PING CHUAN JIANG QI TANG

Decoct om Astma te Bedaren en de QI te doen Dalen

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA ………………… 10 g (7.2%)

Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI………………………. 6 g (4.2%)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING ………………………….. 10 g (7.2%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………… 3 g (2.2%)

Fructus Perillae, ZI SU ZI ……………………………………….. 10 g (7.2%)

Semen Sinapis Albae, BAI JIE ZI …………………………….. 10 g (7.2%)

Semen Raphani, LAI FU ZI……………………………………… 10 g (7.2%)

Radix Asteris, ZI WAN …………………………………………… 10 g (7.2%)

Cortex Mori Radicis, SANG BAI PI …………………………… 10 g (7.2%)

Fructus Schizandrae, WU WEI ZI…………………………….. 10 g (7.2%)

Fructus Trichosanthis, GUA LOU …………………………….. 10 g (7.2%)

Semen Armenicae Amarum, XING REN …………………… 10 g (7.2%)

Herba Ephedrae, MA HUANG…………………………………. 10 g (7.2%)

Concha Cyclinae, HAI GE KE………………………………….. 10 g (7.2%)

Gecko, GE JIE………………………………………………………. 10 g (7.2%)

Hoofdwerking

Bedaart astma, richt de Long-QI neerwaarts, lost Flegma op, droogt Vochtigheid,

stilt de hoest, tonifieert de QI van Long en Nier.

Hoofdindicaties

Hoest, astma, piepende ademhaling en dyspnoe door Accumulatie van Flegma in

de Long, eventueel gepaard met QI-Insufficiëntie van Long en Nier.

Sleutelsymptomen

Hoest, astma, piepende ademhaling, dyspnoe, opgeven van fluimen, thoracaal

volheidsgevoel, vermoeidheid.

Algemene Symptomen

Kleverige of heldere, gele of witte fluimen die moeilijk opgegeven worden,

ademhalingsmoeilijkheden, afkeer van koude, vatbaarheid voor verkoudheden,

koude handen en voeten, overvloedige mictie, spontane transpiratie, nachtelijke

transpiratie, nausea, eetlustgebrek, lage rugpijn.

Tong

Tandindrukken en een vettig, wit of geel beslag.

Pols

Fijn en Glad (XI-HUA).

Moderne Geneeskunde

Bronchiaal astma, allergisch astma, cardiaal astma, chronische en acute

bronchitis, astmatische bronchitis, pneumonie, longemfyseem, chronische

obstructieve longziekten.

Contra-indicaties

Long-YIN Insufficiëntie.

Verklarende Nota’s

De Long is gelegen in de Bovenste Verwarmer (SHANG JIAO) en beheerst de

ademhaling. De voornaamste functie van de Long bestaat erin de QI te

verspreiden en te doen dalen (XUAN-FA SU-JIANG), teneinde de normale

uitwisseling van Heldere QI (zuurstofhoudende lucht) en Troebele QI (verbruikte

lucht) tussen het menselijk lichaam en de omgeving te handhaven. Daarnaast is

de Long ook verantwoordelijk voor de toestand van de opperhuid en de beharing.

Wanneer de Long in haar werking wordt verstoord, zal de QI niet meer normaal

worden verdeeld en zullen de huid en het huidhaar niet meer voldoende worden

gevoed. De voornaamste oorzaken van Long-stoornissen zijn de volgende :

A/ Invasie door Externe Pathogene Factoren (XIE QI) : aangezien de Long de

opperhuid en de beharing controleert, zullen de Externe Factoren steeds via de

huid de Long aanvallen.

B/ Onaangepaste voeding : het betreft hoofdzakelijk het overmatig gebruik van

vettige, sterk gekruide en zoete spijzen. Dergelijk ongezond voedingspatroon kan

de werking van Milt en Maag verstoren, hetgeen aanleiding kan geven tot

vorming van Flegma-Vochtigheid, dat op zijn beurt de luchtwegen kan

belemmeren.

C/ Nier-QI Insufficiëntie : de Nier is de basis van de ademhaling t.t.z., hoewel dit

proces door de Long wordt beheerst, is de Nier nodig om het te ondersteunen.

De Nier-QI zorgt er namelijk voor dat de QI (lucht) tijdens de inademing wordt

opgevangen; blijft ze hierin in gebreke, dan kan kortademigheid (dyspnoe)

optreden. De voornaamste oorzaken van Nier-QI Insufficiëntie zijn overspanning,

constitutionele zwakte, een onregelmatig leven of herhaalde ziekte.

