Gratis webinar opnames

Webinar: “Supporting symptoms and diseases in the Geriatric Veterinary Patient, mostly pets and some livestock
Spreker: Dr. Linda Boggie
Taal: Engels
Datum: 8 september 2015
Duur: 2:05

Samenvatting:

In this presentation Dr. Linda Boggie will review some of the important Chinese medical physiology as it pertains to geriatric patients (a.o. sources of stagnation and musculoskeletal problems). She will also share some different acupuncture strategies that can be used to support these patients and discuss some points not commonly thought of in TCM. There will also be a brief discussion on some herbal formulas that can safely be used to support geriatric patients as well as an introduction into nutritional support according to Chinese food therapy principles.

Dit ‘gratis’ webinar wordt u aangeboden door: Healthcare Academy Den Hoek en De Natuurapotheek

Start video


Webinar: “Review of the Chinese medical exam with dr. Linda Boggie
Deel: 1/2
Spreker: Dr. Linda Boggie
Taal: Engels
Datum: 15 december 2015
Duur: 2:05

Webinar: “Review of the Chinese medical exam with dr. Linda Boggie
Deel: 2/2
Spreker: Dr. Linda Boggie
Taal: Engels
Datum: 15 december 2015
Duur: 0:58

Samenvatting:

In this 3 hour presentation there will be a review of making a Chinese medical exam in animals: reviewing the four inspections, understanding pertinent clinical signs, an introduction to tongue and pulse and guidelines to putting the information together.

Dit ‘gratis’ webinar wordt u aangeboden door: Healthcare Academy Den Hoek en De Natuurapotheek

Start deel 1Start deel 2Webinar: “Scientifically proven Chinese formula [Protectival] for cancer care”, learn more about outstanding research and the treatment
Spreker: Dr. Yair Maimon
Taal: Engels
Datum: 20 december 2015
Duur: 1 uur

Samenvatting:

Webinar with Dr. Yair Maimon OMD PhD Ac, who has researched the effects of LCS101 (Protectival™), a Chinese herbal formula. This webinar focuses on its use, and tests Dr. Maimon performed when developing the product. Topics covered include supporting the treatment of cancer patients with scientifically proven results , as well as application of the formula before and after chemotherapy. Dr. Maimon shares with us, from his extensive experience based on over 20 years of research, his insights and detailed information about the product, as well as how the application has been validated clinically for use on cancer-patients. Dr. Yair Maimon shares with us over 25 years of clinical, academic, and research experience in the United States, Europe, and Israel. We are proud to present to you this free webinar and hope to welcome you to meet Dr. Yair Maimon and his unique experience of treating oncology patients both in the hospital and in clinic. He is the head of integrative oncology research center in the biggest hospital in the Middle East.

Start video

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.