WU LIN TANG

Decoct tegen Urinaire Dysfunctie Lin

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België) en SUN PEI LIN (Nanjing College of

TCM-Volksrepubliek China)

Samenstelling

Cortex Phellodendri, HUANG BAI…………………………… 20 g (22.3%)

Rhizoma Anemarrhenae, ZHI MU…………………………… 10 g (11.1%)

Semen Plantaginis, CHE QIAN ZI ………………………….. 10 g (11.1%)

Talcum, HUA SHI ………………………………………………… 10 g (11.1%)

Rhizoma Polygoni Cuspidati, HU ZHANG ……………….. 10 g (11.1%)

Caulis Akebiae, MU TONG……………………………………. 10 g (11.1%)

Rhizoma Alismatis, ZE XIE……………………………………. 10 g (11.1%)

Herba Lycopi, ZE LAN………………………………………….. 10 g (11.1%)

Hoofdwerking

Klaart Hitte en droogt Vochtigheid, bevordert de mictie, verdrijft stenen uit de

urinewegen, verlicht pijnlijke urinaire dysfunctie (LIN-syndroom).

Secundaire Werking

Vermindert oedeem, activeert de Bloedcirculatie en heft Bloedstagnatie op.

Hoofdindicaties

Dysurie, pijnlijke urinaire dysfunctie of moeizame mictie (LIN-syndroom) door

Warmte-Vochtigheid Accumulatie in de Onderste Verwarmer (XIA JIAO).

Sleutelsymptomen

Pijnlijke of moeizame mictie, frequente mictie, dringende mictie, branderig gevoel

tijdens de mictie, branderig gevoel van de uretra, donkergele urine.

Algemene Symptomen

Urinaire retentie of schaarse mictie, urinaire incontinentie, nycturie,

intermitterende mictie, plots ophoudende mictie, bloederige, troebele urine,

donkere urine met zanderige sedimentatie, lage rugpijn, pijn die uitstraalt naar de

onderbuik, de genitaliën en de binnenkant van de dij, koliekachtige pijn,

vermoeidheid, bleke gelaatskleur, dyspnoe, zwakte van de knieën, impotentie of

verminderde sexuele functie, moeizame ejaculatie.

Tong

Licht gezwollen, rode of licht purperen tong met tandindrukken en een geel en

vettig beslag.

Pols

Diep, Glad en licht Koordvormig (CHEN-HUA-XIAN), Zwak in de positie die

overeenstemt met de Nier (RUO).

Moderne Geneeskunde

Infecties van de urinewegen, acute en chronische prostatitis, prostaathypertrofie,

uretritis, cystitis, urolithiasis, nefrolithiasis, proteïnurie, hematurie, dysurie,

oligurie, anurie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Modificaties

1/ In geval van pijnlijke mictie, voeg toe :

+ Semen Abutilonis, DONG KUI ZI………………………………………10 g

teneinde de Warmte-Vochtigheid nog beter te verdrijven en de pijn te stillen.

2/ In geval van hevige pijn, voeg toe :

+ Lignum Aquilariae Resinatum, CHEN XIANG……………………….3 g

+ Resina Olibani, RU XIANG………………………………………………..3 g

teneinde de Bloedcirculatie te bevorderen en de pijn te stillen.

3/ In geval van lage rugpijn, vermoeidheid en dyspnoe door Nier-QI Insufficiëntie,

voeg toe :

+ Ramulus Taxilli, SANG JI SHENG…………………………………….10 g

+ Cortex Eucommiae, DU ZHONG………………………………………10 g

+ Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO……………………..10 g

+ Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG ……………….10 g

teneinde de Nier-QI te tonifiëren en de lage rug te verstevigen.

4/ In geval van impotentie door Nier-YANG Insufficiëntie, voeg toe :

+ Radix Morindae, BA JI TIAN…………………………………………….10 g

+ Rhizoma Curculiginis, XIAN MAO …………………………………….10 g

teneinde Nier-YANG te tonifiëren en de sexuele functies te bevorderen.

5/ In geval van intermitterende (druppelsgewijze) mictie, voeg toe :

+ Fructus Rosae Laevigatae, JIN YING ZI ……………………………10 g

+ Oötheca Mantidis, SANG PIAO XIAO ……………………………….10 g

teneinde de urine te weerhouden en de mictie te normaliseren.

6/ In geval van bloederige urine (hematurie), voeg toe :

+ Rhizoma Imperatae, BAI MAO GEN………………………………….10 g

+ Herba Agrimoniae, XIAN HE CAO…………………………………….10 g

teneinde het Bloed te koelen en het bloeden te stoppen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.