AN SHEN WAN

Pil om de Geest te Bedaren

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Rhizoma Coptidis, HUANG LIAN……………………………….. 6 g (4.5%)

Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN ………………… 20 g (15.0%)

Radix Rehmanniae Recens, SHENG DI HUANG……… 15 g (11.5%)

Radix Salviae Miltiorrhizae, DAN SHEN……………………. 10 g (7.5%)

Sclerotium Poriae Pararadicis, FU SHEN………………….. 10 g (7.5%)

Radix Ginseng, REN SHEN………………………………………. 6 g (4.5%)

Medulla Junci, DENG XIN CAO……………………………….. 10 g (7.5%)

Semen Nelumbinis, LIAN ZI ……………………………………. 10 g (7.5%)

Os Draconis, LONG GU ……………………………………….. 20 g (15.0%)

Radix Polygalae, YUAN ZHI ……………………………………… 6 g (4.5%)

Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN ………………. 10 g (7.5%)

Semen Biotae, BAI ZI REN……………………………………… 10 g (7.5%)

Hoofdwerking

Voedt het Hart, bedaart de Geest, klaart Hitte in het Hart, bevordert het

geheugen, herstelt communicatiestoornissen tussen Hart en Nier.

Secundaire Werking

Voedt het YIN in het algemeen, het YIN van Hart en Nier in het bijzonder.

Hoofdindicaties

Stress, nervositeit en insomnia door Zwakte van het Hart dat niet meer in staat is

om de Geest te bedaren, gepaard met Hart/Nier-disharmonie t.t.z. afwezigheid

van wederzijdse controle tussen de elementen Water (Nier) en Vuur (Hart).

Sleutelsymptomen

Emotionele stress, stress, rusteloosheid, angst, hartkloppingen, depressie,

slapeloosheid, verstoorde slaap, overmatig dromen.

Algemene Symptomen

Inslaapstoornissen, lichte, onrustige slaap met veelvuldig ontwaken,

nachtmerries, nachtelijke transpiratie, prikkelbaarheid, nervositeit, emotionele

labiliteit, schrikachtigheid, angst, geheugen- en concentratiestoornissen,

vergeetachtigheid, kortademigheid, mond- en tongzweren, vertigo, tinnitus,

warme handpalmen en voetzolen, droge keel.

Tong

Rode tong, vooral aan de tip, met een droog en schaars of lichtgeel beslag.

Pols

Diep, Koordvormig en Snel (CHEN-XIAN-SHUO) of Fijn en Snel (XI-SHUO).

Moderne Geneeskunde

Insomnia, stress – emotioneel en mentaal -, neurose, angstneurose, fobie,

hysterie, nervositeit, neurasthenie, nerveuze depressie, palpitaties, hartneurose,

pseudoangor, functionele hartziekten, angina pectoris, extrasystoles, nerveus

hart atriale fibrillaties, aritmie, mitralisklep prolaps, tachycardie, sympathische

stoornissen (AZS functionele stoornissen), amnesie, Da Costa syndroom,

chronische neurocirculatoire asthenie, prikkelbaar hart (irritable heart),

hyperventilatie.

Contra-indicaties

Accumulatie van Hitte-Flegma (TAN-RE) in het Hart (formeel!), QI- en/of YANGInsufficiëntie

(relatief).

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 60 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Opmerking :

Profylaxie van stress : gebruikelijke dosis, in te nemen bij het ontbijt of bij de

maaltijden die aan de activiteit voorafgaan.

Bij insomnia : eenmalige dosis voor het slapengaan, eventueel 2 à 3 maal te

herhalen bij veelvuldig ontwaken ‘s nachts.

Verklarende Nota’s

Volgens de TCG bergt het Hart de Geest (SHEN), m.a.w. het bestuurt de

geestelijke functies. Het begrip ‘Geest’ in de traditionele Chinese zin is overigens

ruimer dan de overeenkomstig westerse term : het omvat het geheel der mentale

en intellectuele vermogens, de ‘spirit’, het bewustzijn, het denkvermogen, het

geheugen en de slaap.

Wanneer het Hart verstoord is, kan het de Geest niet meer bergen, hetgeen

slapeloosheid, piekeren, geheugenstoornissen enz. met zich meebrengt. De

pathogene factoren die een verstoring van de Hart-functie kunnen

teweegbrengen zijn over het algemeen Vuur (Lever- of Hart-Vuur), Hitte-Flegma,

QI- en/of Bloedstagnatie, QI- en/of Bloed-Insufficiëntie.

