Paddenstoelen

Voor alle wetenschappelijke informatie over paddenstoelen verwijzen wij u graag naar onze website: www.mycotherapie.nl

Op 16 & 17 september 2017 heeft De NatuurApotheek samen met het OTCG een 2-daagse nascholing georganiseerd met het unieke programma “De gezondheid bevorderende krachten van paddenstoelen” – HET COMPLETE VERHAAL! 

Deze cursus is een gids die in de eerste plaats een rondleiding biedt in de boeiende wereld van het medisch gebruik van helende paddenstoelen. Er wordt uitgebreid ingegaan op het indrukwekkende aantal medische indicaties waarbij medicinale paddenstoelen met succes kunnen worden toegepast. De eerste dag van de cursus was onderverdeeld in 3 delen:

Deel 1: een uiteenzetting van de werkzame en effectieve substanties die paddenstoelen bevatten, zoals de polysachariden, enzymen, glucoproteïnen, etc.

Deel 2: een selectie van medicinale paddenstoelen met ‘bewezen’ helende effecten. Elke medicinale paddenstoel wordt in zijn historische context geplaatst met specifieke eigenschappen en zijn geneeskundige toepassingsterrein.

Deel 3: aandoeningen en ziektes gekoppeld aan een of meerdere paddenstoelen.

In een apart hoofdstuk worden de wetenschappelijke onderzoekingen vermeld. In de laatste jaren heeft veel research de bewijskracht geleverd van deze eeuwenoude volksgeneeskundige natuurlijke middelen met uitgebreide indicatiemogelijkheden en zichtbaar vastgestelde geneeskracht.

De presentatie van deze 1ste dag kan via deze link worden gedownload:

Op de 2e dag waren de sprekers Engelbert Valstar en Peter van Ineveld. Zij zijn dieper ingegaan op de praktische toepassing van medicinale paddenstoelen in hun eigen praktijk; Engelbert vanuit zijn achtergrond als orthomoleculaire arts en specialist en Peter vanuit zijn achtergrond als natuurgeneeskundig therapeut. Beiden passen al vele jaren veelvuldig medicinale paddenstoelen toe voor diverse medische indicaties. Petra Tjeertes gaf als laatste spreker toelichting op de bereidingsmogelijkheden van medicinale paddenstoelen.

De presentaties van de 2de dag vindt u hieronder:

De NatuurApotheek heeft op 5 november 2016 een lezing gegeven over medicinale paddenstoelen op het jubileumsymposium van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie. Tijdens de lezing is er uitgebreid ingegaan op de toepassingen van de diverse paddenstoelen bij welvaartsziekten en chronische aandoeningen. Dat er in de toekomst nog meer onderzoek zal worden gedaan naar de enorme mogelijkheden met de unieke werkzame inhoudsstoffen van deze medicinale paddenstoelen dat is zeker. Je kunt de presentatie bekijken door op deze link te klikken: LINK

De presentatie naar aanleiding van Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen dd 11 juni 2015:

Geneeskrachtige paddenstoelen voor mens en dier – Fascinerende natuurfenomenen.

N.a.v. het afgelopen paddenstoelencongres 26 september 2014 in Antwerpen (klik hier voor programma) hebben wij alle presentaties voor u verzameld. U kunt de pdf’s van de verschillende presentaties hieronder downloaden:

–  Mushrooms, strong possibilities in TCM and everyday nutrition: Deel 1Deel 2 | Deel 3

–  The role of Enzymes in Mushroom Nutrition

–  The Effectiveness of Mushroom Nutrition in Women’s Health

Ook de presentatie over de medicinale paddenstoelen op 27 september 2014 tijdens het OTCG congres is hier beschikbaar.

Bepaalde paddestoelen worden al sedert eeuwen terug gebruikt tegen ziekten en aandoeningen van allerlei aard. Een aantal artikelen hebben wij in het Nederlands vertaald.

“Geneeskrachtige paddenstoelen”, door Dale Pinnock.

“studie naar paddenstoelen is gebaseerd op de reputatie van Coriolus als immuunversterker” in CAM-magazine van mei 2007.

PSP (Coriolus) en cycosporin worden vergeleken in deze studie

DE NIEUWSBRIEVEN:

Al sedert november 1999 wordt er een nieuwsbrief uitgegeven over medicinale paddestoelen. Eerst onder de naam “Mycology News” en sinds februari 2007 onder de naam “The Clinical Journal of Mycology”.

Het blad verschijnt onregelmatig. Het bevat artikelen voor en door de klinische praktijk met Medicinal Mushrooms.

Klik hier voor artikelsgewijs zoeken: www.mycologyresearch.com/research/clinicalarticles.

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.