JIN GUI SHEN QI WAN

Pil uit de Gouden Kamer om de Nier-QI te versterken

Andere Benamingen

Chin Kuei Shen Chi Wan (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

Shèn-Qì Wán (Nier-Qì Pil)

Fù Guì Dì-Huáng Wán (Aconitum, Cinnamomum en Rehmannia Pil)

Rehmannia Eight Formula

Golden Book Tea

Rejuvenate 8

Sexotan

Herkomst

Jīn-Guì Yào-Lüè Fāng-Lùn, “Discussie over de Voorschriften van de Gouden

Kamer” door Zhāng Zhòng-Jĭng (begin 3de eeuw van onze tijdrekening).

Samenstelling

Radix Rehmanniae praeparata, Shú Dì Huáng………………………24 g

Rhizoma Dioscoreae oppositae, Shān Yào …………………………..12 gFructus Corni,

Shān Zhū Yú ……………………………………………….12 g

Rhizoma Alismatis, Zé Xiè……………………………………………………9 gSclerotium Poriae albae,

Fú Líng…………………………………………..9 g

Cortex Moutan radicis, Mŭ Dān Pí …………………………………………9 gCortex Cinnamomi,

Ròu Guì…………………………………………………3 g Radix Aconiti carmichaeli praeparata, Fù Zĭ ……………………………3 g

Opmerkingen:

1) De oorspronkelijke tekst vermeldt het gebruik van verse, gedroogde

Rehmannia, Gān Dì Huáng, in plaats van de geprepareerde vorm, Shú Dì Huáng

en van Ramulus Cinnamomi, Guì Zhī in plaats van de Cortex Cinnamomi, Ròu

Guì.

2) Indien Radix Aconiti carmichaeli praeparata, Fù Zĭ niet beschikbaar is, kan

dit kruid eventueel vervangen worden door één of meerdere van volgende

ingrediënten:

Herba Cynomorii, Suŏ Yáng ……………………………………………….10 g Fructus Psoraleae, Bŭ Gŭ Zhī …………………………………………….10 g

Rhizoma Zingiberis (exsiccatum), Gān Jiāng ………………………….3 g

Werking

Warmt en tonifieert Nier-Yáng (Wēn-Bŭ Shèn-Yáng).

Hoofdindicatie

Nier-Yáng Insufficiëntie

Sleutelymptomen

Lumbago, zwakte van lage rug en knieën, koudegevoel aan de onderste

ledematen, oligurie (weinig urine) of polyurie (overvloedige urine).

Algemene Symptomen

Asthenie, lusteloosheid, bleke of donkere kleur van het gezicht, vertigo, tinnitus,

dorst, dorst met vermageren (Xiāo-Kĕ). Typisch zijn ook een koudegevoel in de

onderste lichaamshelft, koude handen en voeten, een afkeer voor koude, een

koudegevoel en pijn in de lage rug en/of de onderbuik, al dan niet met diarree

gepaard.

Op urinair vlak observeert men dikwijls frequent en overvloedig urineren

(polyurie), zowel ’s nachts (nycturie) als overdag; soms is er zelfs incontinentie.

Maar omgekeerd kan ook schaars en moeizaam urineren (oligurie / dysurie)

optreden, met eventueel vorming van oedemen en zelfs Flegma (door niet

metaboliseren en opstapeling van de Lichaamsvochten).

Op genitaal vlak is er vaak impotentie, frigiditeit, steriliteit, onregelmatige

maandstonden.

Op respiratoir vlak zijn kortademigheid, in het bijzonder na inspanning

(inspanningsdyspnoe), en bepaalde vormen van astma mogelijk.

Tong

Bleke, gezwollen en malse tong met eventueel tandmarkeringen (Chĭ Hén Shé)

en een fijn, wit en vochtig beslag.

Pols

Diep (Chén Mài) en Fijn (Xì), Zwak (Ruò) of Leeg (Xū), in het bijzonder ter hoogte van de Nier-positie aan de Cùn-Kŏu (plaats van de polspalpatie aan de

arteria radialis).

Moderne Geneeskunde

Volgende aandoeningen, beschreven in de moderne geneeskunde, kunnen in

aanmerking komen bij Nier-Yáng Deficiëntie:

Chronische nefritis, chronische cystitis, chronische uretritis, chronische

prostatitis, goedaardige hypertrofie van de prostaat, steenvorming in de

urinewegen, urinaire incontinentie, uremie, hyperaldosteronisme (syndroom van

Conn), chronische diarree, hypothyroïdie, ziekte van Addison, menopauzaal

syndroom, impotentie, steriliteit, frigiditeit, diabetes mellitus of insipidus, cardiaal

oedeem, nefrotisch oedeem, levercirrose, beriberi, arteriële hypertensie, cardiaal

astma, hartzwakte, debiliteit, bronchiaal astma, chronische bronchitis,

longemfyseem, neurasthenie, depressie, arteriosclerose, osteoartritis, chronische

lage rugpijn, heupzenuwpijn, wervelschijfbreuk, chronische gehoorstoornissen,

doofheid.

