BU ZHONG YI QI TANG JIA JIAN

Decoct om het Midden te Sterken en de QI te Verrijken – Gewijzigde Versie

Andere Benamingen

PU CHUNG I CHI TANG CHIA CHIEN (Wade-Giles transcriptie, zelfde vertaling)

BU ZHONG YI QI WAN JIA JIAN – PU CHUNG I CHI WAN CHIA CHIEN (Pil om

het Midden te Sterken en de QI te Verrijken – Gewijzigde Versie)

BU ZHONG YI QI TANG – PU CHUNG I CHI TANG (Decoct om het Midden te

Sterken en de QI te Verrijken – met Ginseng, Gember en Jujube)

BU ZHONG YI QI WAN – PU CHUNG I CHI WAN (Pil om het Midden te Sterken

en de QI te Verrijken – met Ginseng, Gember en Jujube)

AROUSE VIGOR (met Ginseng, Gember en Jujube)

CENTER-SUPPLEMENTING, QI-BOOSTING (met Ginseng, Gember en Jujube)

GINSENG & ASTRAGALUS COMBINATION/FORMULA

CENTRAL QI PILLS

Herkomst

PI WEI LUN (13de eeuw)

Samenstelling

Radix Astragali Membranacei, HUANG QI ………………. 15 g (18.5%)

Radix Ginseng, REN SHEN…………………………………… 10 g (12.4%)

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, BAI ZHU……….. 10 g (12.4%)

Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI…………………….. 10 g (12.3%)

Rhizoma Cimicifugae, SHENG MA…………………………….. 6 g (7.4%)

Radix Bupleuri, CHAI HU………………………………………….. 6 g (7.4%)

Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI………………………. 6 g (7.4%)

Radix Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO…………… 6 g (7.4%)

Rhizoma Zingiberis Recens, SHENG JIANG……………….. 6 g (7.4%)

Fructus Zizyphi Jujubae, DA ZAO………………………………. 6 g (7.4%)

Opmerking : De originele formule (BU ZHONG YI QI TANG) bevat

‘Radix Codonopsis, DANG SHEN’ in plaats van ‘Radix Ginseng,

REN SHEN’ en bevat ook geen gember (Rhizoma Zingiberis

Recens, SHENG JIANG) noch jujube (Fructus Zizyphi Jujubae, DA

ZAO). Zij heeft analoge, zij het iets mildere eigenschappen.

Hoofdwerking

Tonifieert Milt- en Maag-QI, stopt diarree, verheft verzonken YANG-QI, sterkt de

ledematen.

Secundaire Werking

Bestrijdt chronische lage koorts.

Hoofdindicaties

Vemoeidheid, duizeligheid, zwakte van de ledematen, dysenterie, (chronische)

diarree door Insufficiëntie van Milt- en Maag-QI; prolaps (anaal, rectaal, uterien)

door Collaps van Milt- en Maag-QI.

Secundaire Indicaties

Vlottende YANG koorts of chronische lage koorts door QI-Insufficiëntie.

Sleutelsymptomen

Vermoeidheid, asthenie, lusteloosheid, duizeligheid, zwijgzaamheid, zwakke

stem, bleke gelaatskleur, kortademigheid (dyspnoe), eetlustgebrek, diarree,

intermitterende koorts, afkeer van koude, zwaar, trekkend gevoel ter hoogte van

de onderbuik, uteriene, anale of rectale prolaps.

Algemene Symptomen

Dorst naar warme dranken, voorkeur voor warmte, lichte spontane transpiratie,

afkeer van koude, lichte chronische koorts, neiging tot opgekrulde houding, licht

oedeem ter hoogte van de onderste ledematen, zwakte van spieren en

ledematen, spieratrofie.

Tong

Bleke tong met een dun, wit beslag.

Pols

Diep, Fijn en Zwak (CHEN-XI-RUO).

