PING GAN XI FENG WAN

Pil om de Lever te Reguleren en Inwendige Wind te Bedaren

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Rhizoma Gastrodiae, TIAN MA ……………………………….. 10 g (8.3%)

Ramulus Uncariae cum Uncis, GOU TENG ………………. 10 g (8.3%)

Concha Haliotidis, SHI JUE MING………………………….. 15 g (12.5%)

Ramulus Taxilli, SANG JI SHENG……………………………. 10 g (8.3%)

Radix Ledebouriellae, FANG FENG …………………………. 10 g (8.3%)

Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA………………………… 10 g (8.3%)

Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN XIONG ………… 10 g (8.3%)

Radix Cyathulae, CHUAN NIU XI …………………………….. 10 g (8.3%)

Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO………………….. 12 g (10.0%)

Cortex Eucommiae, DU ZHONG……………………………… 10 g (8.3%)

Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN……………… 10 g (8.3%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………… 3 g (2.5%)

Hoofdwerking

Bedaart de Lever, tempert Lever-Wind, voedt het YIN van Lever en Nier, klaart

Hitte.

Hoofdindicaties

Hoofdpijn, migraine, duizeligheid, coma, epilepsie en convulsies door

Hyperactiviteit van Lever-YANG met Inwendige Agitatie van Lever-Wind.

Secundaire Indicaties

YIN-Insufficiëntie van Lever en Nier met Hyperactiviteit van Lever-YANG.

Sleutelsymptomen

Spanningshoofdpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid, insomnia, scheve mond,

tremor.

Algemene Symptomen

Algemeen warmtegevoel, in het bijzonder ter hoogte van hoofd, aangezicht,

borstkas, handpalmen en voetzolen, warmteopwellingen, nachtelijke transpiratie,

roodheid van ogen en aangezicht, rusteloosheid, nervositeit, beperkte

beweeglijkheid, verdoofd gevoel van de ledematen, spasmen van de ledematen,

niet-gecontroleerde bewegingen, stijve nek en rug, lage rugpijn, apoplectisch

coma, convulsies, epilepsie, hemiplegie, spraakstoornissen (dysartrie), troebel

zicht, oorsuizen, zuchten, dorst, bittere smaak in de mond, constipatie.

Tong

Rode, gebarsten tong met een schaars, eventueel geel beslag.

Pols

Koordvormig, Snel en Zwak (XIAN-SHUO-RUO) ter hoogte van de Nier.

Moderne Geneeskunde

Migraine, vasculaire hoofdpijn, hypertensieve hoofdpijn, arteriële hypertensie,

hypertensieve encephalopathie, hypertensieve crisis, sequelae van apoplexie,

apoplectisch coma, cerebrovasculaire aanvallen, Parkinson syndroom (paralysis

agitans), Menière syndroom, gezichtsverlamming, hemiplegie,

hersenarteriosclerose, spasmofilie, eclampsie, epilepsie, hoge koorts, emotionele

en mentale stress.

Contra-indicaties

Accumulatie van Hitte-Exces, QI-Insufficiëntie, ernstige Nier- en Lever-YIN

Insufficiëntie, YANG-Insufficiëntie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 50 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Verklarende Nota’s

Volgens de TCG zorgt de Lever ervoor dat de QI zich vrij doorheen het lichaam

kan bewegen en wordt zij ondersteld ‘welig te bloeien’ zoals de bomen in de

lente. Welnu, wanneer deze ‘welige bloei’ om een of andere reden te hevig wordt,

kunnen diverse pathologische verschijnselen optreden.

In het kader van de Vijf Elementen leer is de Lever een Wind-Orgaan. In geval

van chronische QI-Stagnatie wordt er Lever-YANG gevormd en ontstaat

Hyperactiviteit van Lever-YANG t.t.z. een Exces-syndroom. Anderzijds kan

Hyperactiviteit van Lever-YANG ook voortvloeien uit een Insufficiëntie van het

YIN van Lever en Nier dat het Lever-YANG niet voldoende in bedwang kan

houden, in dit geval dus een Insufficiëntie-syndroom. Wat ook de oorzaak van

Lever-YANG Hyperactiviteit moge zijn, zij wordt steeds gekenmerkt door

symptomen als hoofdpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid, nervositeit enz.

Hyperactiviteit van Lever-YANG kan ook aanleiding geven tot Inwendige Agitatie

van Lever-Wind, gekenmerkt door symptomen als verlamming, tremor, spasmen,

stuipen, convulsies, zelfs gaande tot apoplectisch coma met hemiplegie.

Deze remedie behandelt hoofdzakelijk Lever-YANG Hyperactiviteit van het

Exces-type, hetzij veroorzaakt door Inwendige Hitte-Accumulatie, hetzij door

Lever-QI Stagnatie. Niettemin kan PING GAN XI FENG WAN ook worden

aangewend voor de behandeling van Lever-YANG Exces van het Insufficiëntietype,

voornamelijk om het Insufficiënte type van YANG-Hyperactiviteit te

onderdrukken en Inwendige Wind te bedaren. In dit geval dienen weliswaar

enkele Lever- en Nier-YIN tonica toegevoegd, teneinde het resultaat te

bestendigen.

Analyse van de Formule

‘Rhizoma Gastrodiae, TIAN MA’, ‘Ramulus Uncariae cum Uncis, GOU TENG’ en

‘Concha Haliotidis, SHI JUE MING’ bedaren de Lever en temperen Lever-Wind.

‘Flos Chrysanthemi Morifolii, JU HUA’ en ‘Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG

QIN’ klaren Hitte teneinde Hitte-Accumulatie in de Lever te voorkomen.

‘Radix Ledebouriellae, FANG FENG’ en ‘Rhizoma Ligustici Chuanxiong, CHUAN

XIONG’ bedaren Inwendige Wind en verlichten hoofdpijn.

‘Radix Cyathulae, CHUAN NIU XI’ onderdrukt Lever-YANG. ‘Ramulus Taxilli,

SANG JI SHENG’ en ‘Cortex Eucommiae, DU ZHONG’ tonifiëren Lever en Nier.

‘Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO’ en ‘Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI

GAN CAO’ harmoniseren de Lever.

Modificaties

1/ In geval van hemiplegie, voeg toe :

+ Lumbricus, DI LONG ………………………………………………………10 g

+ Flos Carthami, HONG HUA……………………………………………….5 g

+ Radix Astragali Membranacei, HUANG QI …………………………15 g

teneinde de circulatie in de Collateralen te bevorderen.

2/ In geval van hevige hoofdpijn, voeg toe :

+ Scorpio, QUAN XIE ………………………………………………………….3 g

+ Scolopendra, WU GONG…………………………………………………..2 g

teneinde Inwendige Wind te bedaren en de hoofdpijn te verlichten.

3/ In geval van roodheid van ogen en aangezicht, voeg toe :

+ Radix Gentianae Scabrae, LONG DAN CAO ……………………….6 g

+ Spica Prunellae, XIA KU CAO………………………………………….10 g

teneinde het Vuur te blussen en de Hitte te klaren.

4/ In geval van constipatie, voeg toe :

+ Radix et Rhizoma Rhei, DA HUANG…………………………………..6 g

+ Fructus Cannabis, HUO MA REN……………………………………….6 g

teneinde de ontlasting te bevorderen.

5/ In geval van insomnia, voeg toe :

+ Os Draconis Ustum, DUAN LONG GU………………………………20 g

+ Semen Zizyphi Spinosae, SUAN ZAO REN …………………………6 g

teneinde de Geest te bedaren.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.