WAI FENG HAN TAN TANG

Decoct tegen Externe Wind en Koude-Flegma

Andere Benamingen

WAI FENG HAN TAN LU (Siroop tegen Externe Wind en Koude-Flegma)

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA …………………. 9 g (8.6 %)

Rhizoma Zingiberis Recens, SHENG JIANG………………. 6 g (5.7 %)

Folium Perillae, ZI SU YE ………………………………………… 6 g (5.7 %)

Radix Ledebouriellae, FANG FENG ………………………….. 6 g (5.7 %)

Radix et Rhizoma Notopterygii, QIANG HUO……………… 9 g (8.6 %)

Herba Schizonepetae, JING JIE……………………………….. 6 g (5.7 %)

Radix Peucedani, QIAN HU……………………………………… 9 g (8.6 %)

Semen Armeniacae Amarum, XING REN ………………….. 9 g (8.6 %)

Radix Platycodi, JIE GENG ……………………………………… 9 g (8.6 %)

Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI……………………… 6 g (5.7 %)

Sclerotium Poriae Albae, FU LING ……………………………. 9 g (8.6 %)

Herba Pogostemonis, HUO XIANG …………………………… 9 g (8.6 %)

Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG …………. 6 g (5.7 %)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO………….. 6 g (5.6 %)

Hoofdwerking

Verdrijft Wind-Koude, lost Koude-Flegma op, verdrijft Externe Symptomen,

bevrijdt de Oppervlakte, stilt hoofdpijn, bedaart de hoest.

Hoofdindicaties

Verkoudheid, hoest, astma en hoofdpijn door Wind-Koude Aanval met

Accumulatie van Koude-Flegma in de Long.

Sleutelsymptomen

Lichte koorts met rillingen, afkeer van koude en wind, afwezigheid van dorst,

hoofdpijn, hoest, astma, opgeven van witte fluimen.

Algemene Symptomen

Witte neussecreties, verstopte neus, keelpijn, niezen, koude handen en voeten,

lichte transpiratie of afwezigheid van transpiratie, veralgemeende pijn, thoracale

volheid en pijn, eetlustgebrek, nausea.

Tong

Wit en vettig tongbeslag.

Pols

Vlottend en Gespannen (FU-JIN) of Glad (HUA).

Moderne Geneeskunde

Verkoudheid, griep, infecties van de bovenste luchtwegen, coryza, acute

faryngitis, acute laryngitis, acute bronchitis, acute tonsillitis, bronchiaal astma,

tracheïtis, bronchiëctasieën, pneumonie, longemfyseem, pleuresie, acute rinitis,

sinusitis, hoofdpijn, catarrale koorts.

Contra-indicaties

Accumulatie van Warmte-Flegma, Wind-Warmte Aanval, YIN-Insufficiëntie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 60 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Siroop : volwassenen 3 à 5 soeplepels/dag, kinderen 3 à 5 koffielepels/dag.

Modificaties

1/ In geval van afkeer van koude, hevige rillingen, afwezigheid van transpiratie,

voeg toe :

+ Herba Ephedrae, MA HUANG……………………………………………6 g

+ Ramulus Cinnamomi, GUI ZHI …………………………………………..6 g

teneinde Wind-Koude te verdrijven en transpiratie uit te lokken.

Indien deze symptomen gepaard gaan met spanning en stijfheid van bovenrug

en nek, voeg eveneens toe :

+ Radix Puerariae, GE GEN ………………………………………………..9 g

teneinde de Wind-Koude verdrijvende werking naar nek en rug te richten.

2/ In geval van overvloedige expectoratie van witte, kleverige fluimen, voeg toe :

+ Semen Sinapis Albae, BAI JIE ZI ……………………………………..10 g

+ Semen Raphani, LAI FU ZI………………………………………………10 g

teneinde het Koude-Flegma op te lossen.

3/ In geval van astma, voeg toe :

+ Herba Ephedrae, MA HUANG……………………………………………6 g

+ Radix Asteris, ZI WAN…………………………………………………….10 g

+ Radix Peucedani, QIAN HU……………………………………………..10 g

teneinde de Long-QI te doen dalen en de astma te bedaren.

4/ In geval van hevige hoofdpijn, verhoog de dosis van :

+ Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG ………………tot 9 g

en voeg toe :

+ Radix Angelicae Dahuricae, BAI ZHI …………………………………10 g

+ Rhizoma Ligustici Sinensis, GAO BEN ……………………………..10 g

teneinde de hoofdpijn te stillen.

5/ In geval van een verstopte neus, voeg toe :

+ Flos Magnoliae, XIN YI……………………………………………………..9 g

teneinde de neus te openen.

6/ In geval van een tere constitutie door Zwakte van de Milt-QI, voeg toe :

+ Radix Codonopsis, DANG SHEN ……………………………………..12 g

teneinde de (Milt)-QI te sterken.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.