Moderne Geneeskunde

Peptische zweer (ulcus pepticum), twaalfvingerige darmzweer (ulcus duodeni),

maagzweer, chronische gastritis, chronische enteritis, chronische colitis, hernia,

visceroptosis, gastroptosis, nefroptosis, anale prolaps, uteriene prolaps, rectale

prolaps, functionele uteriene bloedingen, leukorree, habituele abortus, anemie,

hemorroïden, varicosis, slechte genezing van wonden, leukopenie, urinaire

incontinentie, aanhoudende malaria, chronische gonorree, koorts van ongekende

oorsprong, lichte chronische koorts, ephidrosis (hevige transpiratie) bij

teringsziekten, anorexie, zwakke constitutie, immunodeficiëntie, neurasthenie,

myasthenie, oftalmoplegie, monoplegie, multiple sclerosis.

Contra-indicaties

Accumulatie van Vochtigheids-Phlegma, Warmte-Vochtigheid of Hitte-Exces,

YIN-Insufficiëntie.

Toedieningsvormen en Dosering

Hydrofiel Concentraat : volwassenen 3 x 50 druppels/dag, kinderen 3 x 1

druppel/kg lichaamsgewicht/dag.

( 20 druppels is 1ml )

Granulaat : 3 x 3 gram/dag.

Verklarende Nota’s

Milt en Maag zijn gelegen in de Middenste Verwarmer (ZHONG JIAO). De Milt

staat in voor ‘het vervoer en de omzetting’ van het voedsel en het water (SHUI

GU) die door de Maag zijn voorverteerd. Zodoende liggen Milt en Maag samen

aan de basis van de vorming van Bloed en Energie. De transport- en

omzettingsfunctie van de Milt berust op haar QI, die gekenmerkt wordt door een

opwaartse beweging. Deze stijgende eigenschap stelt de Milt in staat de Heldere

YANG-QI naar het hoofd te sturen en de ZANG-FU Organen op hun plaats te

houden.

De Milt bestuurt ook de Spieren en de Vier Ledematen. Wanneer de Milt-QI zwak

is, worden de Spieren en de Vier Ledematen niet voldoende gevoed en zullen

symptomen als vermoeidheid, zwakte of zelfs atrofie van de spieren optreden,

zoals gezien kan worden in gevallen van myasthenie en diverse degeneratieve

ziekten van het centraal zenuwstelsel.

Zwakte van de Milt-QI kan tevens de transport- en omzettingsfunctie van de Milt

verstoren en als dusdanig aanleiding geven tot eetlustgebrek, epigastrische of

abdominale distensie na de maaltijd, slappe stoelgang of zelfs chronische

diarree. In geval van Milt-QI Insufficiëntie wordt ook het lichaam niet voldoende

opgewarmd, vermits dit één van de voornaamste functies van de YANG-QI is.

Daarom zullen in die gevallen een afkeer van koude en een voorkeur voor

warmte, kouwelijkheid en een bleke gelaatskleur worden genoteerd.

Een andere belangrijke rol van de QI is de voedselvoorziening van de huid.

Wanneer ze hierin tekort schiet, kan een lichte spontane transpiratie door zwakte

van de huid optreden.

Bij Collaps d.w.z. ineenstorting van de Milt-QI, stijgt de YANG-QI niet zoals het

hoort, hetgeen aanleiding geeft tot duizeligheid, een trekkend gevoel in de

onderbuik, eventueel vergezeld van uteriene of vaginale prolaps (met cystokele

en enterokele), rectale prolaps (rectokele, al dan niet met hemorroïden gepaard)

of prolaps van andere organen of weefsels, zoals b.v. van de uretra (uretrokele),

de urineblaas (vesicokele), de maag (gastroptose), de inguinale of umbilicale

weefsels (inguinale of umbilicale hernia). Hemorroïden en spataders zijn ook

voor een deel te wijten aan een bruuske val van de Milt-QI, die als dusdanig niet

meer in staat is de aderen op hun plaats te houden.