Bij ontregeling van de Hart-functie door één of meerdere van bovenvermelde

factoren, zal doorgaans en bovenal insomnia worden genoteerd m.a.w. insomnia

is één van de sleutelsymptomen van het feit dat ‘het Hart de Geest niet meer kan

bergen’. Niettemin dient dit niet als een afzonderlijk of louter met het Hart

gerelateerd symptoom worden beschouwd. Andere stoornissen kunnen

evengoed slapeloosheid teweegbrengen, zoals b.v. oplaaiend Lever-Vuur,

waarbij het Hart slechts in tweede instantie zal worden aangetast en een Hart-

Vuur Exces zal ontstaan. Een ander voorbeeld is dat van Nier-YIN Insufficiëntie,

waarbij het Nier-Water niet meer in staat is het Hart-Vuur te blussen, i.e. het

zogenaamde ‘Hart/Nier disharmonie’ syndroom, waarvan insomnia eveneens één

van de voornaamste symptomen is.

Uit het voorgaande blijkt dat de oorzaak van insomnia in feite meestal een

combinatie is van Insufficiëntie en Exces (XU-SHI). Bovendien kan een Hart-QI

Stagnatie ook aanleiding geven tot insomnia als gevolg van het fysiologisch

onvermogen van het Hart om de Geest te bergen.

Analyse van de Formule

‘Rhizoma Coptidis, HUANG LIAN’, is het hoofdingrediënt (de keizer) van het

voorschrift : van nature Koud en Bitter, heeft het een sterk kalmerende invloed op

het Hart-Vuur en bestrijdt het prikkelbaarheid en insomnia ten gevolge van

Hart/Nier disharmonie, hierin bijgestaan door ‘Medulla Junci’ (cf. infra). Verder

verdrijft het tevens Warmte-Vochtigheid en Toxische Hitte uit het Bloed. Zijn

voornaamste actief bestanddeel, berberine, uitgetest op proefdieren, vertoont

een bloeddruk- en cholesterolverlagend effect.

‘Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN’ en ‘Radix Rehmanniae Recens,

SHENG DI HUANG’ zijn de ministers : zij voeden het YIN. Schildpadschaal (GUI

BAN) voedt het YIN van Lever en Nier en ankert het YANG (m.a.w. voorkomt

stijging van Lever-YANG). Verse Rehmanniawortel (SHENG DI) voedt zowel

Bloed als YIN en bevordert de produktie van de Lichaamsvloeistoffen. Beide

kruiden hebben Bloed-koelende, Hitte-klarende en Hart-Vuur bedarende

eigenschappen.

Bovenvermelde substanties zijn de voornaamste actieve elementen uit het

voorschrift : zij blussen het oplaaiend Hart-Vuur en versterken de lichamelijke

substanties (Bloed, YIN en Lichaamsvloeistoffen ), die door deze zijn aangetast.

De overige ingrediënten vervullen de rol van assistenten : zij versterken de

werking van de voorgaande en zorgen voor een meer uitgesproken kalmerend

effect.

‘Radix Salviae Miltiorrhizae, DAN SHEN’ activeert de Bloedcirculatie in het

algemeen, de circulatie van Hart-Bloed in het bijzonder; verder klaart het ook

Hitte, verdrijft prikkelbaarheid en zenuwachtigheid, vnl. in geval van YINInsufficiëntie

van Hart en Nier. Tegenwoordig in China hét middel bij uitstek voor

het hart.

‘Radix Ginseng, REN SHEN’ tonifieert de QI, de Hart-QI incluis, voedt het YIN en

de Lichaamsvloeistoffen, bedaart de Geest. Hoewel zeer laag gedoseerd, is zijn

aanwezigheid noodzakelijk om het overwicht aan YIN-tonica te compenseren.

‘Sclerotium Poriae Pararadicis, FU SHEN’, het deel van de Poria-champignon

groeiend op de wortelschors, bezit een meer uitgesproken kalmerend effect op

Hart en Geest dan de gehele plant. Zijn diuretisch en tonisch effect op de Milt

blijft niettemin aanwezig, zij het in mindere mate.

‘Medulla Junci, DENG XIN CAO’ klaart Hitte in de Hart- Meridiaan en bevordert

de mictie : bijzonder aangewezen voor de behandeling van slapeloosheid en

rusteloze slaap ten gevolge van een Hart/Nier communicatiestoornis (i.e. Nier-

YIN Insufficiëntie met Hart-Vuur Exces).

