YU PING FENG SAN

Jade Scherm Poeder

Andere Benamingen

JADE SCREEN POWDER/FORMULA

Herkomst

DAN XI XIN FA (15de eeuw)

Samenstelling

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………… 30 g (60.%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU…………. 10 g (20.%)

Radix Ledebouriellae, FANG FENG …………………………. 10 g (20.%)

Hoofdwerking

Versterkt de Afweerenergie (WEI QI), tonifieert de QI, verstevigt de Oppervlakte,

stopt overdreven spontane transpiratie, voorkomt Externe Wind Aanvallen, antiallergisch.

Hoofdindicaties

Recidiverende verkoudheden (Wind-Koude Aanvallen), respiratoire allergieën en

spontane transpiratie door Insufficiëntie van de Afweerenergie.

Sleutelsymptomen

Afkeer van wind en tocht, herhaalde verkoudheden, rinorree, waterige, heldere

neusloop, niezen, hoest met opgeven van witte fluimen, tranende ogen,

overmatige spontane transpiratie.

Algemene Symptomen

Koude ledematen, afkeer van koude, kortademigheid (occasioneel), bleek

aangezicht, vermoeidheid, zwijgzaamheid, verminderde eetlust, slappe

stoelgang.

Tong

Bleke tong met lichte tandindrukken en een dun, wit beslag.

Pols

Fijn en Zwak (XI-RUO), in het bijzonder ter hoogte van de Long.

Moderne Geneeskunde

Respiratoire allergieën, hooikoorts, allergische rinitis, recidiverende

verkoudheden, recidiverende infecties van de ademhalingswegen, recidiverende

acute bronchitis, chronische bronchitis met acute verergering, chronische

bronchitis, astmatiforme bronchitis, lichte vormen van bronchitis (vooral bij

kinderen), hyperidrose, hyperthyroïdie, neurovegetatieve dystonie.

Contra-indicaties

YIN-Insufficiëntie, Accumulatie van Vochtigheid.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 40 druppels/dag, kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 2 gram/dag.

Opmerking :

Bij de behandeling van allergieën is het aangewezen deze basisformule te

combineren met een meer specifiek terreingerichte formule, b.v. voor de

behandeling van astma, rinitis of eczeem.

Modificaties

1/ In geval van waterige, heldere neusloop, voeg toe :

+ Herba Schizonepetae, JING JIE……………………………………….10 g

+ Radix Bupleuri, CHAI HU…………………………………………………..5 g

+ Radix Puerariae, GE GEN……………………………………………….10 g

teneinde de Wind te verdrijven en de neus vrij te maken.

2/ In geval van waterige, gele neusloop, voeg toe :

+ Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA…………………………………10 g

+ Folium Mori, SANG YE……………………………………………………10 g

+ Folium Isatidis, DA QING YE……………………………………………10 g

teneinde de Wind-Warmte te verdrijven.

3/ In geval van afkeer van tocht en wind door Wind-Koude Aanval ter hoogte van

de Spieren met rillingen en koorts, spierpijn enz., voeg toe :

+ Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI …………………………………………10 g

+ Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO…………………………….10 g

teneinde de Externe Wind uit de Spierlaag te verdrijven.

4/ In geval van een zwaar aanvoelend hoofd en/of lichaam, voeg toe :

+ Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG HUO……………………..10 g

+ Radix Angelicae Pubescentis, DU HUO …………………………….10 g

+ Rhizoma Ligustici Sinensis, GAO BEN………………………………10 g

teneinde de Vochtigheid te verdrijven.

5/ In geval van hoest, voeg toe :

+ Rhzoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA………………………….10 g

+ Radix Platycodi, JIE GENG ……………………………………………..10 g

+ Folium Perillae, ZI SU YE………………………………………………..10 g

+ Semen Armeniacae Amarum, XING REN ………………………….10 g

teneinde de Long-QI te doen dalen en de hoest te bedaren.

6/ In geval van hooikoorts, voeg toe :

+ Periostracum Cicadae, CHAN TUI ……………………………………10 g

+ Fructus Amomi Villosi, SHA REN ……………………………………….5 g

+ Radix Bupleuri, CHAI HU…………………………………………………10 g

teneinde het anti-allergisch effect te verhogen.

Indien het gaat om een chronische of allergische rinitis, kan men eveneens

toevoegen :

+ Fructus Xanthii, CANG ER ZI …………………………………………..10 g

+ Flos Magnoliae Liliflorae, XIN YI HUA ……………………………….10 g

+ Radix Angelicae Dahuricae, BAI ZHI …………………………………10 g

teneinde de werking meer op de neus in het bijzonder te richten.

7/ In geval van spontane transpiratie, voeg toe :

+ Radix Ephedrae, MA HUANG GEN…………………………………….5 g

+ Fructus Schizandrae, WU WEI ZI……………………………………..10 g

+ Concha Ostreae Usta, DUAN MU LI …………………………………10 g

teneinde de transpiratie te stoppen.

8/ In geval van algemeen koudegevoel, voeg toe :

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….3 g

+ Rhizoma Zingiberis, GAN JIANG………………………………………..3 g

+ Radix Aconiti Lateralis Praeparata, FU ZI…………………………….5 g

teneinde het lichaam te warmen en de Koude te verdrijven.

9/ In geval van eetlustgebrek, slappe stoelgang, voeg toe :

+ Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO……………………..15 g

+ Radix Codonopsis, DANG SHEN ……………………………………..15 g

teneinde Milt en Maag te stimuleren.

10/ In geval van kortademigheid (dyspnoe), voeg toe :

+ Gecko, GE JIE…………………………………………………………………6 g

+ Cordyceps, DONG CHONG XIA CAO…………………………………6 g

teneinde de Bronenergie (YUAN QI) te tonifiëren.

11/ In geval van hoofdpijn, voeg toe :

+ Radix Angelicae Dahuricae, BAI ZHI …………………………………10 g

+ Fructus Viticis, MAN JING ZI ……………………………………………10 g

+ Fructus Tribuli, BAI JI LI ………………………………………………….10 g

teneinde de pijn te stillen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.