De Externe oorzaken – Externe Invasie of een verkeerde voeding – geven

aanleiding tot een pathologie van het Exces- of Volheidstype, terwijl de Interne

oorzaak, in casu Nier-QI Insufficiëntie, eerder in een Insufficiëntie of Leegte

ontaardt. In geval van Exces worden de luchtwegen geblokkeerd en wordt de QI

niet normaal verspreid en neerwaarts gericht, zodat deze opstijgt en hoest en

kortademigheid met zich meebrengt. Betreft het een Leegte van de Nier

daarentegen, dan is de Nier niet meer in staat om de QI op te vangen, hetgeen

niet enkel leidt tot moeilijheden bij het inademen, maar ook aanleiding kan geven

tot een oppervlakkige ademhaling en astma ten gevolge van het ‘Vlotten van de

Long-QI’.

Op lange termijn is gebleken dat, wat de oorzaak van astma ook zij, Flegma

hierin steeds een belangrijke rol speelt. Deze stelling kan reeds teruggevonden

worden in traditionele handboeken zoals de ZHU BING YUAN HOU LUN,

‘Algemene Verhandeling over Oorzaken en Symptomen van Ziekten’ (CHAO

YUAN FANG, 610 n.Chr.). Een goed anti-astmatisch voorschrift zal dan ook

steeds een aantal kruiden bevatten die Flegma elimineren. Het is in dit opzicht

dat PING CHUAN JIANG QI TANG werd opgesteld.

Analyse van de Formule

‘Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA’, ‘Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN

PI’, ‘Sclerotium Poriae Albae, FU LING’ en ‘Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI

GAN CAO’ zijn de ingrediënten van de klassieke formule ER CHEN TANG,

‘Decoct der Twee Ouden’ (HE JI JU FANG, 11de eeuw). Zij drogen Vochtigheid

en lossen Flegma op.

‘Fructus Perillae, ZI SU ZI’, ‘Semen Sinapis Albae, BAI JIE ZI’ en ‘Semen

Raphani, LAI FU ZI’- de ingrediënten van de formule SAN ZI YANG QIN TANG,

‘Het Drie Zaden Decoct om de Ouders te Onderhouden’ (HAN SHI YI TONG,

16de eeuw) – doen de Long-QI dalen en elimineren hardnekkig Flegma (WAN

TAN – het Flegma dat astma veroorzaakt is immers meestal hardnekkig van

aard).

‘Semen Armeniacae Amarum, XING REN’ en ‘Herba Ephedrae, MA HUANG’, de

kruiden bij uitstek voor de behandeling van astma, lossen Flegma op en bedaren

astma.

‘Fructus Trichosanthis, GUA LOU’, ‘Radix Asteris, ZI WAN’, ‘Cortex Mori Radicis,

SANG BAI PI’ en ‘Concha Cyclinae, HAI GE KE’ lossen Flegma op, doen de

Long-QI dalen en bedaren astma.

‘Fructus Schizandrae, WU WEI ZI’ en ‘Gecko, GE JIE’ tonifiëren de QI en trekken

de luchtwegen samen in geval van uitputting van de QI door chronisch astma.

Uit voorgaande blijkt dat PING CHUAN JIANG QI TANG is aangewezen voor

elke vorm van astma van zowel Interne als Externe oorsprong. Voor wat de

behandeling van Flegma betreft, bestrijdt het voorschrift zowel Flegma van het

Koude-, Warmte-, Vochtigheids- of Hardnekkig type, waardoor meteen de

belangrijkste oorzaken van astma worden aangepakt. Bovendien houdt het ook

rekening met Nier-QI Insufficiëntie als mogelijke oorzakelijke factor.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 60 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van overwegende aanwezigheid van Koude-Flegma met heldere

fluimen, een wit en vettig tongbeslag enz., voeg toe :

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….3 g

+ Herba Asari, XI XIN ………………………………………………………….5 g

+ Rhizoma Zingiberis, GAN JIANG………………………………………..5 g

teneinde de Long te warmen en astma te bedaren.

2/ In geval van overwegende aanwezigheid van Warmte-Flegma met kleverige,

gele fluimen, een geel en vettig tongbeslag, een Gladde en Snelle pols enz.,

voeg toe :

+ Gypsum Fibrosum, SHI GAO …………………………………………..20 g

+ Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN ……………………..10 g

+ Herba Houttuyniae, YU XING CAO …………………………………..15 g

teneinde het Warmte-Flegma te elimineren.

3/ In geval van duidelijke QI-Insufficiëntie van Long en Nier met kortademigheid,

inspanningsdyspnoe, voeg toe :

+ Cordyceps, DONG CHONG XIA CAO…………………………………6 g

teneinde de QI te tonifiëren.

4/ In geval van recidiverende verkoudheden met een verergering van de astma,

voeg toe :

+ YU PING FENG SAN, ‘Jade Scherm Poeder’ (DAN XI XIN FA, 15de

eeuw), nl. :

+ Radix Astragali Membranacei, HUANG QI …………………………10 g

+ Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU …………………10 g

+ Radix Ledebouriellae, FANG FENG……………………………………6 g

teneinde de Afweerenergie (WEI QI) te tonifiëren en de Oppervlakte (BIAO) te

verstevigen.

teneinde de Afweerenergie (WEI QI) te sterken.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.