Voorzorgsmaatrelen en tegenaanwijzingen

Bij een duidelijke Yín-Deficiëntie is dit voorschrift minder aangewezen, vermits

het in hoofdzaak ontworpen is tegen Yáng-Deficiëntie. Volgens sommige auteursbezit deze formule echter een evenwichtig tonifiërend effect zowel op het

Yīn als op het Yáng.Opstapeling van Warmte-Vochtigheid is een duidelijke

tegenaanwijzing.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 60 druppels/dag; kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

Granulaat : 3 x 3 gram per dag.

Modificaties

1/ In geval van lumbago, voeg toe :

+ Cortex Eucommiae, Dù Zhòng …………………………………………10 g

+ Ramulus Loranthi seu Visci, Sāng Jì Shēn…………………………10 g+ Radix Dipsaci,

Xù Duàn…………………………………………………..10 g

om de Nier en de lage rugzone nog meer te versterken .

2/ In geval van astma of inspanningsdyspnoe, voeg toe :

+ Gecko, Gé Jiè………………………………………………………………….6 g

+ Concha Cyclinae, Hăi Gé Ké …………………………………………..10 gom de Nier-

Qì en -Yáng te tonifiëren, de Long-Qì te doen dalen en de Nier tehelpen de Qì te onderscheppen. Indien genoemde ingrediënten niet voorhanden

zijn, kan men gebruik maken van:

+ Semen Juglandis regiae, Hú Táo Rén………………………………. 10 g+ Fructus Schizandrae sinensis,

Wŭ Wèi Zĭ …………………………. 10 g

3/ In geval van impotentie, voeg toe :

+ Colla Cornus Cervi, Lù Jiăo Jiāo ………………………………………10 g

+ Herba Epimedii, Yín Yáng Huò…………………………………………15 g+ Herba Cynomorii,

Suŏ Yáng …………………………………………….10 g

om Nier-Yáng te tonifiëren en de sexuele drang te bevorderen.Indien Colla Cornus Cervi (

Lù Jiăo Jiāo) niet voorradig is, kan met dit ingrediënt

vervangen door de eerste twee kruiden uit volgende groep. Ofwel vervangt men

gewoon de gehele eerste groep door de volgende:

+ Radix Morindae officinalis, Bā Jĭ Tiān………………………………..10 g

+ Herba Cistanchis, Ròu Cōng Róng……………………………………10 g+ Herba Cynomorii,

Suŏ Yáng …………………………………………….10 g

4/ In geval van gezwollen benen, moeizame mictie, zwaartegevoel in de

lenden, voeg toe :

+ Semen Plantaginis, Chē Qián Zĭ ………………………………………10 g

+ Radix Cyathulae, Chuān Niú Xī ……………………………………….10 gom Nier-

Yáng op te warmen en te versterken, de Qì te helpen het Vocht om te

zetten, de diurese te bevorderen en het oedeem te verminderen. Het aldus

bekomen tien-ingrediënten-voorschrift heet Jì Shēng Shèn-Qì Wán, ‘De Nier-Qì

Pil uit de Levensreddende Recepten’ (Jì Shēng Fāng, ‘De LevensreddendeRecepten’ gepubliceerd door Yán Yòng-Héin +1253).

Als het zwellen van de onderste ledematen te wijten is aan een cardiaal of

nefrotisch oedeem, kan men ook nog volgende formule toevoegen:

+ Cortex Poriae albae, Fú Líng Pí …………………………………………………..20 g

+ Pericarpium Arecae, Dà Fù Pí ……………………………………………………..10 g+ Cortex Acanthopanacis radicis,

Wŭ Jiā Pí ……………………………………..10 g + Cortex Lycii radicis, Dì Gŭ Pí……………………………………………………….10 g

+ Cortex Zingiberis recens, Shēng Jiāng Pí………………………………………. 6 g

om de diurese nog meer te stimuleren en de overtollige Vochtigheid uit de

Meridianen en het hele lichaam weg te drijven, door eveneens de Milt te

versterken.

Deze laatste groep kruiden vormt een voorschrift op zich, namelijk Wŭ Pí Yĭn,

‘Het Vijf Schillen Decoct’ (uit de Hé-Jì-Jú Fāng, de Voorschriften van het Bureauvan Volksgezondheid, een compilatiewerk van

Chén Shī-Wén et al., in +1151).

5/ In geval van overmatig frequent urineren (pollakisurie), voeg toe :

+ Fructus Rosae laevigatae, Jīn Yīng Zĭ ………………………………10 g+ Semen Euryales, Qiàn Shí ………………………………………………10 g

om de functionele activiteit van de Nier te versterken en het overmatig urineren

te verminderen (Gù Shèn Suō Niào).

