KUP

In het kader van het ‘KennisUitwisselingsProgramma’ (KUP) organiseert de NatuurApotheek vanaf maart 2015 een reeks van presentaties en lezingen voor artsen en therapeuten. De lezingen en presentaties zijn toegespitst op praktische informatie over de behandeling van diverse gezondheidsklachten en remedies uit de praktijk. Bij de verschillende beroepsverenigingen wordt accreditatie aangevraagd. Deze presentaties worden na de KUP bijeenkomsten verzameld op de website van de Stichting Dong Xi.

De doelstelling van het KUP programma is een verdieping aan te bieden op het gebied van Oosterse of Westerse fytotherapie of op het gebied van orthomoleculaire therapieën door middel van uitwisseling van specialistische kennis en ervaring vanuit de praktijk.

Daarvoor nodigt de NatuurApotheek artsen en therapeuten uit om een presentatie te geven over hun beste therapeutische praktijkervaringen en over bijzondere klinische casussen waarbij de therapeutische interventies doorslaggevend waren voor de verbetering van de toestand van de patiënt.

Tijdens de presentaties is het de bedoeling dat er ruimte is voor vragen, discussies en het uitwisselen van ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp van de presentaties. De KUP bijeenkomsten zijn pro-actieve ontmoetingen, waarbij met elkaar stappen gezet worden in het laten groeien van elkaars kennis en behandelmogelijkheden.

Zie menu voor selectie KUP, hier kunt u de gewenste informatie aanklikken.  

 

JURIDISCHE VERKLARING

De opnames op deze website worden ter beschikking gesteld door de Stichting Dong XI. Zij is onderworpen aan uw aanvaarding en aan de naleving van deze juridische verklaring. Door de toegang tot of het gebruik van deze opname na het bezoek aan de website, gaat u akkoord met en accepteert u de voorwaarden van deze juridische verklaring.

Informatie, meningen, en standpunten die tijdens de opname worden getoond kunnen niet worden gezien als vertegenwoordigd en gedragen door de Stichting.
De stichting Dong XI garandeert niet en doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid, volledigheid, en de betrouwbaarheid van eventuele claims, verklaringen en/of informatie van deze opname.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Stichting Dong XI niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot, het verlies van programma’s, verlies van gegevens, verlies van gebruik van de computer of andere systemen, of het verlies van winst. U bent in kennis gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade als gevolg van uw gebruik – of van de onmogelijkheid van het gebruiken van de inhoud, de materialen, of functies van deze opname of van de website of van een gelinkte website.

Informatie over gezondheid: de Stichting Dong XI, de sprekers en andere deelnemers kunnen bepaalde informatie beschikbaar stellen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, medicijnen en andere gezondheid gerelateerde zaken (gezamenlijk genoemd “Informatie over Gezondheid”). U gaat ermee akkoord dat u bekend bent met alle risico’s verbonden aan deze informatie, het gebruik van, of het vertrouwen op de besproken informatie over gezondheid. U stemt er verder mee in dat de Stichting Dong XI en haar werknemers of bestuurders niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, op enige wijze, voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van, of in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op deze informatie over gezondheid.

Eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen in en op de opname en op de website van alle materialen en van de inhoud is ofwel eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaars door, de Stichting Dong XI, en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. U mag niets wijzigen of informatie van de opname en van de website kopiëren in welke vorm dan ook, elektronisch of anderszins, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.