F. Respiratoire aandoeningen – O.R.L.


ZHI KE LING siroop/druppels

Produktieve hoest, bronchitis van het Wind-Koude of Wind-Warmte type


WAI FENG HAN TAN LU/TANG siroop-druppels

Infecties van de bovenste luchtwegen, griep, verkoudheid van het Wind-Koude type (met heldere, waterige fluimen, voorkeur voor

warmte, rillingen en koorts met overwegend rillingen)


WAI FENG TAN RE LU/TANG siroop-druppels

Infecties van de bovenste luchtwegen, griep, verkoudheid van het Wind-Warmte type (met gele, kleverige fluimen,

algemeen warmtegevoel, voorkeur voor warmte, rillingen en koorts met overwegend koorts)


GUO MIN BI YAN TANG

Chronische en acute rinitis, allergische rinitis, chronische en acute sinusitis van het Wind-Koude type


JIA WEI CANG ER SAN

Chronische en acute rinitis, allergische rinitis, chronische en acute sinusitis van het Wind-Koude of Wind-Warmte type


ZHI XIAO PING CHUAN FANG

Astma van het Warmte-Flegma type (met dikke, gele en kleverige fluimen)


PING CHUAN JIANG QI TANG

Astma van het Flegma-Vochtigheid, Warmte-Flegma of Koude-Flegma type


JIN GUI SHEN QI WAN

Astma door QI- en YANG-Insufficiëntie van de Nier die niet meer in staat is de QI van de Long te onderscheppen (eventueel te combineren met een meer specifiek anti-astmatische formule)


LONG DAN XIE GAN TANG

Otitis door Vuur-Exces in Lever- en Galblaasmeridiaan

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.