Als een te frequente mictie ook overvloedig en helder is en met vermagering

gepaard gaat, voeg toe :

+ Fructus Psoraleae, Bŭ Gŭ Zhī ………………………………………….10 g

+ Cornu Cervi pantotrichum, Lù Róng ……………………………………3 gom Nier-

Yáng krachtiger te versterken.

Als een te frequente mictie schaars, pijnlijk en constant druppend is ten gevolge

van een ophoping van Koude in de Onderste Verwarmer, voeg toe :

+ Cornu Cervi pantotrichum, Lù Róng ……………………………………3 g

+ Lignum Aquilariae resinatum, Chén Xiāng……………………………3 gom de

Qì te activeren, het Yáng te verwarmen, de pijn te verzachten en de

urinelozing te bevorderen.

Het hertegewei (Cornu Cervi pantotrichum, Lù Róng) is een krachtig ingrediëntom de Nier te versterken en het Yáng te tonifiëren. Als het niet voorhanden is

kan het moeilijk door een ander kruid, dat even doeltreffend zou zijn, vervangen

worden. Eventueel kunnen hier één of meerdere van de volgende middelen

dienst doen als ersatz:

Fructus Psoraleae, Bŭ Gŭ Zhī ……………………………………………. 10 g

Herba Cynomorii, Suŏ Yáng ………………………………………………. 10 gFructus Alpiniae oxyphyllae,

Yì Zhì Rén ………………………………. 10 g

6/ In geval van nycturie, voeg toe :

+ Fructus Schizandrae sinensis, Wŭ Wèi Zĭ ………………………….10 g

om de ontsnapping van Kwintessens te weerhouden en zo het overmatig

nachtelijk urineren te stoppen (Sè Jīng ).

7/ In geval van abdominale pijn met koudegevoel, voeg toe :

+ Rhizoma Zingiberis (exsiccatum), Gān Jiāng ……………………….6 g

+ Rhizoma Cyperi rotundi, Xiāng Fù ……………………………………10 g+ Fructus Evodiae,

Wú Zhū Yú……………………………………………..6 g

om de Qì te activeren, het Inwendige op te warmen en de Koude te verdrijven.

8/ In geval van ernstige vormen van uitputting met vermagering, een donkere,

vaalgrauwe gelaatskleur, lage rugpijn, slappe knieën en benen, moeizame mictie

(dysurie, oligurie), oedemen aan de onderste ledematen, oorsuizingen en

verminderd gehoorvermogen (tot soms doofheid toe) door gezamenlijke

Deficiëntie van hoofdzakelijk Nier-Qì, Nier-Yáng, en zelfs in mindere mate ook

Nier-Yīn, voeg toe:+ Cornu Cervi pantotrichum,

Lù Róng ……………………………………3 g

+ Fructus Schizandrae sinensis, Wŭ Wèi Zĭ ………………………….10 gom Nier-

Yáng te verwarmen en Nier-Qì en -Yīn te voeden. Dit tien-ingrediëntenvoorschrift

heet Shí Bŭ Wán, ‘Pil met Tien Tonische Ingrediënten’; (komt uit JìShēng Fāng

, ‘De Levensreddende Recepten’ geschreven in +1253 door Yán

Yòng-Hé).

Opmerking

Jīn-Guì Shèn-Qì Wán wordt vaak verward of gelijk gesteld met een ander achtingrediëntenvoorschrift, bekend onder de naam van Bā Wèi Dì Huáng Wán, de

‘Acht Smaken Pil met Rehmannia’, maar een andere samenstelling heeft en niet

met bovengenoemde mag worden verward. Uit de bespreking van Liù Wèi DìHuáng Tāng

, het ‘Zes Smaken Decoct met Rehmannia’, 5de modificatie:

Dit acht-ingrediënten voorschrift staat bekend onder de naam van Bā Wèi DìHuáng Wán of ‘Acht Smaken Pil met Rehmannia’

(Bron: Fù Qīng-Zhŭ Nǚ-Kē,

‘Fù Qīng-Zhŭ’s Obstetrica en Gynecologie’, geschreven door Fù Shān, alias FùQīng-Zhŭ

in de 17de eeuw, maar pas gepubliceerd in +1827).

Zo staat hij beschreven in “Formulas and Strategies” van Bensky en Barolet en in

“The Chinese Herbalist’s Handbook” van Ehling.

Deze formule mag niet verward worden met een andere die dezelfde naam

draagt, maar een geheel andere werking bezit : In “Notes from South Mountain”

van Ellis en in “Handbook of Chinese Herbal Formulas” van Yeung wordt onder

Ba Wei Di Huang Wan een formule beschreven die conform is aan de

Rehmannia Eight Formula ofwel Jin Gui Shen Qi Wan.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.