JIA WEI CANG ER SAN

Xanthium Poeder – Uitgebreide Versie

Andere Benamingen

CHIA WEI TSANG ER SAN (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België); gebaseerd op het gelijknamig

origineel voorschrift CANG ER SAN (JI SHENG FANG, 13de eeuw).

Samenstelling

Fructus Xanthii, CANG ER ZI …………………………………… 12 g (13%)

Flos Magnoliae Liliflorae, XIN YI…………………………………. 9 g (10%)

Herba Menthae, BO HE……………………………………………… 3 g ( 3%)

Radix Angelicae Dahuricae, BAI ZHI …………………………. 15 g (16%)

Herba Schizonepetae, JING JIE…………………………………. 9 g (10%)

Radix Ledebouriellae, FANG FENG ……………………………. 9 g (10%)

Herba Pogostemonis, HUO XIANG …………………………… 15 g (16%)

Fructus Amomi Villosi, SHA REN ………………………………… 6 g ( 6%)

Radix Platycodi, JIE GENG ……………………………………… 12 g (13%)

Borneolum, BING PIAN ……………………………………………… 3 g ( 3%)

Hoofdwerking

Bevordert de nasale secreties, ontstopt de neus, verdrijft Wind.

Hoofdindicaties

Verstopte of lopende neus door Externe Wind-Koude of Wind-Warmte Aanval.

Secundaire Indicaties

Hoofdpijn door Externe Wind-Koude of Wind-Warmte Aanval.

Sleutelsymptomen

Verstopte of lopende neus, gele of witte neussecreties, verminderde reuk

(anosmie), hoofdpijn.

Algemene Symptomen

Afkeer van koude, verergering door wind, koorts, pijnlijke neus, onwelriekende

neussecreties, neusbloeden (epistaxis), duizeligheid (vertigo).

Tong

Rode tong met een dun en wit (Wind-Koude) of dun en geel (Wind-Warmte),

eventueel vettig beslag.

Pols

Vlottend en Glad (FU-HUA)

Moderne Geneeskunde

Verkoudheid, allergische rinitis, chronische of acute rinitis, chronische of acute

sinusitis, chronische sinusitis met acute verergering.

Contra-indicaties

Accumulatie van Hitte-Exces, YIN-Insufficiëntie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 50 druppels/dag, kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Opmerking :

Voor de behandeling van allergische rinitis is het aangewezen deze remedie te

combineren met een weerstandverhogende formule zoals b.v. YU PING FENG

SAN.

Modificaties

1/ In geval van een Wind-Koude aandoening, voeg toe :

+ Radix Puerariae, GE GEN……………………………………………….12 g

+ Herba Ephedrae, MA HUANG……………………………………………6 g

teneinde de Wind-Koude te verdrijven.

2/ In geval van een Wind-Warmte aandoening, voeg toe :

+ Folium Mori, SANG YE……………………………………………………12 g

+ Flos Lonicerae, JIN YIN HUA …………………………………………..12 g

+ Fructus Gardeniae, ZHI ZI …………………………………………………9 g

teneinde de Wind-Warmte te verdrijven.

3/ In geval van Accumulatie van Flegma-Vochtigheid, gekenmerkt door

expectoratie van witte, kleverige fluimen, verstopte neus, verminderde reuk

(anosmie), voeg toe :

+ Semen Armeniacae Amarum, XING REN ………………………….12 g

+ Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA …………………………12 g

+ Rhizoma Arisaematis Praeparatum, TIAN NAN XING………….10 g

teneinde de Flegma-Vochtigheid te elimineren.

4/ In geval van Accumulatie van Warmte-Flegma, gekenmerkt door expectoratie

van gele, kleverige en stinkende fluimen, hoofdpijn, voeg toe :

+ Rhizoma Arisaematis Felle Bovis, DAN NAN XING……………..12 g

+ Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN ……………………….9 g

teneinde het Warmte-Flegma te elimineren.

5/ In geval van epistaxis (neusbloeden), voeg toe :

+ Rhizoma Imperatae, BAI MAO GEN………………………………….15 g

+ Rhizoma Bletillae, BAI JI …………………………………………………12 g

teneinde het bloeden te stoppen.

6/ In geval van vatbaarheid voor verkoudheden, voeg toe :

+ YU PING FENG SAN, ‘Jade Scherm Poeder’ (DAN XI XIN FA, 15de

eeuw), nl. :

+ Radix Astragali Membranacei, HUANG QI …………………………18 g

+ Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU …………………..6 g

+ Radix Ledebouriellae, FANG FENG……………………………………6 g

teneinde de Verdedigingsenergie te sterken en de Oppervlakte te verstevigen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.