‘Semen Nelumbinis, LIAN ZI’, lotuszaad, voedt de Nier en klaart het Hart-Vuur,

dus eveneens aangewezen bij palpitaties, prikkelbaarheid en insomnia door

Hart/Nier onevenwicht, vooral indien geassocieerd met Coptis- en Ginsengwortel.

‘Os Draconis, LONG GU’- letterlijk ‘drakebot’, in feite fossiele gebeenten van

zoogdieren -, heeft een sterk kalmerende invloed op Hart en Geest. Daarnaast

kalmeert het ook de Lever en voorkomt het stijgen van Lever-YANG. In

combinatie met schildpadschaal (GUI BAN) en Polygala (YUAN ZHI), is het

voornamelijk aangewezen bij de behandeling van vergeetachtigheid,

geheugenverlies, hartkloppingen, slapeloosheid en door dromen verstoorde

slaap.

‘Radix Polygalae, YUAN ZHI’ bedaart de Geest en bevordert de Hart-QI

circulatie. Wordt frequent toegepast in gevallen van rusteloosheid, agitatie,

insomnia, hartkloppingen met angst en geestelijke desoriëntatie; bijzonder

doeltreffend bij uiterst depressieve, gefrustreerde of overdreven bezorgde

personen. In associatie met Poria Pararadicis (FU SHEN), Zizyphus- en

Biotazaad (SUAN ZAO REN-BAI ZI REN), zorgt het voor een betere voorziening

van Hart-Bloed en heft het eventuele (Hart)-QI Blokkades ten gevolge van

frustratie op.

‘Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN’, zuur jujubezaad, voedt Hart en

Lever en bedaart de Geest. Aangewezen bij de behandeling van nervositeit,

prikkelbaarheid, insomnia en hartkloppingen met angst door Hart-Bloed of Hart-

YIN Insufficiëntie met oplaaiend Lever-Vuur. Gezien zijn zure smaak (SUAN),

vertoont het eveneens een Lever-tropisme en voedt het het Bloed, dat in dit

Orgaan wordt geborgen. Bestrijdt ook spontane nachtelijke transpiratie.

‘Semen Biotae, BAI ZI REN’, arborvitazaad, heeft een analoge werking als het

zure jujubezaad (SUAN ZAO REN) en wordt hier overigens vaak mee

geassocieerd. Weliswaar blijkt deze laatste meer specifiek YIN-voedend en

adstringerend bij nachtelijke transpiratie, terwijl de eerste meer uitgesproken

Bloed-tonifiërende eigenschappen bezit. Arborvitazaad bevochtigt ook de

Darmen en is als dusdanig aangewezen bij de behandeling van constipatie door

Droogte, zoals vaak gezien bij YANG- of Vuur-Exces toestanden met

onderliggende YIN-Insufficiëntie.

Modificaties

1/ In geval van meer uitgesproken YIN-Insufficiëntie, voeg toe :

+ Fructus Ligustri, NU ZHEN ZI …………………………………………..10 g

+ Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG ……………….10 g

teneinde het YIN-tonifiërend effect te versterken.

2/ In geval van verzwering van de tong, voeg toe :

+ Herba Lophatheri, DAN ZHU YE ………………………………………..6 g

+ Indigo Naturalis, QING DAI………………………………………………..2 g

teneinde het Hart-Vuur te blussen en het helingsproces te bevorderen.

3/ In geval van thoracale volheid, voeg toe :

+ Radix Curcumae, YU JIN…………………………………………………10 g

+ Fructus Aurantii, ZHI KE………………………………………………….10 g

teneinde de borstkas te ontspannen.

4/ In geval van constipatie, voeg toe :

+ Fructus Cannabis, HUO MA REN……………………………………..10 g

+ Radix et Rhizoma Rhei, DA HUANG…………………………………..6 g

teneinde de Hitte te klaren en de ontlasting te bevorderen.

5/ In geval van Hitte-Flegma Accumulatie, gekenmerkt door een geel en vettig

tongbeslag, voeg toe :

+ Fructus Trichosanthis, GUA LOU ……………………………………..10 g

+ Concretio Silicea Bambusae, TIAN ZHU HUANG …………………6 g

teneinde de Hitte te klaren en het Flegma op te lossen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.