HE ZHONG LI WEI WAN

Pil om het Midden te Harmoniseren en de Maag te Reguleren

Herkomst

Dr. Luc VANGERMEERSCH (Gent-België).

Samenstelling

Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA ………………. 10 g (11.8%)

Radix Scutellariae Baicalensis, HUANG QIN……………. 10 g (11.8%)

Rhizoma Coptidis, HUANG LIAN………………………………. 5 g ( 6.0%)

Rhizoma Zingiberis Recens, SHENG JIANG………………. 6 g ( 7.0%)

Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI……………………… 6 g ( 7.0%)

Folium Perillae, ZI SU YE ……………………………………… 10 g (11.8%)

Radix Ginseng, REN SHEN……………………………………… 6 g ((7.0%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU……….. 10 g (11.8%)

Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO………………….. 10 g (11.8%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO………….. 6 g ( 7.0%)

Fructus Zizyphi Jujubae, DA ZAO……………………………… 6 g ( 7.0%)

Hoofdwerking

Harmoniseert de Maag, doet de Maag-QI dalen, verlicht epigastrische volheid en

pijn, stopt diarree.

Secundaire Werking

Tonifieert de QI van de Middenste Verwarmer (ZHONG QI), tonifieert de Maag-

QI.

Hoofdindicaties

Maagstoornissen – maagpijn, braken, kokhalzen, misselijkheid, diarree – door

gelijktijdige Accumulatie van Koude en Warmte in de Middenste Verwarmer.

Sleutelsymptomen

Misselijkheid, kokhalzen, braken, boeren, oprispingen, slappe stoelgang of

diarree, epigastrische volheid, borborygmi.

Algemene Symptomen

Epigastrische pijn, abdominale volheid, gebrekkige eetlust.

Tong

Normale tongkleur met een dun en vettig, wit of lichtgeel beslag.

Pols

Glad (HUA) of Koordvormig en Snel (XIAN-SHUO).

Moderne Geneeskunde

Acute gastro-enteritis, acute gastritis, acute duodenitis, buikgriep, functionele

spijsverteringsstoornissen, dyspepsie, peptische zweer, maagzweer,

duodenumzweer.

Contra-indicaties

Maag-YIN Insufficiëntie, aanwezigheid van Hitte zonder Koude of Koude zonder

Hitte.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 50 druppels/dag, kinderen 3 x 1½

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Verklarende Nota’s

De Maag is gelegen in het epigastrium en is met de Milt verbonden via de

Meridianen. De term ‘Middenste Verwarmer’ (ZHONG JIAO) verwijst naar de

werking van Milt en Maag, eveneens bekend als ‘de verworven fundering’.

De fysiologische werking van de Maag volgens de TCG, bestaat erin de QI

neerwaarts te richten : de door de Maag opgenomen voeding (SHUI GU) wordt

naar de Darmen gestuurd om er door de Milt te worden omgezet en door het

hele lichaam verspreid. Hieruit blijkt meteen dat de Milt – in tegenstelling tot de

Maag – een stijgende functie heeft. Wanneer de Maag-QI daalt en de Milt-QI

stijgt zoals het hoort, is de Middenste Verwarmer in harmonie en verloopt de

spijsvertering normaal.

Slechte eet- en leefgewoonten of een verkeerde behandeling (b.v. klaren van

een Uitwendige of Half-Uitwendige/Half-Inwendige aandoening bij een patiënt

met onderliggende Maag- of Milt- en Maag-QI Insufficiëntie) kunnen oorzaak zijn

van een Accumulatie van Hitte of Koude of beide samen in de Middenste

Verwarmer, gepaard met een verergering van de QI-Insufficiëntie. Dergelijke

toestand kan aanleiding geven tot een averechtse circulatie van Milt- en Maag-

QI, m.a.w. een daling van de Milt-QI en een stijging van de Maag-QI.

Stijging van de Maag-QI wordt gekenmerkt door misselijkheid, kokhalzen,

boeren, oprispingen en braken; daling van de Milt-QI daarentegen uit zich onder

vorm van abdominale volheid, borborygmi, slappe stoelgang of diarree. Maag-QI

Disharmonie kan aanleiding geven tot epigastrische volheid en een lichte lokale

pijn. Milt- en Maag-QI Insufficiëntie brengt een gebrekkige eetlust en

vermoeidheid met zich mee.

Analyse van de Formule

Om het hierboven beschreven beeld te kunnen behandelen, bevat HE ZHONG LI

WEI WAN kruiden die de Milt- en Maag-functie reguleren, Hitte en Koude

elimineren en de Centrale QI (QI van de Middenste Verwarmer) tonifiëren. De

werkingen van elk afzonderlijk kruid zijn als volgt :

‘Rhizoma Pinelliae Praeparatum, BAN XIA’, ‘Rhizoma Zingiberis Recens, SHENG

JIANG’ en ‘Folium Perillae, ZI SU YE’ harmoniseren de Maag en richten haar QI

neerwaarts. ‘Folium Perillae’ op zich verdrijft ook de Koude.

‘Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU’, ‘Radix Ginseng, REN SHEN’ en

‘Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO’ gecombineerd met ‘Fructus

Zizyphi Jujubae, DA ZAO’, tonifiëren de QI, activeren de Milt en doen haar QI

stijgen. ‘Rhizoma Coptidis, HUANG LIAN’ en ‘Radix Scutellariae Baicalensis,

HUANG QIN’ klaren Hitte.

‘Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI’ activeert de QI-circulatie in de

Middenste Verwarmer.

‘Radix Paeoniae Albae, BAI SHAO YAO’ harmoniseert de Maag en verzacht de

pijn.

Modificaties

1/ In geval van afwezigheid van uitgesproken zwakte, verwijder :

– Radix Ginseng, REN SHEN

en voeg toe :

+ Radix Codonopsis, DANG SHEN ……………………………………..10 g

teneinde de Milt te activeren, eerder dan ze te tonifiëren.

2/ In geval van hevig braken met koorts, voeg toe :

+ Flos Lonicerae, JIN YIN HUA …………………………………………..15 g

+ Rhizoma Anemarrhenae, ZHI MU ………………………………………6 g

teneinde de Hitte te klaren.

3/ In geval van Voedselstagnatie met afkeer van voedsel, boeren, onwelriekende

adem enz., voeg toe :

+ Fructus Aurantii Immaturus, ZHI SHI…………………………………10 g

+ Radix et Rhizoma Rhei, DA HUANG…………………………………..6 g

teneinde de ontlasting te bevorderen en Voedselstagnatie op te heffen.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.