10 g

teneinde de astma te bedaren.

6/ In geval van Pathogene Vochtigheid bovenop de Wind-Warmte Aanval,

gekenmerkt door een zwaar aanvoelend hoofd, vermoeidheid, borstbeklemming,

een geel en vettig tongbeslag, verwijder :

– Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA

– Spica Prunellae, XIA KU CAO

– Rhizoma Phragmitis, LU GEN

en voeg toe :

+ Herba Pogostemonis, HUO XIANG…………………………………..12 g

+ Radix Isatidis, BAN LAN GEN ………………………………………….15 g

+ Herba Lophatheri, DAN ZHU YE ………………………………………..3 g

teneinde de Wind-Warmte te verdrijven en de Vochtigheid te drogen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.