Video’s

Hoe leuk is het om eens een kijkje bij een collega in zijn of haar praktijk te mogen nemen? Wat kunnen we van elkaar leren, en wat houdt mijn collega bezig? Welke toekomstverwachtingen zijn er? Zo zijn we het afgelopen jaar een paar keer op pad gegaan om deze vragen eens voor te leggen, in de vorm van een interview, onder de noemer ‘Actief in de praktijk‘.

 

Interview met: Erik Thole

Taal: Nederlands
Datum: 20 mei 2016
Duur: 55 minuten

Aankondiging:

Vandaag op bezoek bij Erik Thole in zijn prachtige praktijk en tevens luxe Bed & Breakfast in het mooie Veendam. Erik heeft in 1981 zijn opleiding voor fysiotherapie afgerond en vervolgens in 1985 de opleiding bij EUTCM in België voor acupunctuur. Daarnaast heeft hij ook de opleiding voor Chinese kruiden met succes doorlopen en een opleiding voor electro- acupunctuur. Erik verteld over zijn dagelijkse praktijkvoering en over hoe hij aanvullende therapieën met elkaar combineert.

Start video


 

Interview met: Dr. Albert van Dinteren

Taal: Nederlands
Datum: 8 juli 2016
Duur: 7 minuut en 37 seconden

Aankondiging:

Vandaag op bezoek bij dr. Albert van Dinteren. Hij is in 1985 afgestudeerd als arts en heeft in 1989 de huisartsenopleiding met succes afgesloten. Hij heeft niet alleen jaren gewerkt als huisarts maar ook als complementair arts. Als arts denkt hij dat de patiënt niet gebaat is bij polarisatie tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen. Vandaar dat hij nog steeds reguliere huisartsen nascholing blijft volgen om volledig op de hoogte te blijven. In het filmpje verteld hij onder andere over de maar liefst 2500 eczeem patiënten die hij in de loop der jaren heeft behandeld.

Start video

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.