Volgens de moeder-zoon regel uit de Vijf Elementenleer kan Milt-QI Insufficiëntie

ontaarden in een Long-QI Insufficiëntie; in dat geval zullen bijkomend een

zwakke, krachteloze stem en kortademigheid worden genoteerd.

Voor wat ten slotte de lichte chronische koorts betreft, ook deze is te wijten aan

het Vlotten van de YANG-QI.

Analyse van de Formule

‘Radix Astragali Membranacei, HUANG QI’, ‘Radix Ginseng, REN SHEN’, ‘Radix

Glycyrrhizae Melle Tosta, ZHI GAN CAO’ en ‘Rhizoma Atractylodis

Macrocephalae, BAI ZHU’ stimuleren de Milt en tonifiëren de QI.

‘Radix Angelicae Sinensis, DANG GUI’ en ‘Fructus Zizyphi Jujubae, DA ZAO’

tonifiëren het Bloed en reguleren het Voedend YING systeem.

‘Rhizoma Cimicifugae, SHENG MA’ en ‘Radix Bupleuri, CHAI HU’ doen de

heldere YANG-QI stijgen.

‘Pericarpium Citri Reticulatae, CHEN PI’ en ‘Rhizoma Zingiberis Recens, SHENG

JIANG’ harmoniseren de Maag.

Modificaties

1/ In geval van een bleke gelaatskleur, vermoeidheid, voeg toe :

+ Rhizoma Polygonati Sibirici, HUANG JING ………………………..10 g

+ Radix Polygoni Multiflori, HE SHOU WU ……………………………10 g

teneinde het JING te verrijken.

2/ In geval van koude ledematen, afkeer van koude, voeg toe :

+ Cortex Cinnamomi, ROU GUI…………………………………………….5 g

+ Rhizoma Zingiberis, GAN JIANG………………………………………..6 g

teneinde de Middenste Verwarmer te warmen en de Koude te verdrijven.

3/ In geval van chronische diarree, voeg toe :

+ Semen Dolichoris Album, BIAN DOU………………………………..10 g

+ Radix Aucklandiae, MU XIANG ………………………………………..10 g

+ Radix Puerariae, GE GEN……………………………………………….10 g

teneinde de Milt te warmen en de diarree te stoppen.

4/ In geval van eetlustgebrek, voeg toe :

+ Fructus Oryzae Germinatus, GU YA …………………………………15 g

+ Fructus Hordei Germinatus, MAI YA …………………………………15 g

teneinde de Maag te stimuleren en de eetlust te bevorderen.

5/ In geval van vatbaarheid voor verkoudheden, voeg toe :

+ Radix Ledebouriellae, FANG FENG……………………………………6 g

+ Herba Schizonepetae, JING JIE……………………………………….10 g

teneinde de Oppervlakte te verstevigen en verkoudheid te voorkomen.

6/ In geval van leukorree, voeg toe :

+ Rhizoma Atractylodis Lanceae, CANG ZHU……………………….10 g

+ Cortex Phellodendri, HUANG BAI …………………………………….10 g

teneinde de leukorree te stoppen.

7/ In geval van uteriene, rectale prolaps of maagptose, voeg toe :

+ Fructus Aurantii Immaturus, ZHI SHI…………………………….15-30 g

of :

+ Fructus Aurantii, ZHI KE……………………………………………..15-30 g

plus, in geval van uteriene prolaps :

+ Herba Leonuri, YI MU CAO ……………………………………………..10 g

8/ In geval van Zwakte van de Milt om het Bloed te controleren, gekenmerkt door

chronische bloedingen, spotting, dreigende abortus, voeg toe :

+ Colla Corii Asini, E JIAO ……………………………………………..10-15 g

+ Folium Artemisiae Argyi, AI YE………………………………………6-15 g

teneinde de bloedingen te stoppen en het foetus te bedaren.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.