Welkom op de website van Stichting Dong Xi Oost West

De stichting beoogt verantwoord gebruik van Oosterse en Westerse fytotherapie te bevorderen. Ze stelt daartoe practici in de gelegenheid hun ideeën naar buiten te brengen op ideële basis. Deze informatie is expliciet voor professionele beoefenaars. De stichting kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van haar publicaties.

Over Phytotherapy

Fytotherapie wordt door de NVF ( Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie )gedefinieerd als:
de professionele toepassing van plantaardige geneesmiddelen (fytotherapeutica volgens de definitie van ESCOP, zie verderop) met als doel de gezondheid te behouden of te bevorderen.
Het gebruik van fytotherapeutica buiten de professionele hulpverlening om (zelfzorg, mantelzorg) valt niet onder deze definitie van 'fytotherapie'. Voor de professionele toepassing van fytotherapeutica bestaan zowel regulier medische als andere (westers en oosters traditionele) benaderingen. 'Fytotherapie' kan dus verwijzen naar heel verschillende behandelwijzen, zowel regulier als 'alternatief'. Globaal kunnen vijf belangrijke contexten voor het gebruik van fytotherapeutica worden onderscheiden: de reguliere (moderne westerse) geneeskunde, de westers traditionele (natuur-)geneeskunde, deantroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurvedische (Aziatische) geneeskunde.

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Om toegang te krijgen tot de informatie op deze website dient u zich te registreren. Als criterium wordt het lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging gehanteerd.