JUE JING TANG

Menopauzaal Syndroom Decoct

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België); gebaseerd op de klassieke formule

ZHI BAI DI HUANG WAN, ‘Annemarrhena, Phellodendron en Rehmannia Pil’

(ZHENG YIN MAI ZHI, 18de eeuw).

Samenstelling

Rhizoma Anemarrhenae, ZHI MU………………………………………..10 g

Cortex Phellodendri, HUANG BAI………………………………………..10 g

Radix Rehmanniae Recens, SHENG DI HUANG…………………..15 g

Radix Rehmanniae Praeparata, SHU DI HUANG…………………..10 g

Fructus Corni, SHAN ZHU YU…………………………………………….12 g

Plastrum Geoclemys Reevesii, GUI BAN ……………………………..20 g

Carapax Trionycis, BIE JIA…………………………………………………20 g

Radix Polygoni Multiflori, HE SHOU WU ………………………………10 g

Rhizoma Dioscoreae Oppositae, SHAN YAO………………………..10 g

Sclerotium Poriae Albae, FU LING………………………………………10 g

Os Draconis Ustum, DUAN LONG GU…………………………………20 g

Concha Ostreae Usta, DUAN MU LI…………………………………….20 g

Cortex Moutan Radicis, MU DAN PI …………………………………….10 g

Rhizoma Alismatis, ZE XIE…………………………………………………..6 g

Fructus Amomi Villosi, SHA REN ………………………………………….6 g

Hoofdwerking

Voedt het YIN, onderdrukt het YANG, tempert Vuur, tonifieert Lever en Nier.

Hoofdindicaties

Menopauzaal syndroom en slaapstoornissen door YIN-Insufficiëntie van Lever

en Nier met secundair Hyperactiviteit van Lever-YANG (Hol Vuur) en Nier/Hart-

Disharmonie.

Sleutelsymptomen

Warmteopwellingen, nachtelijke transpiratie, prikkelbaarheid, rusteloosheid,

slapeloosheid, uitblijven van de menstruaties tijdens de menopauze.

Algemene Symptomen

Duizeligheid, wazig zicht, droge mond en keel, hartkloppingen, emotionele

labiliteit, depressiviteit, nerveuze spanning, warmtegevoel in handpalmen,

voetzolen en precordiaal (Vijf Harten), spontane transpiratie, namiddagkoorts,

nachtelijke opwellingen, onregelmatige maandstonden, ontregeling van de

waarnemingen via de huid.

Tong

Rood tonglichaam, zonder of met een weinig geel beslag.

Pols

Fijn (XI), Koordvormig (XIAN) en/of Snel (SHUO).

Moderne Geneeskunde

Menopauzaal syndroom, hot flushes, insomnia, nachtelijke transpiratie,

emotionele stoornissen, depressie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : 3 x 60 druppels/dag. ( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.